p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 17 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 17 (3)
Cilt: 17  Sayı: 3 - Mayıs 2011
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Akut mezenter iskemide prokalsitonin ve fosforun tanısal ve prognostik değeri
Diagnostic and prognostic value of procalcitonin and phosphorus in acute mesenteric ischemia
Keziban Karabulut, Mehmet Gül, Zerrin Defne Dündar, Başar Cander, Sevil Kurban, Hatice Toy
PMID: 21935794  doi: 10.5505/tjtes.2011.70493  Sayfalar 193 - 198

2.
Hipotermi ve varfarin uygulanan şiddetli femoral arter kanamalı sıçan modelinde kitosan lineer polimer’in (Celox®) hemostatik etkinliği
Hemostatic effect of a chitosan linear polymer (Celox®) in a severe femoral artery bleeding rat model under hypothermia or warfarin therapy
Özlem Köksal, Fatma Özdemir, Betül Çam Etöz, Naciye İşbil Büyükcoşkun, Deniz Sığırlı
PMID: 21935795  doi: 10.5505/tjtes.2011.88155  Sayfalar 199 - 204

3.
Deneysel peritonit modelinde metilen mavisinin adezyon formasyonu üzerine etkileri
The effects of methylene blue on adhesion formation in a rat model of experimental peritonitis
Mustafa Uygar Kalaycı, Hasan Erol Eroğlu, Dilek Kubilay, Aliye Soylu, Banu Sancak, Ceyhan Uğurluoğlu, Uğur Erçin, Yavuz Savaş Koca
PMID: 21935796  doi: 10.5505/tjtes.2011.93609  Sayfalar 205 - 209

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Antikoagülan tedavi altındaki hastalarda spontan rektus kılıfı hematomu
Spontaneous rectus sheath hematoma in patients on anticoagulation therapy
Ahmet Dağ, Turkay Özcan, Özgür Türkmenoğlu, Tahsin Çolak, Kerem Karaca, Hakan Canbaz, Musa Dirlik, Ramazan Saribay
PMID: 21935797  doi: 10.5505/tjtes.2011.84669  Sayfalar 210 - 214

5.
Bilgisayarlı tomografi (BT) bir şeyleri atlıyor mu? Künt solid organ travmalı hastaların değerlendirilmesinde, gövde BT’sinin özellikleri ve tuzakları
Will computed tomography (CT) miss something? The characteristics and pitfalls of torso CT in evaluating patients with blunt solid organ trauma
Wan-yin Kuo, Hung-jung Lin, Ning-ping Foo, How-ran Guo, Cheng-chih Jen, Kuo-tai Chen
PMID: 21935798  doi: 10.5505/tjtes.2011.12844  Sayfalar 215 - 219

6.
Yanık hastalarında nörolojik ve mental morbiditelerin etkisi
Impact of para-neurologic and para-mental premorbidities on burn injury patients
Mehmet Bozkurt, Emin Kapı, Ercan Gedik, Samet Vasfi Kuvat
PMID: 21935799  doi: 10.5505/tjtes.2011.82160  Sayfalar 220 - 224

7.
Penetran kalp yaralanmaları: Sağ kalımı etkileyen faktörler
Penetrating cardiac injury: factors affecting outcome
Sedat Kamalı, Mehmet Timuçin Aydın, Arzu Akan, Oğuzhan Karatepe, Ayhan Sarı, Enis Yüney
PMID: 21935800  doi: 10.5505/tjtes.2011.71598  Sayfalar 225 - 230

8.
Türkiye’nin kırsal bir hastanesindeki travma olgularının analizi
Analysis of trauma patients in a rural hospital in Turkey
Nurettin Kahramansoy, Hayri Erkol, Feyzi Kurt, Necla Gürbüz, Murat Bozgeyik, Aysu Kıyan
PMID: 21935801  doi: 10.5505/tjtes.2011.60938  Sayfalar 231 - 237

9.
Dalak travması - I. Basamak Travma Merkezi’ndeki deneyimimiz
Splenic trauma - our experience at a level I Trauma Center
Gyan Saurabh, Subodh Kumar, Amit Gupta, Biplab Mishra, Sushma Sagar, Maneesh Singhal, Rehan N Khan, Mahesh C Misra
PMID: 21935802  doi: 10.5505/tjtes.2011.72621  Sayfalar 238 - 242

10.
Pediyatrik yaş grubunda trafik kazası sonucu oluşan yaralanmalar ve özellikleri
Characteristics of injuries due to traffic accidents in the pediatric age group
Mustafa Serinken, Mert Özen
PMID: 21935803  doi: 10.5505/tjtes.2011.13845  Sayfalar 243 - 247

