p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 20 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - Mayıs 2014
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Sıçanlarda yanıkla uyarılan kardiyopulmoner hasara karşı kaptoprilin koruyucu etkisi
Captopril protects against burn-induced cardiopulmonary injury in rats
Esra Saglam, Ahmet Ozer Sehirli, Emine Nur Ozdamar, Gazi Contuk, Sule Cetinel, Derya Ozsavcı, Selami Suleymanoglu, Goksel Sener
PMID: 24936835  doi: 10.5505/tjtes.2014.96493  Sayfalar 151 - 160

2.
Nikotinize sıçanlarda hiperbarik oksijen tedavisinin kırık iyileşmesi üzerine etkisi
The effect of hyperbaric oxygen therapy on fracture healing in nicotinized rats
Abdullah Demirtaş, Ibrahim Azboy, Mehmet Bulut, Bekir Yavuz Ucar, Celil Alemdar, Ulas Alabalik, Veysi Akpolat, Ismail Yildiz, Savas Ilgezdi
PMID: 24936836  doi: 10.5505/tjtes.2014.52323  Sayfalar 161 - 166

3.
Sıçanlarda oluşturulan yumuşak doku travma modelinde, hiperbarik oksijen ve ozon uygulamalarının doku iyileşmesi üzerine etkinliği: Deneysel çalışma
Effectiveness of hyperbaric oxygen and ozone applications in tissue healing in generated soft tissue trauma model in rats: an experimental study
Ali Osman Yıldırım, Mehmet Eryılmaz, Ümit Kaldırım, Yusuf Emrah Eyi, Salim Kemal Tuncer, Murat Eroğlu, Murat Durusu, Turgut Topal, Bülent Kurt, Serkan Dilmen, Serkan Bilgiç, Muhittin Serdar
PMID: 24936837  doi: 10.5505/tjtes.2014.09465  Sayfalar 167 - 175

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Yanık yaralanması olan çocuklarda görülen psikiyatrik bozukluklar ve yanık-ilişkili faktörlerle olan bağlantısı
Psychiatric disorders and their association with burn-related factors in children with burn injury
Gul Karacetin, Turkay Demir, Semih Baghaki, Oguz Cetinkale, Mine Elagoz Yuksel
PMID: 24936838  doi: 10.5505/tjtes.2014.49033  Sayfalar 176 - 180

5.
Penetran keratoplasti sonrası travmatik yara ayrışması
Traumatic wound dehiscence after penetrating keratoplasty
Baki Kartal, Baran Kandemir, Turan Set, Süleyman Kuğu, Sadullah Keleş, Erdinç Ceylan, Berkay Akmaz, Aytekin Apil, Yusuf Özertürk
PMID: 24936839  doi: 10.5505/tjtes.2014.36589  Sayfalar 181 - 188

6.
Mortise yakın distal tibia diafiz kırıklarının tedavisinde intramedüller çivi ve plak tedavisinin karşılaştırılması
Comparison of intramedullary nail and plate fixation in distal tibia diaphyseal fractures close to the mortise
Umut Yavuz, Sami Sökücü, Bilal Demir, Timur Yıldırım, Çağrı Özcan, Yavuz Selim Kabukçuoğlu
PMID: 24936840  doi: 10.5505/tjtes.2014.92972  Sayfalar 189 - 193

7.
Fasyotomi defektlerinin aşamalı primer kapatılmasında yeni ve basit bir yöntem
A new, simple technique for gradual primary closure of fasciotomy wounds
Mustafa Özyurtlu, Süleyman Altınkaya, Yahya Baltu, Güzin Yeşim Özgenel
PMID: 24936841  doi: 10.5505/tjtes.2014.54077  Sayfalar 194 - 198

8.
Skafoid psödoartroz tedavisinde otolog kemik grefti ve titanyum başsız kanüllü kompresyon vidası kombinasyonu uygulama sonuçları
The results of autologous bone graft and titanium headless cannulated compression screw for treatment of scaphoid nonunion
Güzelali Özdemir, Özgür Çiçekli, Turgut Akgül, Sinan Zehir, Ferit Yücel, Deniz Eşkin
PMID: 24936842  doi: 10.5505/tjtes.2014.92255  Sayfalar 199 - 204

9.
Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarında artroskopik tamir sonuçları
Results of arthroscopic repair of triangular fibrocartilage complex peripheral tears (Palmer type 1B)
Fatih Kabakas, İsmail Bülent Ozcelik, Meriç Uğurlar, Berkan Mersa, Memet Yazar, Metin Uzun
PMID: 24936843  doi: 10.5505/tjtes.2014.63933  Sayfalar 205 - 210

OLGU SUNUMU
10.
Bir adolösanda künt göğüs travmasına bağlı supraventriküler taşikardi
Supraventricular tachycardia due to blunt chest trauma in an adolescent
Hayrullah Alp, Tamer Baysal, Sevim Karaarslan
PMID: 24936844  doi: 10.5505/tjtes.2014.90337  Sayfalar 211 - 213

11.
Kurusıkı silahlar gerçekten zararsız mı?
Are blank cartridge guns really harmless?
İsmail Gülşen, Hakan Ak, Enver Sosuncu, Mehmet Deniz Bulut
PMID: 24936845  doi: 10.5505/tjtes.2014.90868  Sayfalar 214 - 216

12.
Successful emergency department thoracotomy for traumatic cardiac rupture: effective utilization of a fret sternum saw
Tsukasa Nakamura, Koji Masuda, Eiji Hitomi, Yoshio Osaka, Toshimasa Nakao, Norio Yoshimura
PMID: 24936846  doi: 10.5505/tjtes.2014.60598  Sayfalar 217 - 220

13.
Burunda yabancı cisimde sıradışı bir giriş yolu: İhmal edilmiş bir travma olgusu
An unusual entry site for a nasal foreign body: a neglected trauma patient
Selçuk Mülazımoğlu, Emre Ocak, Süha Beton, Ozan Bağış Özgürsoy
PMID: 24936847  doi: 10.5505/tjtes.2014.56805  Sayfalar 221 - 223

14.
Oksipital kondil kırıkları: Bir olgu sunumu
Occipital condyle fractures: A case report
Cem Dinç, Mehmet Erhan Türkoğlu, Cengiz Tuncer, Ömer Aykanat, Derya Özçelik, Gamze Özkan
PMID: 24936848  doi: 10.5505/tjtes.2014.22747  Sayfalar 224 - 226