p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 20 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 20 (5)
Cilt: 20  Sayı: 5 - Eylül 2014
1.
Aşil Tendon Rüptürlerinin Cerrahi Tedavisi: Açık ve Kapalı Yöntemlerin Tavşan Modeli Üzerinde Karşılaştırılması
Surgical treatment of Achilles tendon ruptures: The comparison of open and percutaneous methods in a rabbit model.
Güney Yılmaz, Mahmut Nedim Doral, Egemen Turhan, Gurhan Dönmez, Ahmet Özgür Atay, Defne Kaya
PMID: 25541841  doi: 10.5505/tjtes.2014.42716  Sayfalar 311 - 318

2.
The effects of Sildenafil in liver and kidney injury in a rat model of severe scald burn: A biochemical and histopathological study
Ali Kağan Gökakın, Mustafa Atabey, Koksal Deveci, Enver Sancakdar, Mehmet Tuzcu, Cevdet Duger, Omer Topcu
PMID: 25541842  doi: 10.5505/tjtes.2014.39586  Sayfalar 319 - 327

3.
Timokinon Deneysel Spinal Kord Yaralanmalı Ratlarda Spinal Kord Hasarını Azaltır
Thymoquinone Attenuates Trauma Induced Spinal Cord Damage in an Animal Model
Nilgün Üstün, Mustafa Aras, Tumay Ozgur, Hamdullah Suphi Bayraktar, Fatih Sefil, Raif Ozden, Abdullah Erman Yagiz
PMID: 25541843  Sayfalar 328 - 332

4.
Fournier Gangreni: 120 Olgunun Değerlendirmesi ve Mortalite Prediktörleri
Fournier's Gangrene: Review of 120 Patients and Predictors of Mortality
Tuncay Yılmazlar, Özgen Işık, Ersin Öztürk, Ali Özer, Barış Gülcü, Ilker Ercan
PMID: 25541844  Sayfalar 333 - 337

5.
Suriydeki Savaş Esnasinda Meydana Gelen Sivil Ölümler
A Series Of Civilian Fatalities During The War In Syria
Adnan Çelikel, Bekir Karaarslan, Dua Sümeyra Demirkıran, Cem Zeren, Muhammet Mustafa Arslan
PMID: 25541845  doi: 10.5505/tjtes.2014.71173  Sayfalar 338 - 342

6.
The prognostic value of Pro-Calcitonin, CRP and thyroid hormones in secondary peritonitis;A single-center prospective study
Idris Akcay, Alexis K. Okoh, Orcun Yalav, Ismail C. Eray, Ahmet Rencuzogullari, Kubilay Dalci, Hasan Elkan, Ali H. Alparslan
PMID: 25541846  Sayfalar 343 - 352

7.
2005-2011 yıllarında Aydın ilindeki trafik kazalarının özellikleri
Features of Traffic Accidents Occurred in Aydin Province between 2005 and 2011
Musa Dirlik, Başak Çakır Bostancıoğlu, Tülay Elbek, Bedir Korkmaz, Füsun Çallak Kallem, Berk Gün
PMID: 25541847  Sayfalar 353 - 358

8.
Üçüncü basamak hastanede karaciğer travmalarının değerlendirilmesi: Retrospektif bir çalışma
Evaluation of liver injury in a tertiary hospital: a retrospective study
Ismail Bilgiç, Sibel Gelecek, Ali Emre Akgün, Mehmet Mahir Özmen
PMID: 25541848  doi: 10.5505/tjtes.2014.22074  Sayfalar 359 - 365

9.
Pilonidal Sinüs Apse Olgularında Erken Cerrahi (Unroofıng-Küretaj) İle Elektif Cerrahinin (Karydakis Flep Tekniği) Karşılaştırılması
Comparison Of Early Surgery (Unroofing Curettage) And Elective Surgery (Karydakis Flap Technique) In Pilonidal Sinus Abscess Cases
Burhan Hakan Kanat, Mehmet Buğra Bozan, Fatih Mehmet Yazar, Mesut Yur, Fatih Erol, Zeynep Özkan, Seyfi Emir, Aykut Urfalıoğlu
PMID: 25541849  doi: 10.5505/tjtes.2014.62547  Sayfalar 366 - 370

10.
Experience report of bladder injuries due to gunshot wounds in Syrian refugees
Mehmet Inci, Ali Karakuş, Mehmet Murat Rifaioglu, Erhan Yengil, Nesrin Atçi, Ömer Akin, Kasım Tuzcu, Ahmet Kiper, Onur Demirbaş, Mustafa Şahan
PMID: 25541850  Sayfalar 371 - 375

11.
Geriatrik Hastalarda Akut Mezenterik İskemi Tanısında Multidedektör Anjiyo BT ve D-Dimer Kullanımı
Multidetector Angio-CT and the Use of D-Dimer for the Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemia in Geriatric Patients
Burak Gün, Sadiye Yolcu, Vermi Değerli, Gökhan Elçin, Önnder Tomruk, Bülent Erdur, İsmet Parlak
PMID: 25541851  Sayfalar 376 - 381

12.
A shocking craniofacial penetrating injury by a steel bar
Po Yuan Chen, Sheng Fa Yao, An Xiu Dai, Han Jung Chen, Kuo Wei Wang
PMID: 25541852  Sayfalar 382 - 384

13.
Fournier gangreni debridmanı sonrası devam eden izole penis nekrozunda parsiyel penektomi
Partial penectomy after debridement of a Fournier’s Gangrene progressing with an isolated penile necrosis
Fatih Akbulut, Onur Kucuktopcu, Erkan Sonmezay, Abdulmuttalip Simsek, Faruk Ozgor, Zafer Gokhan Gurbuz
PMID: 25541853  Sayfalar 385 - 388

14.
Gastrik Bezoarın Tomografik Yolculuğu
Journey Of Gastric Phytobezoar Followed By Tomography
Deniz Çebi Olgun, Yasemin Kayadibi, Osman Şimşek, Zekeriya Karaduman
PMID: 25541854  Sayfalar 389 - 391

15.
Successful treatment of a hepatic abscess that formed secondary to fish bone penetration by laparoscopic removal of the foreign body: report of a case
Mehmet Nuri Koşar, İhsan Oruk, Murat Burç Yazıcıoğlu, Çiğdem Erol, Birgül Çabuk
PMID: 25541855  Sayfalar 392 - 394