p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 17 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 17 (2)
Cilt: 17  Sayı: 2 - Mart 2011
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Sıçan sırt deri flebinde losartanın etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effects of losartan on a random pattern skin flap model in rats
Cemile Nurdan Öztürk, Erdem Tezel, Özben Yalçın
PMID: 21644084  doi: 10.5505/tjtes.2011.98958  Sayfalar 97 - 102

2.
Sağlıklı gönüllü kişilerde spinal immobilizasyon cihazlarının pulmoner fonksiyonlara etkisi
Effects of spinal immobilization devices on pulmonary function in healthy volunteer individuals
Didem Ay, Can Aktaş, Sabiha Yeşilyurt, Sezgin Sarıkaya, Aslı Çetin, Emine Sevda Özdoğan
PMID: 21644085  doi: 10.5505/tjtes.2011.53333  Sayfalar 103 - 107

3.
Bir hayvan modelinde postoperatif periton yapışıklığının önlenmesinde agar filmlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of agar films in the prevention of postoperative peritoneal adhesions in an animal model
Mohsen Mamoudieh, Nooshin Mirkheshti, Sayyed Ali Alavi
PMID: 21644086  doi: 10.5505/tjtes.2011.15689  Sayfalar 108 - 112

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Acil serviste paramediklerce uygulanan travmaya odaklanmış ultrasonografi değerlendirmesi
Paramedic-performed Focused Assessment with Sonography in Trauma (FAST) in the Emergency Department
Erol Erden Ünlüer, Özcan Yavaşi, Pınar Hanife Kara, Turgay Yılmaz Kılıç, Nergis Vandenberk, Kamil Kayayurt, Sevda Kıyançiçek, Haldun Akoğlu, Cengiz Yılmaz
PMID: 21644087  doi: 10.5505/tjtes.2011.88557  Sayfalar 113 - 116

5.
İzole travmatik hemotoraksın tedavisinde videotorakoskopik cerrahi ilk tercih olmalı mı? Prospektif randomize kontrolü çalışma
Should videothorascopic surgery be the first choice in isolated traumatic hemothorax? A prospective randomized controlled study
Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır, Duygu Mergan
PMID: 21644088  doi: 10.5505/tjtes.2011.96777  Sayfalar 117 - 122

6.
Perine yanıklarında kullanılmakta olan geçici fekal diversiyon ve toplama sisteminin klinik değerlendirilmesi
Clinical evaluation of a temporary fecal containment device for non-surgical fecal diversion in perineal burns
Metin Kement, Hakan Ahmet Acar, İlhami Soykan Barlas, Nihat Aksakal, Cem Gezen, Uygar Düzci, Mustafa Öncel
PMID: 21644089  doi: 10.5505/tjtes.2011.66563  Sayfalar 123 - 127

7.
Pediyatrik yanık olgularının periferik kan yaymasında hücresel morfolojik değişiklikler ve komplikasyonlarla ilişkisi
The association between cellular morphological changes in peripheral blood smear and complications in pediatric burn cases
Mehmet Bozkurt, Samet Vasfi Kuvat, Emin Kapı, Perçin Karakol, Abdulkadir Özel, Halit Baykan
PMID: 21644090  doi: 10.5505/tjtes.2011.13911  Sayfalar 128 - 132

8.
Beş yıllık süreçte köpek ve kedi ısırıklarının değerlendirilmesi: Eskişehir’den örnek bir çalışma
An evaluation of dog and cat bites over a five-year period: a sample case from Eskişehir
Tarık Gündüz, Ömür Elçioğlu, Yasemin Balcı
PMID: 21644091  doi: 10.5505/tjtes.2011.86846  Sayfalar 133 - 140

9.
Torakolomber vertebra patlama kırıklarında kısa ve uzun segment posterior enstrümantasyonun kanal içi düzelme üzerine etkileri
Effects of short- and long-segment posterior instrumentation on spinal canal remodeling in thoracolumbar vertebra burst fractures
Abdullah Yalçın Tabak, Muhammed Cüneyd Günay, Murat Altay, Hasan Bozkurt Türker
PMID: 21644092  doi: 10.5505/tjtes.2011.77675  Sayfalar 141 - 148

10.
İran’da kafatası kırığı paterni: İran Ulusal Travma Projesi raporu
Pattern of skull fracture in Iran: report of the Iran National Trauma Project
Soheil Saadat, Neda Rashidi-ranjbar, Mohammad R. Rasouli, Vafa Rahimi-movaghar, Vafa Rahimi-movaghar
PMID: 21644093  doi: 10.5505/tjtes.2011.26043  Sayfalar 149 - 151

