p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 18 (3)
Cilt: 18  Sayı: 3 - Mayıs 2012
KLINIK ÇALIŞMA
1.
Akut pankreatitte alfa-1 proteaz inhibitorü ve antikimotripsin düzeyleri
Alpha-1 protease inhibitor and antichymotrypsin levels in acute pancreatitis
Tamer Karşıdağ, Sefa Tüzün, Ahu Sarbay Kemik, Sevim Purisa, Aytekin Ünlü
PMID: 22864709  doi: 10.5505/tjtes.2012.99075  Sayfalar 195 - 199

2.
Maksillofasiyal travması bulunan hastalarda eşlik eden kafa travması varlığı
Presence of accompanying head injury in patients with maxillofacial trauma
Daghan Isik, Hayriye Gonullu, Sevdegul Karadas, O. Faruk Kocak, Siddik Keskin, M. Fatih Garca, Metehan Eseoglu
PMID: 22864710  doi: 10.5505/tjtes.2012.01047  Sayfalar 200 - 206

3.
Distal ekstremite defektlerinin temporaoparietal fasya ve skalpten alınan kısmi kalınlıklı deri grefti ile rekonstrüksiyonu: Donör saha seçimine kozmetik bir yaklaşım
Reconstruction of a distal extremity defect using a temporoparietal fascia flap covered with a split-thickness skin graft harvested from the scalp: a cosmetic consideration in donor site selection
Özlenen Özkan, Ömer Özkan, Gamze Bektaş, Samir Mardini, Paolo Sassu, Emanuele Cigna, Serdar Tüzüner, Hung-chi Chen
PMID: 22864711  doi: 10.5505/tjtes.2012.28003  Sayfalar 207 - 212

4.
Epidemiology of head injury in the United Arab Emirates
Abdullah Al-Kuwaiti, Ashraf F Hefny, Abdelouahab Bellou, Hani O Eid, Fikri M Abu-Zidan
PMID: 22864712  doi: 10.5505/tjtes.2012.03710  Sayfalar 213 - 218

5.
Travmatik beyin hasarı olan hastalarda mortalite belirleyicileri
Determinants of mortality in patients with traumatic brain injury
Soheil Saadat, Hesam Akbari, Reza Khorramirouz, Roza Mofid, Vafa Rahimi Movaghar
PMID: 22864713  doi: 10.5505/tjtes.2012.03453  Sayfalar 219 - 224

6.
Gastrointestinal kanama odağının saptanmasında işaretli eritrosit sintigrafisinin rolü
Role of red blood cell scintigraphy for determining the localization of gastrointestinal bleeding
Yasemin Şanlı, Zeynep Gözde Özkan, Serkan Kuyumcu, Hakan Yanar, Emre Balık, Handan Tokmak, Cüneyt Türkmen, Işık Adalet
PMID: 22864714  doi: 10.5505/tjtes.2012.55553  Sayfalar 225 - 230

7.
Ağır travmatik beyin yaralanması ve bilateral reaktif olmayan pupil dilatasyonu bulunan hastalarda dekompresif cerrahinin etkileri
Effects of decompressive surgery in patients with severe traumatic brain injury and bilateral non-reactive dilated pupils
Ethem Göksu, Tanju Uçar, Mahmut Akyüz, Murat Yılmaz, Saim Kazan
PMID: 22864715  doi: 10.5505/tjtes.2012.79059  Sayfalar 231 - 238

8.
Yüksek gelirli gelişmekte olan bir ülkede çocuk doğurma yaşındaki kadınlarda travma
Trauma in women of child-bearing age in a high-income developing country
Alaa K Abbas, Hisham Mirghani, Hani O Eid, Fikri M Abu-zidan
PMID: 22864716  doi: 10.5505/tjtes.2012.45578  Sayfalar 239 - 242

9.
Yetişkinlerdeki tibia kırıkları için yeni dizayn edilmiş bir intramedüller çivi ve distal kilit sistemi, klinik sonuçlarımız
A newly designed intramedullary nail with distal interlocking system for tibia fractures in adults - the clinical results
Fatih Küçükdurmaz, Fuat Akpınar, Gürsel Saka, Necdet Sağlam, Cihan Acı
PMID: 22864717  doi: 10.5505/tjtes.2012.08466  Sayfalar 243 - 249

10.
Radikal prostatektomi sırasında rektal yaralanma
Rectal injury during radical prostatectomy
Mehmet Yıldırım, Cemal Göktaş, Rahim Horuz, Cihangir A. Çetinel, Önder Cangüven, Hasan Fehmi Küçük, Selami Albayrak
PMID: 22864718  doi: 10.5505/tjtes.2012.04379  Sayfalar 250 - 254

11.
Keşmir’de ayaklanan grupların havalı silah saçmasıyla yaralanmaları
Pellet gunfire injuries among agitated mobs in Kashmir
Majid Mushtaque, Mohammad F Mir, Muneer Bhat, Fazl Q Parray, Samina A Khanday, Rayees A Dar, Ajaz A Malik
PMID: 22864719  doi: 10.5505/tjtes.2012.47639  Sayfalar 255 - 259

12.
2011 Van depremi sonrası Van bölgesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran olguların değerlendirilmesi
Evaluation of the patients in Van Training and Research Hospital following the 2011 Van earthquake in Turkey
Recep Dursun, Cemile Ayşe Görmeli, Gökay Görmeli
PMID: 22864720  doi: 10.5505/tjtes.2012.05863  Sayfalar 260 - 264

OLGU SUNUMU
13.
Dört adet çivi ile çok nadir bir penetran kafa travması olgusu
Penetrating head trauma with four nails: an extremely rare case
Lutfü Arici, Bekir Akgun, Metin Kaplan, Ilhan Yilmaz
PMID: 22864721  doi: 10.5505/tjtes.2012.47587  Sayfalar 265 - 267

14.
Geç bulgu veren kapalı total (pantalar) talus çıkığı: Nadir bir olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi
Closed total (pan-talar) dislocation of the talus with delayed presentation: a rare case report and review of the literature
Rajesh Dulani, Sandeep Shrivastava, Sameer Dwidmuthe, Ravi Purohit
PMID: 22864722  doi: 10.5505/tjtes.2012.69376  Sayfalar 268 - 270

15.
Pilor atrezisi ve epidermolizis bülloza birlikteliği: İki olgu sunumu ve literatür derlemesi
Pyloric atresia associated with epidermolysis bullosa: report of two cases and review of the literature
Ünal Bıçakcı, Burak Tander, Fatma Çakmak Çelik, Ender Arıtürk, Rıza Rızalar
PMID: 22864723  doi: 10.5505/tjtes.2012.13284  Sayfalar 271 - 273

16.
Ameliyat alanında yanan bir hasta: Olgu sunumu
A patient who was burned in the operative field: a case report
Soo Ho Chung, Hae Hyeog Lee, Tae Hee Kim, Jeong Sig Kim
PMID: 22864724  doi: 10.5505/tjtes.2012.49225  Sayfalar 274 - 276

17.
İnsidental menenjiyomda izole hemorajik kontüzyon
Isolated hemorrhagic contusion of an incidental meningioma
Ki Seong Eom, Tae Young Kim
PMID: 22864725  doi: 10.5505/tjtes.2012.32392  Sayfalar 277 - 279

18.
Erişkinlerde intestinal malrotasyon: Olgu sunumu
Intestinal malrotation in an adult: case report
Selim Sözen, Kerim Güzel
PMID: 22864726  doi: 10.5505/tjtes.2012.60973  Sayfalar 280 - 282