p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 13 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 13 (1)
Cilt: 13  Sayı: 1 - Ocak 2007
1.
Ülkemizde acil sağlık hizmetleri: İhtiyaca yönelik güncel çözüm önerileri
National emergency medical services: recommendations of up-to-date solutions addressed to the needs
Mehmet ERYILMAZ
PMID: 17310405  Sayfalar 1 - 12

2.
Yeni online makale kabul sistemi
New online manuscript management system
Cemalettin Ertekin
Sayfalar 9 - 11
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Dalak ototransplantasyonunun etkinliği: Deneysel çalışma
The effectiveness of splenic autotransplantation: an experimental study
Erdal Karagülle, Zeki Hoşcoşkun, Ali Kemal Kutlu, Meryem Kaya, Serkan Baydar
PMID: 17310406  Sayfalar 13 - 19

4.
Yara balistiğinde organ modelleri: Deneysel çalışma
Organ models in wound balistics: experimental study
Mustafa Tahir Özer, Gökhan Öğünç, Mehmet Eryılmaz, Taner Yiğit, Mustafa Öner Menteş, Mehmet Dakak, Ali İhsan Uzar, Köksal Öner
PMID: 17310407  Sayfalar 20 - 27

5.
Ülkemizde Acil Tıp Anabilim Dalları’nda acil servislerin fonksiyonel mimari açısından değerlendirilmesi
The evaluation of academic emergency department design
Turgut Deniz, Kuzey Aydınuraz, Cem Oktay, Meral Saygun, Fatih Ağalar
PMID: 17310408  Sayfalar 28 - 35

6.
Delici ve kesici alete bağlı torakoabdominal yaralanmaların tanı ve tedavisinde torakoskopi
Thoracoscopy in the diagnosis and treatment of thoracoabdominal stab injuries
Salih Pekmezci, Kamil Kaynak, Kaya Sarıbeyoğlu, Kemal Memişoğlu, Taner Kurdal, Ece Kol, İlknur Erenler Kılıç, Bilgi Baca, Erhun Eyüboğlu, Feridun Şirin
PMID: 17310409  Sayfalar 36 - 42

7.
Ateşli silahla oluşan vasküler yaralanmaların cerrahisinde morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler: Gözden kaçan arteryel yaralanma, ihmal edilmiş ven tamiri
Factors affecting the morbidity and mortality of surgical management of vascular gunshot injuries: missed arterial injury and disregarded vein repair
Nezihi Küçükarslan, Bilgehan Savaş Öz, Ertuğrul Özal, Vedat Yıldırım, Harun Tatar
PMID: 17310410  Sayfalar 43 - 48

8.
Çocuk suprakondiler humerus kırıklarında cerrahi yaklaşımın sonuca etkisi
The effect of surgical exposure on the clinic outcomes of supracondylar humerus fractures in children
Hasan Bombacı, Arel Gereli, Önder Küçükyazıcı, Mücahit Görgeç, Gökmen Deniz
PMID: 17310411  Sayfalar 49 - 54

9.
Rektus kılıf hematomu olgularına yaklaşımımız
Tretament approaches to rectus sheat hematoma
Kağan Zengin, Sinan Çarkman, İlknur Kılıç, Evrim Beken, Erhun Eyüboğlu
PMID: 17310412  Sayfalar 55 - 59

10.
Travmatik süperfisyel temporal arter anevrizması: Olgu sunumu
Traumatic aneurysm of the superficial temporal artery: a case report
Gökçe Şirin, Cengiz Bolcal, Tankut Akay, Hikmet İyem, Harun Tatar
PMID: 17310413  Sayfalar 60 - 62

11.
Diyaliz kateterinin neden olduğu vena kava süperior sendromu: Olgu sunumu
Superior vena cava syndrome caused by dialysis catheter
Nezihi Küçükarslan, Mehmet Yılmaz, Melih Hulusi Us, Yücesin Arslan, Adem Güler, Ahmet Turan Yılmaz
PMID: 17310414  Sayfalar 63 - 66

12.
Akut karın tablosu ile kendini gösteren nadir bir anomali: Sağ pelvik yerleşimli üçüncü böbrek
A rare anomaly presented with symptoms of acute abdomen: a third kidney located at right iliac fossa
Erol Öztürk, İbrahim Yaman, Hanifi Bayaroğulları, İsmail Güzelmansur
PMID: 17310415  Sayfalar 67 - 69

13.
Diyafragmatik ateşli silah yaralanmasının geç komplikasyonu: Kolon inkarserasyonuna bağlı apendiks perforasyonu
Late complication of diaphragmatic gunshot injury: appendix perforation due to colon incarceration
Bilgi Baca, Tayfun Karahasanoğlu, Kaya Sarıbeyoğlu, Pınar Arıca, Ece Kol
PMID: 17310416  Sayfalar 70 - 73

14.
Mezenterik kist rüptürü: Travma sonrası görülen nadir bir olgu
Ruptured mesenteric cyst: a rare presentation after trauma
Baki Ekçi, Fadıl Ayan, Bengi Gürses
PMID: 17310417  Sayfalar 74 - 77

15.
MR ajanları akut pankreatite neden olabir mi?
Do MRI agents cause or worsen acute pancreatitis?
Cengiz Erenoğlu, Ahmet Haldun Uluutku, Cihan Top, Mehmet Levhi Akın, Tuncay Çelenk
PMID: 17310418  Sayfalar 78 - 79