p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 17 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 17 (4)
Cilt: 17  Sayı: 4 - Temmuz 2011
DERLEME
1.
Kuzey Afganistan’da konuşlandırılan askeri cerrahların deneyimi ve gelecek için dersler
The experience of military surgeons from a north Afghanistan deployment and lessons for the future
Stavros Gourgiotis, Roland Schmidt
PMID: 21935823  doi: 10.5505/tjtes.2011.57355  Sayfalar 289 - 292

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Sepsis tedavisinde N-asetilsistein’in serum glutatyon, TNF-α ve doku malondialdehid düzeylerine etkisi
The effect of N-acetyl cysteine on serum glutathione, TNF-α and tissue malondialdehyde levels in the treatment of sepsis
Mehmet Gül, Murat Ayan, Abdüsselam Seydanoğlu, Başar Cander, Sadık Girişgin, İbrahim Erayman, Sami Erdem
PMID: 21935824  doi: 10.5505/tjtes.2011.66743  Sayfalar 293 - 297

3.
Kortikal kontüzyon hasarı modelinde leptin ve proenflamatuvar sitokinler arasındaki korelasyon
Correlation between leptin and pro-inflammatory cytokines in cortical contusion injury model
Alper Karaoğlan, Osman Akdemir, Nilgün Çınar, Mehmet Alpay Çal, Bilal Kelten, Hafize Uzun, Ahmet Çolak
PMID: 21935825  doi: 10.5505/tjtes.2011.69077  Sayfalar 298 - 302

4.
Tıkanma sarılığında beta glukanın karaciğer hasarına etkisi
Effects of beta-glucan on hepatic damage caused by obstructive jaundice
Hayri Erkol, Nurettin Kahramansoy, Özgür Kordon, Oktay Büyükaşık, Erdinç Serin, Nilüfer Ulaş
PMID: 21935826  doi: 10.5505/tjtes.2011.88964  Sayfalar 303 - 307

5.
Sıçanlarda karaciğer laserasyon modelinde Ankaferd Blood Stopper ve fibrin yapıştırıcının hemostatik etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of the hemostatic efficiency of Ankaferd Blood Stopper and fibrin glue on a liver laceration model in rats
Cevher Akarsu, Mustafa Uygar Kalaycı, Erkan Yavuz, Selvinaz Özkara, Berk Gökçek, Yaşar Özdenkaya, Orhan Yalçın
PMID: 21935827  doi: 10.5505/tjtes.2011.38455  Sayfalar 308 - 312

KLINIK ÇALIŞMA
6.
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda altı sezonda görülen yaralanmaların değerlendirilmesi
Injury evaluation of the Turkish national football team over six consecutive seasons
Bülent Bayraktar, Cengiz Dinç, İlker Yücesir, Abdurrahman Evin
PMID: 21935828  doi: 10.5505/tjtes.2011.86836  Sayfalar 313 - 317

7.
Türkiye’de 0-17 yaş grubunda trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmalar
Road traffic-related injury among the 0-17 age group in Turkey
Cavit Işık Yavuz, Onur Hamzaoğlu
PMID: 21935829  doi: 10.5505/tjtes.2011.34022  Sayfalar 318 - 322

8.
Tandır ve tandır dışı yanıkların morbidite ve mortalitelerinin karşılaştırılması: İki merkez deneyimi
A comparison of the morbidity and mortality of tandir burns and non-tandir burns: experience in two centers
Yavuz Albayrak, Cumhur Cakir, Ayse Albayrak, Belkiz Aylu
PMID: 21935830  doi: 10.5505/tjtes.2011.18094  Sayfalar 323 - 328

9.
Toraks travmalı olgularda mortaliteyi etkileyen faktörler
Factors affecting mortality in patients with thorax trauma
Şadiye Emircan, Halil Özgüç, Şule Akköse Aydın, Fatma Özdemir, Özlem Köksal, Mehtap Bulut
PMID: 21935831  doi: 10.5505/tjtes.2011.76158  Sayfalar 329 - 333

10.
Türkiye’nin kuzeybatısındaki açık göz yaralanma paterni: Retrospektif bir çalışma
Pattern of open eye injuries in northwest Turkey: a retrospective study
Levent Altıntaş, Özgül Altıntaş, Nurşen Yüksel, Dilara Pirhan, Berna Özkan, Yusuf Çağlar
PMID: 21935832  doi: 10.5505/tjtes.2011.78861  Sayfalar 334 - 339

