p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 21 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama




SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 21 (6)
Cilt: 21  Sayı: 6 - Kasım 2015
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Yanık staz zonunun melatonin kullanımıyla kurtarılması: Sıçanlarda deneysel çalışma
Saving the zone of stasis in burns with melatonin: an experimental study in rats
Muhammed Kayapınar, Nevra Seyhan, Mustafa Cihad Avunduk, Nedim Savaci
PMID: 27054630  doi: 10.5505/tjtes.2015.53059  Sayfalar 419 - 424

2.
Dekompresif kraniektomi, hipertonik salin ve mannitol’ün deneysel serebral iskemi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Effects of decompressive craniectomy, hypertonic saline solution and mannitol on an experimental model of cerebral ischemia
Çağatay Çalıkoğlu, Mehmet Hüseyin Akgül, Osman Akgül, Ayşe Karataş
PMID: 27054631  doi: 10.5505/tjtes.2015.45077  Sayfalar 425 - 431

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Travma hastalarında stabil yaşamsal bulgunun tanımındaki farklılık: Ulusal çaplı bir taramanın sonuçları
Diversity of the definition of stable vital sign in trauma patients: results of a nationwide survey
Seongpyo Mun
PMID: 27054632  doi: 10.5505/tjtes.2015.83093  Sayfalar 432 - 439

4.
Apendiksin fiziksel özellklerinin perforasyon üzerine etkileri: İleriye yönelik klinik çalışma
A prospective clinical study of the effects of the physical features of the appendix on perforation
Yusuf Tanrıkulu, Gökhan Yilmaz, Ceren Sen Tanrikulu, Volkan Temi, Furuzan Kokturk, Mithat Cagsar, Boran Yalcin
PMID: 27054633  doi: 10.5505/tjtes.2015.77508  Sayfalar 440 - 445

5.
Laparoskopik appendektomide intrakorporal düğüm ve endoloop ile güdük kapama yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of intracorporeal knotting and endoloop for stump closure in laparoscopic appendectomy
İlhan Bali, Faruk Karateke, Sefa Özyazıcı, Adnan Kuvvetli, Cem Oruç, Ebru Menekşe, Seyfi Emir, Mehmet Özdoğan
PMID: 27054634  doi: 10.5505/tjtes.2015.56798  Sayfalar 446 - 449

6.
İlişkili lezyonlarla birlikte olan travmatik beyin omurilik sıvısı kaçaklarının cerrahi tedavisi
Surgical management of traumatic cerebrospinal fluid fistulas with associated lesions
Fatih Alagoz, Ergun Daglıoglu, Murat Korkmaz, Ali Erdem Yıldırım, Ozhan Merzuk Uckun, Denizhan Divanlıoglu, Omer Polat, Ali Dalgıç, Arif Osun, Fevzi Yılmaz, Muge Sonmez, Ahmet Deniz Belen
PMID: 27054635  doi: 10.5505/tjtes.2015.93236  Sayfalar 450 - 456

7.
Yüksek enerjili ateşli silah yaralanmalarına bağlı açık karın olgularının tedavisinde erken dönem vakum uygulaması ile geç dönem doku genişletme ve çift taraflı yama
Staged repair of severe open abdomens due to high-energy gunshot injuries with early vacuum pack and delayed tissue expansion and dual-sided meshes
Doğan Alhan, İsmail Şahin, Serbülent Güzey, Andaç Aykan, Fatih Zor, Serdar Öztürk, Mustafa Nışancı, İsmail Hakkı Özerhan
PMID: 27054636  doi: 10.5505/tjtes.2015.05942  Sayfalar 457 - 462

8.
Muğla ilinde yapılan otopsi olgu sonuçlarında karşılaşılan resüsitasyon komplikasyonları
Resuscitation complications encountered in forensic autopsy cases performed in Muğla province
Halil Beydilli, Yasemin Balcı, Şahin İsik, Melike Erbaş, Ethem Acar, Bülent Savran
PMID: 27054637  doi: 10.5505/tjtes.2015.66169  Sayfalar 463 - 468

9.
İnstabil trokanterik kırık tedavisinde kullanılan üç farklı intramedüller çivinin klinik sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of clinical outcomes with three different intramedullary nailing devices in the treatment of unstable trochanteric fractures
Sinan Zehir, Ercan Şahin, Regayip Zehir
PMID: 27054638  doi: 10.5505/tjtes.2015.28227  Sayfalar 469 - 476

10.
Künt travma sonucu yaralanan hastaların çok yönlü analizi ve mortaliteye etkili faktörler
Multivariate analysis of patients with blunt trauma and possible factors affecting mortality
Adnan Özpek, Metin Yücel, İbrahim Atak, Gürhan Baş, Orhan Alimoğlu
PMID: 27054639  doi: 10.5505/tjtes.2015.43077  Sayfalar 477 - 483

