p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 10 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - Temmuz 2004
1.
Travma ve enfeksiyonda nitrik oksidin rolü
The role of nitric oxide in trauma and infection
Aygün Kuyumcu, Arife Polat Düzgün, M Mahir Özmen, H Tanju Besler
PMID: 15286885  Sayfalar 149 - 159
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Sıçandaki renal iskemi-reperfüzyon hasarında L-karnitinin koruyucu etkisi
The beneficial effect of L-carnitine in rat renal ischemia-reperfusion injury
Ahmet Önal, Hüseyin Astarcıoğlu, Murat Örmen, Koray Atila, Sülen Sarıoğlu
PMID: 15286886  Sayfalar 160 - 167
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Acil bakım gerektiren çocuk hastaların hastanelerarası taşınması: Türkiye’de durum
Interhospital transport of pediatric patients requiring emergent care: current status in Turkey
Demet D Soysal, Metin Karaböcüoğlu, Agop Çıtak, Raif Üçsel, Tolga Köroğlu, Hayri Levent Yılmaz, Nesrin Doğruer, Fatma Narter, Adnan Öztürk, Bülent Karapınar, Suat Biçer, Mustafa Bak, Aygen Yılmaz, Ülfet Vatansever, Soyhan Bağcı, Nurettin Onur Kutlu, Metin Aydoğan, Figen Şahin, Pelin Zorlu, Betül Ulukol, Sibel Aşkın, Nedret Uzel
PMID: 15286887  Sayfalar 168 - 172
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Spot idrarda 5-hidroksi indol asetik asit düzeyinin akut apandisit tanısındaki değeri
The value of 5-hydroxyindolacetic acid levels in spot urine in the diagnosis of acute appendicitis
Mehmet Mihmanlı, Mehtap Uysalol, Halil Coşkun, Uygar Demir, Ece Dilege, Tülay Eroğlu
PMID: 15286888  Sayfalar 173 - 176
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Mekanik bağırsak tıkanıklıklarında morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler
Factors affecting morbidity and mortality in mechanical intestinal obstruction
Mehmet Uludağ, İsmail Akgün, Gürkan Yetkin, Abut Kebudi, Adnan İşgör, Aziz Şener
PMID: 15286889  Sayfalar 177 - 184
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Apandiküler kitlelerin konservatif tedavisinden sonra interval apandektomi gerekli mi?
Is interval appendectomy necessary after conservative treatment of appendiceal masses?
Ramazan Eryılmaz, Mustafa Şahin, M Remzi Savaş
PMID: 15286890  Sayfalar 185 - 188
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Ortopedi ve travmatolojide tele-tıp uygulamalarımız
Our experience with telemedicine in traumatology and orthopedics
Anton V Vladzymyrskyy
PMID: 15286891  Sayfalar 189 - 191
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Kafa travmasının akut döneminde kan glikozu düzeyi ile prognoz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
An evaluation of the relationship between blood glucose level and prognosis in acute phase of head injuries
Ayşegül Bayır, Ahmet Ak
PMID: 15286892  Sayfalar 192 - 195
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Alt ekstremite yumuşak doku eksikliklerinde yeni bir onarım yöntemi olan nörokutan fleplerle başarılı sonuçlar
Successful results with the use of a new reconstruction material for soft tissue defects of the lower extremity: neurocutaneous flaps
Kaan Gideroğlu, Serkan Yıldırım, Mithat Akan, Barış Çakır, Tayfun Aköz
PMID: 15286893  Sayfalar 196 - 204
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Torasik outlette iyatrojenik vasküler yaralanma gelişen iki olguda parsiyel sternotomi ile acil girişim
Urgent partial sternotomy for the treatment of iatrogenic vascular injury to the thoracic outlet: a report of two cases
Tevrat Özalp, Levent Cansever, Ayşe Gül Çevik, İ. Savaş Yıldırım, Cemal Asım Kutlu, Mehmet Ali Bedirhan
PMID: 15286894  Sayfalar 205 - 207
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Kapalı kafa travması sonrası gelişen süperior sagittal sinüs trombozu: Olgu sunumu
A case of superior sagittal sinus thrombosis after closed head injury
Serdar Kabataş, Erdinç Civelek, Altay Sencer, Serra Sencer, Orhan Barlas
PMID: 15286895  Sayfalar 208 - 211
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Radial arterde saçma tanelerinin yol açtığı emboli: Olgu sunumu
Radial artery pellet embolism: a case report
Kadir Ertem, İrfan Ayan, Ahmet Harma, Rıza Türköz, Arslan Bora
PMID: 15286896  Sayfalar 212 - 214
Makale Özeti |Tam Metin PDF