p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 11 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 11 (4)
Cilt: 11  Sayı: 4 - Ekim 2005
1.
Cerrahi alan enfeksiyonları: Risk faktörleri önleme yöntemleri
Surgical site infections: risk factors and methods of prevention
Ali Uzunköy
PMID: 16341964  Sayfalar 269 - 281

2.
Splenektomi yapılan sıçanlarda sepsis kolon anastomozunun iyileşmesini olumsuz etkiler mi?
Does sepsis impair the healing of colonic anastomosis in splenectomized rats?
Ali Nayci, Ülkü Çömelekoğlu, Eda Çıngı, Hakan Taşkınlar, Dinçer Avlan, Nurten Renda, Selim Aksöyek
PMID: 16341965  Sayfalar 282 - 286

3.
The diagnosis of cardiac dysfunction in critically III trauma patients with blunt chest trauma and presumed myocardial contusion: the critical nature of end diastolic volume
Rade B Vukmir
PMID: 16341966  Sayfalar 287 - 298

4.
Kolonoskopik bulguları normal olan alt gastrointestinal kanamalara yaklaşım
Approach to the lower gastrointestinal tract bleeding in patients with normal colonoscopic findings
Hızır Akyıldız, Cemalettin Ertekin, Orhan Alimoğlu, Çağatay Çağatay, Korhan Taviloğlu, Recep Güloğlu, Arzu Poyanlı
PMID: 16341967  Sayfalar 299 - 305

5.
İzole travmatik hemotorakslara klinik yaklaşım
The clinical approach to the isolated traumatic hemothorax
Levent Cansever, Gökhan Hacıibrahimoğlu, Cemal Asım Kutlu, Mehmet Ali Bedirhan
PMID: 16341968  Sayfalar 306 - 309

6.
Çocukluk çağı kafa travmaları: 280 olgunun retrospektif değerlendirmesi
Pediatric head injuries: a retrospective analysis of 280 patients
Osman Şimşek, Tufan Hiçdönmez, M Kemal Hamamcıoğlu, Cumhur Kılınçer, Turgay Parsak, Mehmet Tiryaki, İmran Kurt, Sebahattin Çobanoğlu
PMID: 16341969  Sayfalar 310 - 317

7.
An evaluation of civilian aviation accidents in Turkey from 1955 to 2004
Mehmet Özdoğan, Nihat Tosun, Fatih Ağalar, Mehmet Eryılmaz, Kuzey Aydınuraz
PMID: 16341970  Sayfalar 318 - 323

8.
Ezici el yaralanmaları
Crush injuries of the hand
Ramazan Erkin Ünlü, Elmas Abacı Ünlü, Hakan Orbay, Ömer Şensöz, Turgut Ortak
PMID: 16341971  Sayfalar 324 - 328

9.
Ayak bileği kırıklarında cerrahi tedavi sonuçları
The results of surgical management of ankle fractures
Yüksel Özkan, Alpaslan Öztürk, Recai Özdemir, Teoman Atıcı, Şener Özbölük
PMID: 16341972  Sayfalar 329 - 335

10.
Critical care management of severe head injury in children
Soner Şahin, Ahmet Bekâr, Şeref Doğan, Hasan Kocaeli, Kaya Aksoy
PMID: 16341973  Sayfalar 336 - 343

11.
Can a pin-tract infection cause an acute generalized soft tissue infection and a compartment syndrome?
Haldun Orhun, Gürsel Saka, Meriç Enercan
PMID: 16341974  Sayfalar 344 - 347

12.
Intestinal perforation in Wegener’s granulomatosis: a case report
Tamer Akça, Tahsin Çolak, Mehmet Çağlıkülekçi, Koray Öcal, Suha Aydın
PMID: 16341975  Sayfalar 348 - 351

13.
Penetrating injury of cranium: a case report
Cüneyt Temiz, Ahmet Şükrü Umur, Celal Bağdatoğlu, Cumhur Tosun, Mehmet Selçuki
PMID: 16341976  Sayfalar 352 - 355

14.
Akut karnın nadir bir nedeni olarak safra kesesi torsiyonu; olgu sunumu ve literatür derlemesi
Gallbladder torsion as a rare cause of acute abdomen; a case report and review of literature
Servet Rüştü Karahan, Ersin Kayalıbağ, Yaşar Özdenkaya, Oğuzhan Karatepe
PMID: 16341977  Sayfalar 356 - 359