p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 17 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 17 (6)
Cilt: 17  Sayı: 6 - Kasım 2011
1.
Deneysel künt böbrek travmasında idrar N-Asetil-β-D glukozaminidaz (NAG) düzeylerinin belirlenmesi
Determination of urinary N-acetyl-β-D glucosaminidase (NAG) levels in experimental blunt renal trauma
Alpaslan Hanbeyoğlu, Ahmet Kazez, Bilal Üstündağ, Nusret Akpolat
PMID: 22289997  doi: 10.5505/tjtes.2011.57973  Sayfalar 475 - 481

2.
İskemik kolon anastomozunun iyileşmesi üzerine pentoksifilin ve vinposetinin etkisi: Deneysel çalışma
Effect of pentoxifylline and vinpocetine on the healing of ischemic colon anastomosis: an experimental study
Aziz Sümer, Ediz Altinli, Serkan Senger, Neşet Köksal, Ender Onur, Ersan Eroğlu, Pembegül Güneş
PMID: 22289998  doi: 10.5505/tjtes.2011.75428  Sayfalar 482 - 487

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Acil serviste yeni steteskopumuz: El ultrasonu
Our new stethoscope in the Emergency Department: Handheld ultrasound
Figen Coşkun, Emine Akıncı, Mehmet Ali Ceyhan, Havva Şahin Kavaklı
PMID: 22289999  doi: 10.5505/tjtes.2011.89914  Sayfalar 488 - 492

4.
Travmatik karın duvarı hernisi
Traumatic abdominal wall hernia
Sanjay Gupta, Usha Dalal, Rajeev Sharma, Ashwani Dalal, Ashok Kumar Attri
PMID: 22290000  doi: 10.5505/tjtes.2011.40225  Sayfalar 493 - 496

5.
Travma hastalarında intravenöz rejyonel anestezi için lidokaine eklenmesi durumunda üç farklı nitrogliserin dozunun analjezik etkisi
The analgesic effect of three different doses of nitroglycerine when added to lidocaine for intravenous regional anesthesia in trauma patients
Azim Honarmand, Mohammadreza Safavi, Abas Fatemy
PMID: 22290001  doi: 10.5505/tjtes.2011.30643  Sayfalar 497 - 503

6.
Cerrahi olarak tedavi edilen Lisfranc yaralanmasının sonucu? 34 olgunun değerlendirilmesi
Outcome of surgically treated Lisfranc injury: A review of 34 cases
Mohd Fairudz Mohd Miswan, Vivek Ajit Singh, Nor Faissal Yasin
PMID: 22290002  doi: 10.5505/tjtes.2011.04809  Sayfalar 504 - 508

7.
Ağır travmatik beyin hasarlı hastalarda Glasgow Sonuç Skalası skoru sonuç belirteçleri
Outcome predictors of Glasgow Outcome Scale score in patients with severe traumatic brain injury
Zalika Klemenc-Ketis, Urska Bacovnik-Jansa, Marko Ogorevc, Janko Kersnik
PMID: 22290003  doi: 10.5505/tjtes.2011.35336  Sayfalar 509 - 515

8.
Özofagus perforasyonlarında tedavi: On bir olgunun analizi
Treatment for esophageal perforations: analysis of 11 cases
Ersin Arslan, Maruf Şanlı, Ahmet Feridun Işık, Bülent Tunçözgür, Ahmet Uluşan, Levent Elbeyli
PMID: 22290004  doi: 10.5505/tjtes.2011.41882  Sayfalar 516 - 520

9.
Majör travmada artan nutrisyonel risk: Komplikasyon ve yatış süresinde uzama ile korelasyon
Increased nutritional risk in major trauma: correlation with complications and prolonged length of stay
Zikret Köseoğlu, Adnan Kuvvetli, Ozgün Kösenli, Cem Oruc, Safa Önel, Koray Das, Atilla Akova, Mehmet Özdoğan
PMID: 22290005  doi: 10.5505/tjtes.2011.28582  Sayfalar 521 - 524

10.
Abdominal aort anevrizmasında nadir görülen acil klinik durumlar: Basit kan testleri aciliyetin tanımlanmasında yol gösterici midir?
Unusual emergent presentations of abdominal aortic aneurysm: Can simple blood tests predict the state of emergency
Ali Fedakar, Orhan Fındık, Mehmet Kalender, Mehmet Balkanay
PMID: 22290006  doi: 10.5505/tjtes.2011.65983  Sayfalar 525 - 532

