p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 19 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 19 (6)
Cilt: 19  Sayı: 6 - Kasım 2013
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
The role of thoracic trauma in inflammatory responses, apoptosis and bacterial translocation following multipl trauma
Erhan Ayan, Oguz Koksel, Ayşe Polat, Lülüfer Tamer, Gülden Ersöz, Murat Demir, Hatice Yıldırım Yaroğlu, Alper Akdağ, Ali Özdülger, Sema Erden
PMID: 24347207  doi: 10.5505/tjtes.2013.29660  Sayfalar 491 - 499

2.
Hypertonic, Normal Saline or Neither: Which One is better in Uncontrolled Hemorrhagic Shock? Experimental Study on Goat
Morteza Saeedi, houman hajseyedjavadi, samad shamsvahdati, vahid eslami, mohamad mokhtarpour, mahdi momeni, mohamad farnia, Nima Hafezi Nejad
PMID: 24347208  doi: 10.5505/tjtes.2013.31799  Sayfalar 500 - 506

3.
Ratlarda Deneysel Sepsis Modelinde Oluşan Hepatorenal Oksidatif Hasara Karşı Curcuminin Antioksidan ve Antiinflamatuvar Etkisi
Antioxidant and Anti-inflammatory Effects of Curcumin Against Hepatorenal Oxidative Injury in the Experimental Sepsis Model Created in Rats
Gülay Yılmaz Savcun, Erkan Özkan, Ender Dulundu, Ümit Topaloğlu, Ahmet Özer Şehirli, Olgu Enis Tok, Feriha Ercan, Göksel Şener
PMID: 24347209  doi: 10.5505/tjtes.2013.76390  Sayfalar 507 - 515

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Yumuşak doku ekstremite avülzyon (degloving) yaralanmalarının avülze flepten elde edilmiş tam kalınlıklı deri grefti ile onarımı
Management of the soft tissue extremity degloving injuries with the full-thickness grafts obtained from the avulsed flap
Özgür Pilancı, Funda Aköz Saydam, Karaca Basaran, Aslı Datlı, Erdem Güven
PMID: 24347210  doi: 10.5505/tjtes.2013.64928  Sayfalar 516 - 520

5.
Functional Outcomes after Treatment of Traumatic Brachial Plexus Injuries: Clinical Study
Yavuz Aras, Aydın Aydoseli, Pulat Akın Sabancı, Mehmet Osman Akçakaya, Görkem Alkır, Murat İmer
PMID: 24347211  doi: 10.5505/tjtes.2013.48107  Sayfalar 521 - 528

6.
Yüksekten Düşmelerde Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Mortality In Falls From Height
Mustafa İçer, Cahfer Güloğlu, Murat Orak, Mehmet Üstündağ
PMID: 24347212  doi: 10.5505/tjtes.2013.77535  Sayfalar 529 - 535

7.
An Analysis of Firearms-Related Deaths Between 1993-2010: A Retrospective Study
Mehmet Toygar, Türker Türker, Murat Eroğlu, Ümit Kaldırım, Yavuz Poyrazoğlu, Yusuf Emrah Eyi, Murat Durusu, Mehmet Eryılmaz
PMID: 24347213  doi: 10.5505/tjtes.2013.70120  Sayfalar 536 - 542

8.
A new application technique of circular fixator for the treatment of open tibial fractures: Circular fixator-hinge technique
Bilal Demir, Sami Sökücü, Erdem Özden, Umut Yavuz, Serda Duman, Yavuz Selim Kabukçuoğlu
PMID: 24347214  doi: 10.5505/tjtes.2013.47936  Sayfalar 543 - 547

9.
Yaşlı hastalarda görülen anstabil intertrokanterik kırıkların tedavisinde, çimentosuz ve çimentolu kalkar replasmanlı hemiartroplastinin karşılaştırılması.
Cemented calcar replacement versus cementless hemiarthroplasty for unstable intertrochanteric femur fractures in elderly.
Deniz Cankaya, Bülent Ozkurt, Abdullah Yalcin Tabak
PMID: 24347215  doi: 10.5505/tjtes.2013.57615  Sayfalar 548 - 553

10.
Çocuk apandisitlerinde risk faktirlerinin analizi
Analsis of the risk factors for child appendicitis
Turan Yıldız, Zehra Bozdağ, Ünal Erkorkmaz, Arif Emre, Taner Turgut, Zekeriya İlçe
PMID: 24347216  doi: 10.5505/tjtes.2013.52059  Sayfalar 554 - 558

11.
Karın içi basınç artışına yol açabilen hastalıkların tedavisi intravezikal basınç ölçümü kontrolü altında daha güvenle yapılabilir mi?
Can high risk diseases for increasing intraabdominal pressure be treated more efficiently under intravesical pressure measurement?
Emre Divarcı, Orkan Ergün, Bülent Karapınar, Mehmet Yalaz, Ahmet Çelik
PMID: 24347217  doi: 10.5505/tjtes.2013.35478  Sayfalar 559 - 563

OLGU SUNUMU
12.
Defibrilasyon sonrası gelişen kas rüptürüne bağlı iliopsoas hematomu.
Iliopsoas hematoma due to muscular rupture following defibrillation.
Artan Jahollari, Raif Cavolli, Murat Tavlasoglu, Ferhat Sallahu, Shkelzen Muriqi
PMID: 24347218  doi: 10.5505/tjtes.2013.74152  Sayfalar 564 - 566

13.
Trauma-associated bleeding from the bilateral internal iliac arteries resolved with angiographic embolization
Ali Aygün, Yunus Karaca, Emin Ayan, Türkmen Suha, Hasan Dinç
PMID: 24347219  doi: 10.5505/tjtes.2013.00836  Sayfalar 567 - 569

14.
A Rare Cause Of Acute Appendicitis: An Ingested Foreign Body
Batuhan Hazer, Özgür Dandin, Dursun Özgür Karakaş
PMID: 24347220  doi: 10.5505/tjtes.2013.60329  Sayfalar 570 - 572

15.
Sol paraduodenal herniye ikincil akut intestinal obstruksiyon: olgu sunumu
Acute intestinal obstruction secondary to left paraduodenal hernia: a case report
Merve Busra Cengiz, Mustafa Hasbahceci, Gokhan Cipe, Oguzhan Karatepe, Mahmut Muslumanoglu
PMID: 24347221  doi: 10.5505/tjtes.2013.30776  Sayfalar 573 - 575

16.
Travma Sonrası Geç Prezente Olmuş Pulmoner Arteriyovenöz Fistülün Septal Tıkayıcı Cihaz İle Kapatılması
Late Presented Posttraumatic Pulmonary Arteriovenous Fistulea Occlusion With Septal Occluder Device
Bülent Güçyetmez, Ece Salihoğlu, Aykut Ayyıldız, Levent Saltık, Lütfi Telci
PMID: 24347222  doi: 10.5505/tjtes.2013.06432  Sayfalar 576 - 580

17.
Mediastinoskopi ile çıkarılan mediastinal yabancı cisim (saçma çekirdeği): Olgu Sunumu
Case Report: Removal of mediastinal foreign body (steel shot) with mediastinoscopy
Bayram Metin, Halil Tözüm, Serkan Kaya
PMID: 24347223  doi: 10.5505/tjtes.2013.85453  Sayfalar 581 - 584

EDITÖRE MEKTUP
18.
Torsion of an epiploic appendage of vermiform appendix
Yuri N Shiryajev, Anna V Glebova
doi: 10.5505/tjtes.2013.82574  Sayfa 593
Makale Özeti |Tam Metin PDF