p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 23 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - Ocak 2017
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Doğal bir antioksidan olan protokateşuik asit sıçanlarda renal iskemi reperfüzyon hasarını azaltıyor mu?
Does protocatechuic acid, a natural antioxidant, reduce renal ischemia reperfusion injury in rats?
Melih Yüksel, Murat Yıldar, Murat Başbuğ, Faruk Çavdar, Öztekin Çıkman, Hasan Akşit, Figen Aslan, Dilek Akşit
PMID: 28261779  doi: 10.5505/tjtes.2016.20165  Sayfalar 1 - 6

2.
Periferik sinir defektlerinin onarımında biyolojik tüp kullanımı ‘sinir dolması’
A biological tube technique for the repair of peripheral nerve defects using ‘stuffed nerves’
Sercan Çapkın, Mustafa Akhisaroğlu, Bekir Uğur Ergür, Ali Abdülkadir Bacakoğlu
PMID: 28261764  doi: 10.5505/tjtes.2016.89457  Sayfalar 7 - 14

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Doksanlı yaşlardaki hastalarda komplike kolorektal kanser: Acil durumda anastomoz yapmamak daha mı iyi?
Complicated colorectal cancer in nonagenarian patients: is it better not to perform anastomosis in emergency?
Belinda De Simone, Federico Coccolini, Luca Ansaloni, Antonio Tarasconi, Gianluca Baiocchi, Nereo Vettoretto, Peggy Joly, Marianne Ferron, Alessandro Pozzo, Lionel Charre, Salomone Di Saverio, Josephine Andrea Napoli, Ferdinando Agresta, Massimo Sartelli, Fausto Catena
PMID: 28261765  doi: 10.5505/tjtes.2016.77178  Sayfalar 15 - 22

4.
Penetran kardiyak yaralanmalarda klinik sonuçları etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
An evaluation of factors affecting clinical outcomes in penetrating cardiac injuries: A single center experience
Orhan Tezcan, Oguz Karahan, Celal Yavuz, Sinan Demirtaş, Ahmet Çalışkan, Binali Mavitaş
doi: 10.5505/tjtes.2016.95994  Sayfalar 23 - 28

5.
Alvarado ve Ohmann skorlamaları apandisit tanısında ve enflamasyonun şiddetinde gerçek yol gösterici olabilir mi?
Should Alvarado and Ohmann scores be real indicators for diagnosis of appendicitis and severity of inflammation?
Eyüp Murat Yılmaz, Mücahit Kapçı, Sebahattin Çelik, Berke Manoğlu, Mücahit Avcil, Erkan Karacan
PMID: 28261767  doi: 10.5505/tjtes.2016.89894  Sayfalar 29 - 33

6.
Perkütan kolesistostomi: Yaşlı ve yüksek ASA skorlu akut kolesistitli hastalarda küratif tedavi yöntemi
Percutaneous cholecystostomy: A curative treatment modality forelderly & high ASA score acute cholecystitis patients
Hüseyin Kerem Tolan, Aslıhan Semiz Oysu, Fatih Başak, Ibrahim Atak, Mustafa Özbağrıaçık, Adnan Özpek, Mert Kaskal, Fikret Ezberci, Gürhan Baş
PMID: 28261768  doi: 10.5505/tjtes.2016.26053  Sayfalar 34 - 38

7.
Anevrizmal subaraknoid kanama, kafa travması ve sepsis hastalarının yoğun bakım tedavileri sırasında akut böbrek hasarı gelişimi ve etkileyen risk faktörlerinin incelenmesi
Evaluation of risk factors and development of acute kidney injury in aneurysmal subarachnoid hemorrhage, head injury, and severe sepsis/septic shock patients during ICU treatment
Ceren Kamar, Achmet Ali, Demet Altun, Gunseli Orhun, Akin Sabanci, Altay Sencer, Ibrahim Ozkan Akinci
doi: 10.5505/tjtes.2016.83451  Sayfalar 39 - 45

