p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 19 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 19 (2)
Cilt: 19  Sayı: 2 - Mart 2013
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Antiödem olarak kulanılan ilaçların diffüz beyin ödemine etkileri: Sıçanlarda deneysel çalışma.
Effects of the drogs used as antiedema on the diffus cerebral edema. An experimental study in rats.
Fevzullah Akyüz, Merih İş, Hikmet Aytekin, Murat Anlar, Osman Akgül
PMID: 23599189  doi: 10.5505/tjtes.2013.24478  Sayfalar 89 - 97

2.
Thermoelastic stress analysis to validate tibial fixation technique in total ankle prostheses - a pilot study.
Andreas Ficklscherer, Bernd Wegener, Thomas Niethammer, Matthias F Pietschmann, Peter E Müller, Volkmar Jansson, Hans-heinrich Trouillier
PMID: 23599190  doi: 10.5505/tjtes.2013.37880  Sayfalar 98 - 102

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Assessment of the severity in 350 patients of acute pancreatitis by contrast enhanced computerized tomography
Mohd Altaf Mir, Biant Singh Bali, Riyaz Ahmad Mir, Hamza Wani
PMID: 23599191  doi: 10.5505/tjtes.2013.12080  Sayfalar 103 - 108

4.
The Functional Results of Acute Nerve Grafting in Traumatic Sciatic Nerve Injuries
Haluk Vayvada, Cenk Demirdover, Adnan Menderes, Mustafa Yilmaz, Can Karaca
PMID: 23599192  doi: 10.5505/tjtes.2013.33279  Sayfalar 109 - 114

5.
Zon I Açık Göz Yaralanması Olan Olgularda Posttravmatik Göz İçi Basıncı Yükselmesi ve İlişkili Faktörler
Posttraumatic Intraocular Pressure Elevation and Associated Factors in Patients with Zone I Open Globe Injuries
Ugur Acar, Elvin H. Yildiz, Damla Erginturk Acar, Ugur Emrah Altiparmak, Zuleyha Yalniz-akkaya, Ayse Burcu, Nurten Unlu
PMID: 23599193  doi: 10.5505/tjtes.2013.51437  Sayfalar 115 - 118

6.
Hepatic hydatid disease requiring urgent treatment during pregnancy
Candaş Erçetin, İlgin Özden, Cem İyibozkurt, Koray Güven, Kürşat Serin, Orhan Bilge, Yaman Tekant, Aydın Alper, Ali Emre
PMID: 23599194  doi: 10.5505/tjtes.2013.21548  Sayfalar 119 - 122

7.
Pediatrik yanıklı hastaların epidemiolojisi
Epidemiology of Pediatric Burn Injuries in Istanbul, Turkey
Hakan Arslan, Baran Kul, Handan Derebaşınlıoğlu, Oğuz Çetinkale
PMID: 23599195  doi: 10.5505/tjtes.2013.44442  Sayfalar 123 - 126

8.
Künt Toraks Travmasında Mortaliteye Etki Eden Faktörler
Factors Affecting Mortality in Blunt Thoracic Trauma
Mustafa Hasbahceci, Adnan Ozpek, Fatih Basak, Mujgan Caliskan, Behcet Kemal Ener, Orhan Alimoglu
PMID: 23599196  doi: 10.5505/tjtes.2013.54782  Sayfalar 127 - 132

9.
Dieulafoy lezyonu’na bağli akut gastrointestinal sistem kanamasi nedeniyle acil servise başvuran olgularin tedavi sonuçlarinin değerlendirilmesi
Evaluation of treatment results of patients with acute gastrointestinal bleeding due to dieulafoy’s lesion admitted to emergency department
Yavuz Beyazit, Selçuk Dişibeyaz, Burak Suvak, Tugrul Purnak, Serkan Torun, Erkan Parlak
PMID: 23599197  doi: 10.5505/tjtes.2013.58740  Sayfalar 133 - 139