11.
Omurilik yaralanması olan hastaların epidemiyolojik verileri: Tek merkezin yedi yıllık deneyimi
Epidemiologic data of the patients with spinal cord injury: Seven years’ experience of a single center
İlknur Tuğcu, Fatih Tok, Bilge Yılmaz, Ahmet S Göktepe, Rıdvan Alaca, Kamil Yazıcıoğlu, Haydar Möhür
PMID: 22290007  doi: 10.5505/tjtes.2011.95676  Sayfalar 533 - 538

12.
İran’da travma hastalarındaki periferik sinir hasarının insidansı
The incidence of peripheral nerve injury in trauma patients in Iran
Soheil Saadat, Vahid Eslami, Vafa Rahimi-movaghar
PMID: 22290008  doi: 10.5505/tjtes.2011.75735  Sayfalar 539 - 544

13.
İzole orbita tabanı kırıklarına klinik yaklaşım ve ameliyat öncesi değerlendirmede bilgisayarlı tomografinin rolü
Clinical management and reconstruction of isolated orbital floor fractures: The role of computed tomography during preoperative evaluation
Nesrin Tan Baser, Refika Bulutoglu, Nihal Uzun Celebi, Gurcan Aslan
PMID: 22290009  doi: 10.5505/tjtes.2011.47135  Sayfalar 545 - 553

OLGU SUNUMU
14.
Akut karına neden olan primer omentum torsiyonu: Olgu sunumu
Primary omental torsion as a cause of acute abdomen: Case report
Selim Sözen, Şükrü Dölalan, Fahrettin Yıldız, Hasan Elkan
PMID: 22290010  doi: 10.5505/tjtes.2011.40222  Sayfalar 554 - 556

15.
Bağırsak tıkanıklığının nadir bir sebebi olan abdominal koza sendromu: İki olgu sunumu
Abdominal cocoon syndrome as a rare cause of mechanical bowel obstruction: report of two cases
Levent Yeniay, Can Avni Karaca, Cemil Çalışkan, Özgür Fırat, Sinan Muhtar Ersin, Erhan Akgün
PMID: 22290011  doi: 10.5505/tjtes.2011.39018  Sayfalar 557 - 560

16.
Nadir bir donma yaralanması nedeni: Sıvılaştırılmış petrol gazı sızıntısı
An unusual cause of cold injury: liquified petroleum gas leakage
Nevra Seyhan, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
PMID: 22290012  doi: 10.5505/tjtes.2011.79836  Sayfalar 561 - 562

17.
Travma sonrası triküspit yetersizliği: Bir olgu sunumu
Post-traumatic tricuspid insufficiency: a case report
Ufuk Tütün, Ayşen Aksöyek, Ali İhsan Parlar, Adnan Çobanoğlu
PMID: 22290013  doi: 10.5505/tjtes.2011.02212  Sayfalar 563 - 566

18.
Erişkinlerde ince bağırsak tıkanıklığına neden olan Meckel divertikülüne bağlı halka oluşumu: İki olgu sunumu
Loop formation of Meckel’s diverticulum causing small bowel obstruction in adults: report of two cases
Shilpi Singh Gupta, Onkar Singh
PMID: 22290014  doi: 10.5505/tjtes.2011.54533  Sayfalar 567 - 569

19.
Bir olgu nedeniyle, travmatik orbital amfizemlere yaklaşım
Traumatic orbital emphysema: a case report
Ersin Oba, Can Pamukcu, Serkan Erdenöz
PMID: 22290015  doi: 10.5505/tjtes.2011.79069  Sayfalar 570 - 572

EDITÖRE MEKTUP
20.
Surgical treatment of penile fracture
Vijay Naraynsingh, Ravi Maharaj, Dilip Dan, Seetharaman Hariharan
doi: 10.5505/tjtes.2011.00533  Sayfalar 573 - 574
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Editöre Mektup,
Letter to the Editor,
Oktay Aydın, Sedat Döm, Oral Saygun, Fatih Ağalar
Sayfalar 575 - 576
Makale Özeti |Tam Metin PDF