11.
Torakoabdominal delici-kesici alet yaralanmalarında bilgisayarlı tomografinin diyafragma yaralanmasını göstermedeki etkinliği, tanısal laparoskopi ile karşılaştırma
The diagnostic efficacy of computed tomography in detecting diaphragmatic injury secondary to thoracoabdominal penetrating traumas: a comparison with diagnostic laparoscopy
Mehmet İlhan, Mesut Bulakçı, Süleyman Bademler, Ali Fuat Kaan Gök, İbrahim Fethi Azamat, Cemalettin Ertekin
PMID: 27054640  doi: 10.5505/tjtes.2015.94389  Sayfalar 484 - 490

12.
Yanığa bağlı ölümlerde antemortem klinik tanılar ve postmortem bulguların karşılaştırması
Comparison of antemortem clinical diagnosis and postmortem findings in burn-related deaths
Harun Tuğcu, Fatih Zor, Mehmet Toygar, Hüseyin Balandız
PMID: 27054641  doi: 10.5505/tjtes.2015.36604  Sayfalar 491 - 495

13.
Arka segment göz içi yabancı cisimleri: Ağırlık ve boyut etkisi, erken veya geç vitrektomi ve sonuçlar
Posterior segment intraocular foreign bodies: the effect of weight and size, early versus late vitrectomy and outcomes
Zafer Öztaş, Serhad Nalçacı, Filiz Afrashi, Tansu Erakgün, Jale Menteş, Cumali Değirmenci, Cezmi Akkın
PMID: 27054642  doi: 10.5505/tjtes.2015.03608  Sayfalar 496 - 502

14.
Femur intertrokanterik kırıklarının tedavisinde proksimal femur çivisi ve hemiartroplasti sistemlerinin karşılaştırılması
Comparison of femur intertrochanteric fracture fixation with hemiarthroplasty and proximal femoral nail systems
Gokay Gormeli, Mehmet Fatih Korkmaz, Cemile Ayse Gormeli, Cihan Adanas, Turgay Karatas, Sezai Aykin Simsek
PMID: 27054643  doi: 10.5505/tjtes.2015.96166  Sayfalar 503 - 508

15.
Pediatrik mandibula kırıklarındaki ikilem: Eriyen plaklar mı yoksa metal plaklar mı?
Dilemma in pediatric mandible fractures: resorbable or metallic plates?
Gaye Taylan Filinte, İsmail Mithat Akan, Gülçin Nujen Ayçiçek Çardak, Özay Özkaya Mutlu, Tayfun Aköz
PMID: 27054644  doi: 10.5505/tjtes.2015.23922  Sayfalar 509 - 513

16.
Toraks travması takibinde dikkat edilmesi gereken durum: Diyafragma yaralanmaları
Diaphragmatic injury: condition be noticed in the management of thoracic trauma
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, İsmail Başyiğit, Menduh Oruç, Serdar Monıs, Ahmet Sızlanan, Serdar Onat, Refik Ülkü
PMID: 27054645  doi: 10.5505/tjtes.2015.30660  Sayfalar 514 - 519

17.
Akut apendisite benzeyen soliter çekum divertiküliti
Solitary caecum diverticulitis mimicking acute appendicitis
Semih Hot, Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Ali Alemdar, Arzu Akan, Servet Rüştü Karahan
PMID: 27054646  doi: 10.5505/tjtes.2015.65188  Sayfalar 520 - 523

OLGU SUNUMU
18.
Bisiklet anahtarıyla penetran beyin yaralanması: Bir olgu sunumu
Penetrating brain injury with a bike key: a case report
Joe M Das, Satheesh Chandra, Rajmohan B Prabhakar
PMID: 27054647  doi: 10.5505/tjtes.2015.43958  Sayfalar 524 - 526

19.
Künt kardiyak yaralanma: Tamir edilebilir travmatik sağ atriyal yaralanma olgusu
Blunt cardiac injury: case report of salvaged traumatic right atrial rupture
Muna Al Ayyan, Tanim Aziz, Amgad El Sherif, Omar Bekdache
PMID: 27054650  doi: 10.5505/tjtes.2015.12574  Sayfalar 527 - 530

20.
Geceyi zehir etmek, kalın bağırsak malinitesinin eşlik ettiği safra kesesi torsiyonu
Twistin’ the night away: gallbladder torsion accompanying large bowel malignancy
Sumer Shikhare, Michael Clarke, Trishna Shimpi, Cheah Yee Lee
PMID: 27054648  doi: 10.5505/tjtes.2015.35418  Sayfalar 531 - 533

21.
Kolon perforasyonu yapan Chilaiditi Sendromu: Bir olgu sunumu
Chilaiditi’s syndrome complicated by colon perforation: a case report
Turan Acar, Erdinç Kamer, Nihan Acar, Ahmet Er, Mustafa Peşkersoy
PMID: 27054649  doi: 10.5505/tjtes.2015.38464  Sayfalar 534 - 536