p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 13 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - Temmuz 2007
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Sıçan periferik sinirinin elektriksel özellikleri üzerine hasar sonrası düşük doz trapidil tedavisinin etkileri
Effects of low dose trapidil on electrical properties of a rat peripheral nerve after crush injury
Belgin Büyükakıllı, Bahar Taşdelen, Sevgi Güneş
PMID: 17978890  Sayfalar 173 - 179

KLINIK ÇALIŞMA
2.
Ev kazalarına yönelik eğitimin, güvenlik önlemleri alınması ve kaza görülme sıklığına etkisi
The effects of home safety education on taking precautions and reducing the frequency of home accidents
Sebahat Altundağ, M. Candan Öztürk
PMID: 17978891  Sayfalar 180 - 185

3.
Tendon tamiri sonrası immobilizasyonun distal radius kemik mineral içeriğine etkisi
The effects of immobilization subsequent to the repair of clean-cut tendon injuries on distal radius bone mineral content
Kadir Ertem, Ersoy Kekilli
PMID: 17978892  Sayfalar 186 - 191

4.
Türk Ceza Kanunu’ndaki “yaşamı tehlikeye sokan yaralanma” kavramı ile travma skor sistemlerinin karşılaştırılması
A comparison of “life threatening injury” concept in the Turkish Penal Code and trauma scoring systems
Recep Fedakar, Ahmet Hüsamettin Aydıner, İlker Ercan
PMID: 17978893  Sayfalar 192 - 198

5.
Penetran kalp yaralanmaları
Penetrating cardiac injuries
Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Fevzi Celayir, Bülent Çitgez, Can Başaran, Adil Baykan
PMID: 17978894  Sayfalar 199 - 204

6.
Toraks travmalı hastalarda intravenöz hasta kontrollü analjezi ile torakal epidural hasta kontrollü analjezinin klinik etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of clinical effectiveness of thoracic epidural and intravenous patient-controlled analgesia for the treatment of rib fractures pain in intensive care unit
İsmet Topçu, Zeynep Ekici, Melek Sakarya
PMID: 17978895  Sayfalar 205 - 210

7.
Çocuk acil ünitemize düşme nedeniyle başvuran travma olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of the fall-related trauma cases applied to our pediatric emergency department
Ahmet Güzel, Serap Karasalihoğlu, Yasemin Küçükuğurluoğlu
PMID: 17978896  Sayfalar 211 - 216

8.
Bezoarın neden olduğu ince bağırsak obstrüksiyonları
Small bowel obstructions secondary to bezoars
Şerife Ulusan, Zafer Koc, Nurkan Törer
PMID: 17978897  Sayfalar 217 - 221

9.
Künt karaciğer travmalarına konservatif yaklaşım
Non-operative management of blunt hepatic trauma
A. Ziya Anadol, Koray Topgül, Bülent Güngör, Mehmet Bilgin, Mete Kesim
PMID: 17978898  Sayfalar 222 - 226

OLGU SUNUMU
10.
İleal intussusepsiyon ve kolonik tıkanma nedeni ile cerrahi girişim gerektiren semptomatik intestinal lipomlar: İki olgu sunumu
Symptomatic intestinal lipomas requiring surgical interventions secondary to ileal intussusception and colonic obstruction: report of two cases
Koray Atila, Cem Terzi, Funda Obuz, Tuğbahan Yılmaz, Mehmet Füzün
PMID: 17978899  Sayfalar 227 - 231

11.
Paraduodenal internal herniler: İki olgu nedeni ile klinik analiz
Paraduodenal internal hernias: Clinical analysis of two cases
Meral Şen, Aydın İnan, Cenap Dener, Mikdat Bozer
PMID: 17978900  Sayfalar 232 - 236

12.
Erişkinde nadir bir intestinal intussusepsiyon ve kanama nedeni: Jejunal lipom
A rare cause of bleeding intestinal intussusception in adult: jejunal lipoma
Cengizhan Yiğitler, Gökçe Kaan Ataç, Taner Yiğit, Bülent Güleç, Müjdat Balkan, Köksal Öner
PMID: 17978901  Sayfalar 237 - 240

13.
Transkranyal ok yaralanması: Olgu sunumu
Transcranial arrow injury: a case report
Gökhan Kurt, Alp Özgün Börcek, Özgür Kardeş, Özgen Aydıncak, Necdet Çeviker
PMID: 17978902  Sayfalar 241 - 243

14.
Penetran boyun travmasında izole torasik duktus yaralanması: Olgu sunumu
Isolated thoracic duct injury in penetrating neck trauma: a case report
Şevval Eren, Ömer Çakır, Cahfer Güloğlu, M. Nesimi Eren
PMID: 17978903  Sayfalar 244 - 247

15.
Ateşli silahla yaralanma neticesinde oluşan arteriyovenöz fistül ve psödoanevrizma olgusunun cerrahi tedavisi
Surgical treatment of post-traumatic pseudoaneurysm and arteriovenous fistula due to gunshot injury
Bilgehan Erkut, Sami Karapolat, Mehmet A. Kaygın, Yahya Ünlü
PMID: 17978904  Sayfalar 248 - 250

16.
Minör maksillofasiyal travma sonrası yüz, boyun ve üst mediastene yayılan cilt altı amfizem olgusu
Subcutaneous emphysema of the face, neck and upper mediastinum following a minor maxillofacial trauma
Fikret Bildik, Ahmet Baydın, Zahide Doğanay, M. Selim Nural, Turgut Deniz, Hakan Güven
PMID: 17978905  Sayfalar 251 - 253

EDITÖRE MEKTUP
17.
Editöre Mektup-1
Yetkin Söyüncü
Sayfa 254
Makale Özeti |Tam Metin PDF