p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 11 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - Ocak 2005
EDITORIAL
1.
Editörden
Editorial
Cemalettin Ertekin
PMID: 15688260  Sayfa 1
Makale Özeti

2.
Effects of selected antibiotics on pancreatitis induced liver and pulmonary injury
Tarkan Önek, Nazif Erkan, Murat Zeytunlu, Özgür Sağol, Canan Çoker, Ahmet Çoker
PMID: 15688261  Sayfalar 3 - 10

3.
The correlation between renal tissue oxidative stress parameters and TNF-alpha levels in an experimental model of ischemia-reperfusion injury in mice
Gökhan Akbulut, Osman Nuri Dilek, Ahmet Kahraman, Tülay Köken, Mustafa Serteser
PMID: 15688262  Sayfalar 11 - 16

4.
A Comparison of effects of floroquinolones on fracture healing (An experimental study in rats)
İbrahim Tuncay, Hanefi Özbek, Mustafa Köşem, Özkan Ünal
PMID: 15688263  Sayfalar 17 - 22

5.
Management of shotgun induced open fractures of the humerus with Ilizarov external fixator
Güvenir Okçu, Kemal Aktuğlu
PMID: 15688264  Sayfalar 23 - 28

6.
Septik ve nonseptik hastalarda APACHE II, APACHE III, SOFA skorlama sistemleri, trombosit düzeyleri ve mortalite
APACHE II, APACHE III, SOFA scoring systems, platelet counts and mortality in septic and nonseptic patients
Canan Balcı, Hülya Sungurtekin, Ercan Gürses, Uğur Sungurtekin
PMID: 15688265  Sayfalar 29 - 34

7.
Çocuklarda ev içi elektrik yanıkları
Indoor electric burns in children
Yıldız Dallar, İlknur Bostancı, Özlem Atlı
PMID: 15688266  Sayfalar 35 - 37

8.
Intermittent pneumatic compression in the prevention of venous thromboembolism in high-risk trauma and surgical ICU patients
Mehmet Kurtoğlu, Recep Güloğlu, Cemalettin Ertekin, Korhan Taviloğlu, Orhan Alimoğlu
PMID: 15688267  Sayfalar 38 - 42

9.
Resorbable plate-screw systems: Clinical applications
Tarık Çavuşoğlu, Reha Yavuzer, Yavuz Başterzi, Serhan Tuncer, Osman Latifoğlu
PMID: 15688268  Sayfalar 43 - 48

10.
Fournier kangreninde mortaliteye etkili faktörler
Factors Effecting Mortality in Fournier’s Gangrene
Yılmaz Akgün, Gülşen Yılmaz
PMID: 15688269  Sayfalar 49 - 57

11.
Acil laparotomi yapılan multitravmalı hastalarda lomber vertebra transvers çıkıntı kırıklarının önemi
Importance of lumbar vertebra transverse process fractures in multitrauma patients who had undergone emergent laparotomy
Bülent Dağlar, Kenan Bayrakçı, Bülent A Taşbaş, Gül Dağlar, Güzelali Özdemir, Önder M Delialioğlu, Uğur Günel
PMID: 15688270  Sayfalar 58 - 63

12.
Traumatic diaphragmatic rupture in children
Selami Sözübir, Burak Tander, Ferit Bernay, Ender Arıtürk, Rıza Rızalar, Naci Gürses
PMID: 15688271  Sayfalar 64 - 68

13.
Necrotizing fasciitis of the scalp: a case of an uneventful healing
Cenk Şen, Hakan Ağır, Bahadır Özkeskin, Deniz Çek
PMID: 15688272  Sayfalar 69 - 72

14.
Hipertansif spinal epidural hematomun neden olduğu akut parapleji
Acute Paraplegia Caused by Hypertensive Spinal Epidural Haematoma
Bülent Fahri Kılınçoğlu, Amir Mansur Mukaddem, Nur Altınörs
PMID: 15688273  Sayfalar 73 - 75

15.
Thermal injury due to electrosurgery
Umut Tuncel, Güzin Yeşim Özgenel
PMID: 15688274  Sayfalar 76 - 77

16.
Enfekte urakus kisti
Infected urachal cyst
Kadri Güler, Burak Kaynak, Faik Çelik
PMID: 15688275  Sayfalar 78 - 80