11.
Ekstremitelerdeki toplumsal av tüfeği yaralanmaları: Anjiyografi olmadan yapılan acil damar tamirleri
Management of community-based shotgun injuries of the extremities: impact of emergent vascular repair without angiography
Hakan Aydın, Okan Okçu, Koray Dural, Ünal Sakıncı
PMID: 21644094  doi: 10.5505/tjtes.2011.34032  Sayfalar 152 - 158

12.
Erişkin femur cisim kırıklarında biyolojik tespit için kullanılan iki tekniğin karşılaştırılması (Plak-vida ve kilitli intramedüller çivi)
Comparison of two biological internal fixation techniques in the treatment of adult femur shaft fractures (plate-screws and locked intramedullary nail)
Ertuğrul Köseoğlu, Kemal Durak, Muhammed Sadık Bilgen, Abdullah Küçükalp, Sarp Bayyurt
PMID: 21644095  doi: 10.5505/tjtes.2011.24892  Sayfalar 159 - 165

13.
Çocukluk çağı kafa travmaları, 851 olgunun retrospektif değerlendirilmesi: Epidemiyolojik bir çalışma
Pediatric head injuries, retrospective analysis of 851 patients: an epidemiological study
Hasan Serdar Işık, Ahmet Gökyar, Ömer Yıldız, Uğur Bostancı, Cengiz Özdemir
PMID: 21644096  doi: 10.5505/tjtes.2011.22800  Sayfalar 166 - 172

OLGU SUNUMU
14.
Çocuklarda kronik rektal kanamanın nadir bir sebebi; Soliter rektal ülser: Olgu sunumu
A rare cause of chronic rectal bleeding in children; solitary rectal ulcer: case report
Abdulkerim Temiz, Burak Tander, Muhyittin Temiz, Sancar Barış, Ender Arıtürk
PMID: 21644097  doi: 10.5505/tjtes.2011.96658  Sayfalar 173 - 176

15.
Go-kart kazası sonucu replantasyonu yapılan skalp avülsiyonu: Olgu sunumu
Replantation of scalp avulsion following a go-kart accident: a case report
Erdem Güven, Karaca Başaran, İbrahim Meyzin, Barış Keklik, Ufuk Emekli
PMID: 21644098  doi: 10.5505/tjtes.2011.48208  Sayfalar 177 - 179

16.
Futbol maçında gelişen hayatı tehdit edici karın yaralanması: Nadir bir klinik olgu
Life-threatening abdominal injury during a soccer game: a rare clinical case
Eray Kara, Gökhan İçöz, Sinan Ersin, Ahmet Çoker
PMID: 21644099  doi: 10.5505/tjtes.2011.01709  Sayfalar 180 - 182

17.
Akut abdominal kompartman sendromuna yol açan gecikmiş retroperitoneal kanama: Olgu sunumu
Delayed retroperitoneal bleeding causing acute abdominal compartment syndrome: case report
Fikri M. Abu-zidan, Ali Jawas, Mustafa Boraie, Misbah U. Ahmed
PMID: 21644100  doi: 10.5505/tjtes.2011.48615  Sayfalar 183 - 185

18.
Posttravmatik serebral iskemi: Pediyatrik yaş grubunda minör kafa travması sonrası gelişen nadir bir komplikasyon
Post-traumatic cerebral infarction: a rare complication in a pediatric patient after mild head injury
Serkan Yılmaz, Murat Pekdemir, Hasan Tahsin Sarısoy, Elif Yaka
PMID: 21644101  doi: 10.5505/tjtes.2011.96658  Sayfalar 186 - 188

19.
Delici kesici alet yaralanmasına bağlı geç gelişen psödomeningosel: Olgu sunumu
Delayed pseudomeningocele as a result of penetrating injury: case report
Mehmet Seçer, Ali Rıza Gezici, Ali Dalgıç, Mehmet Fikret Ergüngör
PMID: 21644102  doi: 10.5505/tjtes.2011.16023  Sayfalar 189 - 191

EDITÖRE MEKTUP
20.
Letter to the Editor: Should appendicular masses be operated on?
Ashraf F Hefny, Fikri M Abu Zidan
doi: 10.5505/tjtes.2011.99907  Sayfa 192
Makale Özeti |Tam Metin PDF