11.
Aydın’da bozulmuş cesetlerdeki travmatik bulguların değerlendirilmesi
Evaluation of traumatic findings in decomposed bodies in Aydin
Özlem Erel, Serpil Aydın Demirağ, Musa Dirlik, Gökhan Cingöz
PMID: 21935833  doi: 10.5505/tjtes.2011.44389  Sayfalar 340 - 343

12.
İntestinal inkarserasyon için acil karın duvarı fıtık onarımı yapılan erişkinlerde morbiditeyi etkileyen faktörler
Factors affecting morbidity in urgent repair of abdominal wall hernia with intestinal incarceration in adults
Ali Ezer, Kenan Çalışkan, Tamer Çolakoğlu, Alper Parlakgümüş, Sedat Belli, Akın Tarım
PMID: 21935834  doi: 10.5505/tjtes.2011.28009  Sayfalar 344 - 348

13.
Elektrik çarpmalarında voltaj farkının komplikasyonlar ve miyopati üzerine etkisi
The effects on complications and myopathy of different voltages in electrical injuries
Sevdegül Karadaş, Hayriye Gönüllü, Mehmet Reşit Öncü, Dağhan Işık, Yasin Canbaz
PMID: 21935835  doi: 10.5505/tjtes.2011.15483  Sayfalar 349 - 353

OLGU SUNUMU
14.
Enfekte proteze yönelik yeni bir karın duvar tamiri: Eskimo tekniği
An innovative abdominal wall repair technique for infected prosthesis: the Eskimo technique
Federico Coccolini, Fausto Catena, Luca Ansaloni, Flavia Neri, Filippo Gazzotti, Daniel Lazzareschi, Antonio Daniele Pinna
PMID: 21935836  doi: 10.5505/tjtes.2011.56767  Sayfalar 354 - 358

15.
On dört yaşındaki epilepsi hastasında büyük bir tahta kaşık parçasının iyatrojenik aspirasyonu
Iatrogenic aspiration of a large piece of a wooden spoon in a 14-year-old epilepsy patient
Hilal Sazak, Ülkü Yazıcı, Mahmut Gülgösteren, Güler Topçuoğlu, Serdar Özkan, Eser Şavkılıoğlu
PMID: 21935837  doi: 10.5505/tjtes.2011.04378  Sayfalar 359 - 362

16.
Nadir bir pnömobili nedeni: Künt karın travması
An uncommon cause of pneumobilia: blunt abdominal trauma
Fahrettin Yildiz, Sacit Coban, Alpaslan Terzi, Hasan Cece, Ali Uzunkoy
PMID: 21935838  doi: 10.5505/tjtes.2011.82957  Sayfalar 363 - 364

17.
Tekrarlayan peritonitle bulgu veren atipik mesane divertikülü: Olgu sunumu
An atypical bladder diverticulum presented with recurrent peritonitis: case report
Abdulkerim Temiz, Bülent Akçora, Esin Atik
PMID: 21935839  doi: 10.5505/tjtes.2011.81542  Sayfalar 365 - 367

18.
Spontan pnömomediastinum: İki olgu sunumu
Spontaneous pneumomediastinum: report of two cases
Çağatay Tezel, Pınar Varer, Volkan Baysungur, Erdal Okur, Semih Halezeroğlu
PMID: 21935840  doi: 10.5505/tjtes.2011.22755  Sayfalar 368 - 370

19.
Futbol oynamaya bağlı travmatik arteria karotis interna diseksiyonu: Olgu sunumu
Traumatic internal carotid artery dissection associated with playing soccer: a case report
Nida Tascilar, Banu Ozen, Mustafa Acikgoz, Sureyya Ekem, Esra Aciman, Sanser Gul
PMID: 21935841  doi: 10.5505/tjtes.2011.60134  Sayfalar 371 - 373

20.
İntestinal tıkanıklık şeklinde belirti veren alışılmamış rektal yabancı cisim: Olgu sunumu
Unusual rectal foreign body presenting as intestinal obstruction: a case report
Gaurav Aggarwal, Bhaskar Satsangi, Ramsharan Raikwar, Sumit Shukla, Raj Mathur
PMID: 21935842  doi: 10.5505/tjtes.2011.84758  Sayfalar 374 - 376