8.
Nedeni bilinmeyen gastrointestinal sistem kanamalarda kapsül endoskopisinin acil servisteki yeri?
What is the clinical yield of capsule endoscopy in the management of obscure bleeding in emergency service?
Muhammed Zübeyr Üçüncü, Süleyman Bademler, Mehmet İlhan, Ali Fuat Kaan Gök, Filiz Akyüz, Recep Güloğlu
PMID: 28261770  doi: 10.5505/tjtes.2016.79360  Sayfalar 46 - 50

9.
Tiner yanıklarının genel özellikleri: Tek merkezli bir çalışma
General characteristics of paint thinner burns: Single center experience
Mustafa Celalettin Haksal, Cağrı Tiryaki, Murat Burç Yazıcıoğlu, Murat Güven, Ali Çiftci, Osman Esen, Hamdi Taner Turgut, Abdullah Yıldırım
PMID: 28261771  doi: 10.5505/tjtes.2016.66178  Sayfalar 51 - 55

10.
Yaşlılarda fiziksel şiddet: Acil servise başvuruların analizi
Physical violence among elderly: analysis of admissions to an emergency department
Yasemin Kılıç Öztürk, Erhan Düzenli, Cem Karaali, Faruk Öztürk
PMID: 28261772  doi: 10.5505/tjtes.2016.90457  Sayfalar 56 - 60

11.
Radyolojik ve klinik bulgulara rağmen sağ kolon divertiküllerinin tanısında cerrahi gerekli mi?
Is surgery necessary to confirm diagnosis of right-sided diverticulitis in spite of relevant clinical and radiological findings?
Erkan Yardimci, Mustafa Hasbahceci, Ufuk Oguz Idiz, Musa Atay, Huseyin Akbulut
PMID: 28261773  doi: 10.5505/tjtes.2016.51460  Sayfalar 61 - 65

12.
Travmatik kanalikül kesi tamiri yapılan hastalarda anatomik ve fonksiyonel başarının değerlendirilmesi
Evaluation of anatomical and functional outcomes in patients undergoing repair of traumatic canalicular laceration
Hasan Aytoğan, Şeyda Karadeniz Uğurlu
PMID: 28261774  doi: 10.5505/tjtes.2016.65021  Sayfalar 66 - 71

KISA RAPOR
13.
Antikoagülan tedaviye bağlı meme hematomu
Anticoagulant-induced breast hematoma
Ebubekir Gündeş, Kamuran Cumhur Değer, Erdal Taşcı, Aziz Serkan Senger, Mustafa Duman
PMID: 28261775  doi: 10.5505/tjtes.2016.01657  Sayfalar 72 - 73

OLGU SUNUMU
14.
Nadir görülen ileus nedeni: Künt karın travması sonrası geç dönem gelişen jejunal striktür
A rare cause of ileus: late jejunal stricture following blunt abdominal trauma
Ulaş Aday, Ebubekir Gündeş, Kamuran Cumhur Değer, Hüseyin Çiyiltepe, Şükran Kayıpmaz, Mustafa Duman
PMID: 28261776  doi: 10.5505/tjtes.2016.06981  Sayfalar 74 - 76

15.
Karaciğer içerisinde dikiş iğnesine ait olgu sunumu ve literatür derlemesi
Case of an intrahepatic sewing needle and review of the literature
Ozgür Bostanci, Ufuk Oguz Idiz, Muharrem Battal, Cemal Kaya, Mehmet Mihmanli
PMID: 28261777  doi: 10.5505/tjtes.2016.48995  Sayfalar 77 - 80

16.
Komplike kist hidatikte sıradışı bir tablo: Nekrotizan pankreatit
An unusual appearance of complicated hydatid cyst: necrotizing pancreatitis
Hasan Ediz Sıkar, Levent Kaptanoğlu, Metin Kement
PMID: 28261778  doi: 10.5505/tjtes.2016.26820  Sayfalar 81 - 83