10.
Pediatrik travma skorunun yüksek kinetik enerjiye sahip parça etkili yaralanmalardaki analizi: İlk müdahale merkezi sonuçları
Analysis of pediatric trauma score in patients wounded with shrapnel effect of explosives with high kinetic energy: Results of the first intervention center.
Hüseyin Taş, Ayhan Mesci, Suzi Demirbağ, Mehmet Eryılmaz, Taner Yiğit, Yusuf Peker
PMID: 23599198  doi: 10.5505/tjtes.2013.06888  Sayfalar 140 - 144

11.
Eklemiçi kalkaneus kırıklarında cerrahi tedavi yöntemimizin orta dönem sonuçları
Mid-term results of Calcaneal Plating for Displaced Intraarticular Calcaneus Fractures
Deniz Gülabi, Ferdi Sarı, Cengiz Sen, Cem Coskun Avcı, Fevzi Saglam, Mehmet Erdem, Guven Bulut
PMID: 23599199  doi: 10.5505/tjtes.2013.75301  Sayfalar 145 - 151

12.
İzole nazal fraktürü olan 45 hastanın değerlendirilmesi
An analysis of 45 patients with pure nasal fractures
Yakup Çil, Erkan Kahraman
PMID: 23599200  doi: 10.5505/tjtes.2013.43966  Sayfalar 152 - 156

13.
Acil ortopedik travma hastalarında bilgisayarlı tomografi (BT) ile tanınan gizli kırıkların dağılımı
Distribution of occult fractures detected in emergency orthopedic patients trauma with computerized tomography (CT)
Ahmet İmerci, Umut Canbek, Ahmet Kaya, Levent Sürer, Ahmet Savran
PMID: 23599201  doi: 10.5505/tjtes.2013.56957  Sayfalar 157 - 163

OLGU SUNUMU
14.
Aortobifemoral bypass operasyonunun nadir bir komplikasyonu: İnternal herniasyon: Olgu sunumu
A rare complication of Aortobifemoral bypass operation: Internal Herniation: Report of a case
Bülent Çitgez, Gurkan Yetkin, Mehmet Uludag, Ismail Akgun, Ugur Ekici, Abdulcabbar Kartal
PMID: 23599202  doi: 10.5505/tjtes.2013.25902  Sayfalar 164 - 166

15.
Use of radiofrequency ablation for controlling liver hemorrhage in the emergency setting; report of two cases and review of the literature
Ioannis Maroulis, Charalambos Spyropoulos, Christina Kalogeropoulou, Dionysios Karavias
PMID: 23599203  doi: 10.5505/tjtes.2013.22567  Sayfalar 167 - 172

16.
Künt Göğüs Travması Sonrası Gelişen Akut Miyokard Enfarktüsünün Tedavisi
Management of Acute Myocardial Infarction after a Blunt Chest Trauma
Oner Ozdogan, Mustafa Karacelik, Cenk Ekmekci, Cengiz Ozbek
PMID: 23599204  doi: 10.5505/tjtes.2013.29291  Sayfalar 173 - 176

17.
Multiple Magnet ingestion resulting in small bowel perforation: A case report
Feryal Gün, Tansel Günendi, Başak Kılıç, Alaaddin Çelik
PMID: 23599205  doi: 10.5505/tjtes.2013.26779  Sayfalar 177 - 179

18.
Travmaya Sekonder Izole Tek Taraflı Nervus Vagus Yaralanması
Isolated Unilateral Vagus Nerve Palsy Secondary to Trauma
Dursun Aygün, Ethem Acar
PMID: 23599206  doi: 10.5505/tjtes.2013.58159  Sayfalar 180 - 182

19.
Intestinal Stenosis From Mesenteric Injury After Blunt Abdominal Trauma in Children: Case Reports
Mustafa İmamoğlu, Haluk Sarıhan
PMID: 23599207  doi: 10.5505/tjtes.2013.80269  Sayfalar 183 - 185

20.
Radial sinir duyusal dalının iki taraflı izole kesisi
Bilateral isolated cut of sensory branch of radial nerve
Nuray Akkaya, Hakan Ramazan Özcan, İnci Gökalan Kara, Füsun Şahin
PMID: 23599208  doi: 10.5505/tjtes.2013.92332  Sayfalar 186 - 188