p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 20 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 20 (4)
Cilt: 20  Sayı: 4 - Temmuz 2014
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Analysis of cardiac and pulmonary injuries resulting from an experimental penetrating thoracic injury
Mahmut Tokur, Mehmet Ergin, Mehmet Okumus
PMID: 25135014  doi: 10.5505/tjtes.2014.58538  Sayfalar 227 - 230

2.
Travmatik Yaralarda Oral Antibiyotiklerin Enfeksiyon Profilaksisindeki Etkileri
The Effects of Oral Antibiotics on Infection Prophylaxis in Traumatic Wounds
Bülent Erbil, Gürkan Ersoy, Aydan Özkütük, Funda Karbek Akarca, Tanzer Korkmaz, Ömer Faruk Demir, Selahattin Kıyan
PMID: 25135015  doi: 10.5505/tjtes.2014.63993  Sayfalar 231 - 235

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Correlation between Arterial Blood Gas Analysis and Outcome in patients with severe head trauma
Amirmohammad Bazzazi, Mohammad Amin Valizade Hasanloei, Alireza Mahoori, Mahdia Gholamnejad, Habibeh Tarverdipour
PMID: 25135016  doi: 10.5505/tjtes.2014.57089  Sayfalar 236 - 240

4.
Acil Servise Başvuran Major Travma Hastalarının Mortalite Tahmininde Glasgow Koma Skalası -Yaş - Arteriel Kan Basıncı (GAP) skorun değerliliği
Value of the Glasgow Coma Scale, Age, and Arterial Blood Pressure (GAP) Score for Predicting the Mortality of Major Trauma Patients Presenting to the Emergency Department
Erhan Ahun, Özlem Köksal, Deniz Sığırlı, Gökhan Torun, Serdar Suha Dönmez, Erol Armağan
PMID: 25135017  doi: 10.5505/tjtes.2014.76399  Sayfalar 241 - 247

5.
Impact of Smoking on Trauma Patients
Shelby Resnick, Kenji Inaba, Obi Okoye, Lauren Nosanov, Daniel Grabo, Elizabeth Benjamin, Jennifer Smith, Demetrios Demetriades
PMID: 25135018  doi: 10.5505/tjtes.2014.21737  Sayfalar 248 - 252

6.
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Geriatrik Hastalarda Delici Göz yaralanmalarında etyoloji ve prognoz
Etiology and Prognosis of Penetrating Eye Injuries in Geriatric Patients in the Southeastern Region of Anatolia Turkey
Harun Yüksel, Fatih Mehmet Türkcü, Yasin Çınar, Abdullah Kürşat Cingü, Alparslan Şahin, Muhammed Şahin, Zeynep Özkurt, Mehmet Murat, İhsan Çaça
PMID: 25135019  doi: 10.5505/tjtes.2014.71597  Sayfalar 253 - 257

7.
Travma Hastalarında Mortalite Ve Morbidite Öngörüsünde Travma Skorlamalarının Karşılaştırılması
Comparison Of Trauma Scores For Predicting Mortality And Morbidity On Trauma Patients
Reyhan Orhon, Şevki Hakan Eren, Şule Karadayı, İlhan Korkmaz, Abuzer Coşkun, Mehmet Eren, Nurkay Katrancıoğlu
PMID: 25135020  doi: 10.5505/tjtes.2014.22725  Sayfalar 258 - 264

8.
Experience of 80 Cases with Fournier’s Gangrene and ‘Trauma’ as a Trigger Factor in the Etiopathogenesis
Teoman Eskitaşcıoğlu, İrfan Özyazgan, Atilla Çoruh, Galip K Günay, Mehmet Altıparmak, Yalçın Yontar, Fatih Doğan
PMID: 25135021  doi: 10.5505/tjtes.2014.67670  Sayfalar 265 - 274

9.
Gebelikte ayak bileği burkulmalarına yaklaşım ve tedavi: 96 olgunun değerlendirilmesi
Management of ankle disorders during pregnancy: evaluation of 96 cases
Çetin Işık, Mesut Tahta, Derya Işık, Yusuf Üstü, Mehmet Uğurlu, Nuray Bozkurt, Murat Bozkurt
PMID: 25135022  doi: 10.5505/tjtes.2014.94914  Sayfalar 275 - 280

10.
159 pediatrik hastada sıcak süt nedeniyle görülen yanık travmasının retrospektif analizi: bir yanık ünitesindeki 14 yıllık tecrübe
Retrospective analysis of burn injuries caused by hot milk in 159 pediatric patients: 14 years of experience in a burn unit
Yalcin Yontar, Aliye Esmaoglu, Atilla Coruh
PMID: 25135023  doi: 10.5505/tjtes.2014.41027  Sayfalar 281 - 285

11.
Klavikula Edinburg Tip 2 Cisim Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Düşük Profilli Anatomik Kilitli Plak Uygulaması Sonuçları
The Results of Low Profile Locking Anatomical Plate Application for the Treatment of Edinburg Type 2 Clavicle Diaphysis Fractures
Turgut Akgül, Sinan Zehir, Güzelali Özdemir, Ferit Yücel, Abdulkadir Türk, Özgür Çiçekli
PMID: 25135024  doi: 10.5505/tjtes.2014.88303  Sayfalar 286 - 290

OLGU SUNUMU
12.
Ergotamine-induced vasospastic ischemia mimicking arterial embolism: unusual case
Gurhan Adam, Tolga Kurt, Celal Cinar, Abdullah Sariyildirim, Mustafa Resorlu, Fatma Uysal, Ali Ümit Yener, Sedat Ozcan, Mustafa Sacar, Hüseyin Ozdemir
PMID: 25135025  doi: 10.5505/tjtes.2014.43433  Sayfalar 291 - 294

13.
Successful Surgical Rescue of Delayed Onset Diaphragmatic Hernia Following Radiofrequency Ablation for Hepatocellular Carcinoma
Tsukasa Nakamura, Koji Masuda, Rajveer Singh Thethi, Hirotaka Sako, Takaharu Yoh, Toshimasa Nakao, Norio Yoshimura
PMID: 25135026  doi: 10.5505/tjtes.2014.03295  Sayfalar 295 - 299

14.
Surgical treatment of a Malgaigne fracture
Sedat Dalbayrak, Murat Ayten, Fahir Özer, Onur Yaman
PMID: 25135027  doi: 10.5505/tjtes.2014.25923  Sayfalar 300 - 304

15.
Thyroid Storm Due To Head Injury
Gülşah Yılmaz Karaören, Omer Torun Sahin, Zeynel Abidin Erbesler, Nurten Bakan
PMID: 25135028  doi: 10.5505/tjtes.2014.99248  Sayfalar 305 - 307

16.
Swallowed a Needle Stuck in Heart
Mustafa Yolcu, Ahmey Aydın, Ali Fuat Korkmaz, Özgür Dağ, Emrah İpek, Bilgehan Erkut
PMID: 25135029  doi: 10.5505/tjtes.2014.30049  Sayfalar 308 - 310