11.
Türk acil tıbbının uluslararası literatüre katkısı: 15 yılın değerlendirilmesi
Contribution of Turkish Emergency Medicine to the international literature: evaluation of 15 years
Orhan Çınar, Mehmet Dokur, Onur Tezel, İbrahim Arzıman, Yahya Ayhan Acar
PMID: 21935804  doi: 10.5505/tjtes.2011.26879  Sayfalar 248 - 252

12.
Proksimal falanks kırığı tedavisinin geç dönem objektif sonuçları
Long-term objective results of proximal phalanx fracture treatment
Derya Özçelik, Gaye Toplu, Toygar Ünveren, Fatma Kaçağan, Cemal Tahsin Gökhür Şenyuva
PMID: 21935805  doi: 10.5505/tjtes.2011.54280  Sayfalar 253 - 260

13.
Kapalı redüksiyon ve perkütan vidalama ile tespit edilmiş anstabil pelvis kırıklı hastalarda yaşam kalitesinin ve uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi
Long-term outcome and quality of life of patients with unstable pelvic fractures treated by closed reduction and percutaneous fixation
Mehmet Ayvaz, Omur Caglar, Guney Yılmaz, Gizem İrem Guvendik, Rifat Emre Acaroğlu
PMID: 21935806  doi: 10.5505/tjtes.2011.19052  Sayfalar 261 - 266

OLGU SUNUMU
14.
Laparoskopik apendektomiden sonra güdük apandisit: Olgu sunumu
Stump appendicitis after laparoscopic appendectomy: case report
Omaima Bu-ali, Mohamed Al-bashir, Hashim A Samir, Fikri M Abu-zidan
PMID: 21935807  doi: 10.5505/tjtes.2011.47123  Sayfalar 267 - 268

15.
Travmatik pulmoner psödokist: İki olgu sunumu
Traumatic pulmonary pseudocyst: two case reports
Hasan Çaylak, Kuthan Kavaklı, Ersin Sapmaz, Orhan Yücel, Onur Genç
PMID: 21935808  doi: 10.5505/tjtes.2011.68888  Sayfalar 269 - 272

16.
Kompleks inguinal defektlerin inferior epigastrik arterden kanlanan rektus abdominis kas flepleri ile rekonstrüksiyonu: İki olgu sunumu
Reconstruction of complex groin defects with inferior epigastric artery-based rectus abdominis muscle flaps: report of two cases
Samet Vasfi Kuvat, Hakan Yanar, Ahmet Biçer, Serdar Tunçer, Burhan Özalp, Murat Topalan
PMID: 21935809  doi: 10.5505/tjtes.2011.32848  Sayfalar 273 - 276

17.
Ultrasonografi tarafından atlanan ve klinik olarak obturator herniyi taklit eden siyatik herni: Olgu sunumu
Sciatic hernia clinically mimicking obturator hernia, missed by ultrasonography: case report
Shiraz Ahmad Rather, Tanveer Iqbal Dar, Aijaz Ahmad Malik, Fazal Q Parray, Mukhtar Ahmad, Syed Asrar
PMID: 21935810  doi: 10.5505/tjtes.2011.62347  Sayfalar 277 - 279

18.
Nadir görülen bir hemopnömotoraks nedeni: Aberan sistemik arter
A rare cause of hemopneumothorax: an aberrant systemic artery
Çağatay Tezel, Erdal Okur, Volkan Baysungur, Ersin Çardak, Semih Halezeroğlu
PMID: 21935811  doi: 10.5505/tjtes.2011.36633  Sayfalar 280 - 282

19.
Hızlı rezolüsyon gösteren akut epidural hematom: Olgu sunumu ve literatürün değerlendirilmesi
Rapid resolution of acute epidural hematoma: case report and review of the literature
Habibullah Dolgun, Erhan Turkoglu, Hayri Kertmen, Erdal Resit Yilmaz, Behzat Ruchan Ergun, Zeki Sekerci
PMID: 21935812  doi: 10.5505/tjtes.2011.46704  Sayfalar 283 - 285

20.
Nadir bir ince bağırsak delinme nedeni: Kayısı çekirdeği
An unusual cause of small bowel perforation: apricot pit
Koray Atila, Sanem Guler, Seymen Bora, Huseyin Gulay
PMID: 21935813  doi: 10.5505/tjtes.2011.71676  Sayfalar 286 - 288