p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 14 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 14 (2)
Cilt: 14  Sayı: 2 - Nisan 2008
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Kritik kemik hasarlarında trombositce zengin plazma/kemik iliği kaynaklı stromal hücrelerin kompozitle enjekte edilerek tamir edilmesi: Tavşanlarda deneysel çalışma
Repair of critical bone defects with injectable platelet rich plasma/bone marrow-derived stromal cells composite: experimental study in rabbits
Xiaobing Cheng, Delin Lei, Tianqiu Mao, Shuyong Yang, Fulin Chen, Wei Wu
PMID: 18523898  Sayfalar 87 - 95

2.
Stres gastriti oluşumunda düşük tiroit hormon düzeylerinin etkisi: Sıçanlar üzerinde deneysel bir çalışma
The effects of low thyroid hormone levels on the formation of stress gastritis: an experimental study on the rats
Göktürk Maralcan, Hayri Erkol, Zerrin Erkol, Fatih Yanar, Rebecca Plevin
PMID: 18523899  Sayfalar 96 - 102

3.
Dehidrasyon (kuruluk) ve irigasyonun (yıkama) Aşil tendon iyileşmesi üzerine etkileri: Deneysel çalışma
The effect of dehydration and irrigation on the healing of Achilles tendon: an experimental study
Baransel Saygı, Yakup Yıldırım, Cengiz Çabukoğlu, Hasan Kara, Saime Sezgin Ramadan, Tanıl Esemenli
PMID: 18523900  Sayfalar 103 - 109

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Yeni yaralanma şiddeti ölçeği: Yaralanma şiddeti ölçeğine göre travma hastalarında vantilatör gereksinimi ve vantilasyon zamanına ilişkin daha kesin bir öngörü
The new Injury Severity Score: a more accurate predictor of need ventilator and time ventilated in trauma patients than the Injury Severity Score
Azim Honarmand, Mohammadreza Safavi
PMID: 18523901  Sayfalar 110 - 117

5.
Akut nonspesifik karın ağrılı olguların bir yıllık prognozları, semptom ve bulgularının tanısal doğruluğu
Diagnostic accuracy of symptoms, signs and one-year prognosis of patients with acute non-specific abdominal pain: prospective survey
Halil Özgüç, Nurşen Çakın, Uğur Duman
PMID: 18523902  Sayfalar 118 - 124

6.
Motorlu araç kazalarında yaralanan travma hastaları ile ilgili hastane mortalitesi tahminleri
Predictors of in-hospital mortality of trauma patients injured in vehicle accidents
Haridimos Markogiannakis, Elias Sanidas, Evangelos Messaris, Dimitrios Koutentakis, Kalliopi Alpantaki, Alexandros Kafetzakis, Dimitrios Tsiftsis
PMID: 18523903  Sayfalar 125 - 131

7.
Travmatik diyafragma rüptürlerinde mortaliteyi etkiyen faktörler
Factors influencing mortality in traumatic ruptures of diaphragm
Arife Polat Düzgün, Mehmet Mahir Özmen, Barış Saylam, Faruk Coşkun
PMID: 18523904  Sayfalar 132 - 138

8.
El rehabilitasyon ünitesinde izlenen el yaralanmalı pediyatrik hastaların özellikleri
Characteristics of pediatric hand injuries followed up in a hand rehabilitation unit
Füsun Şahin, Serap Dalgıç Yücel, Figen Yılmaz, Cem Erçalık, Nalan Eşit, Banu Kuran
PMID: 18523905  Sayfalar 139 - 144

9.
İş kazalarında yanık ve hayati tehlike ölçütleri (Adli tıp yaklaşımı)
Burn and vital risk criteria in industrial accidents (as forensic medicine approach)
Haluk İnce, Eyup Kandemir, Nurhan İnce, Recep Güloğlu, Nurhas Safran
PMID: 18523906  Sayfalar 145 - 148

10.
Yoğun bakım çalışanlarının el yıkama alışkanlıkları
Handwashing habit of intensive care workers
Özer Makay, Gökhan İçöz, Asude Yılmaz, Figen Kolcu
PMID: 18523907  Sayfalar 149 - 153

OLGU SUNUMU
11.
Travmatik interkostal pulmoner herniasyon: Olgu sunumu
Traumatic intercostal pulmonary herniation: a case report
Eric Jasper Hazebroek, Han Boxma, Peter D De Rooij
PMID: 18523908  Sayfalar 154 - 157

12.
Acımasız bir bükülme: Postoperatif çekal volvulus
A cruel twist: post-operative cecal volvulus
Christopher D. Scott, Brian M. Trotta, Joseph J. Dubose, Elihu Ledesma, Charles M. Friel
PMID: 18523909  Sayfalar 158 - 162

13.
Hafif bir motosiklet kazası sonrası birlikte gelişen diyafragma ve mesane rüptürü (Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi)
Combined diaphragmatic and urinary bladder rupture after minor motorcycle accident (Report of a case and literature review)
Stavros Gourgiotis, Stefanie Rothkegel, Stylianos Germanos
PMID: 18523910  Sayfalar 163 - 166

14.
Apendiksin akut apandisit şeklinde maskelenen bir adenokarsinoid tümörü: Uyarı notu
Adenocarcinoid tumour of the appendix masquerading as acute appendicitis: a word of caution
Jawad Ahmad, Syed I. H. Andrabi, D. K. Thekkinkattil, Munir A. Rathore
PMID: 18523911  Sayfalar 167 - 169

EDITÖRE MEKTUP
15.
Be careful in the operating room! Formaldehyde tablets in the chewing gum box.
Kerem Erkalp, Haluk Ozdemir
Sayfa 170
Makale Özeti |Tam Metin PDF