p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 23 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - Mayıs 2017
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Deneysel kafa travmasında etanercept’in akut dönemdeki anti-ödem, anti-enflamatuvar ve nöroprotektif etkisi
Anti-edematous, anti-inflammatory and neuroprotective effect of etanercept in acute stage in experimental head injury
Ömer Aykanat, Durmuş Oğuz Karakoyun, Mehmet Erhan Türkoğlu, Cem Dinç
PMID: 28530785  doi: 10.5505/tjtes.2016.43692  Sayfalar 173 - 180

2.
Deneysel korozif özefagus yanıklarında sarımsak yağının (Allium Sativum) yararlı etkileri
Beneficial effects of garlic (Allium sativum) oil in experimental corrosive esophageal burns effects of garlic oil in esophageal burns
Ceren Şen Tanrıkulu, Yusuf Tanrikulu, Fahriye Kılınç, Burak Bahadır, Murat Can, Füruzan Köktürk
PMID: 28530769  doi: 10.5505/tjtes.2016.64509  Sayfalar 181 - 187

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Akut apandisitte appendiküler Dopplerin tanısal değerliliği
Diagnostic value of appendicular Doppler ultrasonography in acute appendicitis
Hüseyin Uzunosmanoğlu, Yunsur Çevik, Kerem Şeref Çorbacıoğlu, Emine Akıncı, Hakan Buluş, Kadir Ağladıoğlu
PMID: 28530770  doi: 10.5505/tjtes.2016.10576  Sayfalar 188 - 192

4.
Macrophage migration inhibitory factor levels correlate with an infection in trauma patients
Young-duck Cho, Sung-hyuk Choi, Jung-youn Kim, Sung-jun Park, Young-hoon Yoon, Han-jin Cho, Ji-won Yeom
PMID: 28530771  doi: 10.5505/tjtes.2016.04780  Sayfalar 193 - 198

5.
Suriyeli mültecilerin süren iç savaş sırasındaki yaralanma özellikleri
Characteristics of the injuries of Syrian refugees sustained during the civil war
Betül Kocamer Şimşek, Mehmet Dokur, Erdal Uysal, Necdet Çalıker, Oruç Numan Gökçe, İbrahim Kürşat Deniz, Murat Uğur, Murat Geyik, Mehmet Kaya, Güner Dağlı
PMID: 28530772  doi: 10.5505/tjtes.2016.95525  Sayfalar 199 - 206

6.
Anlık mesajlaşma uygulamasının harp kaynaklı yaralanmalar için acil iletişim koordinasyonunda kullanım verimliliği: Pilot çalışma
Efficiency of instant messaging applications in coordination of emergency calls for combat injuries: A pilot study
Sami Eksert, Mehmet Burak Asik, Sinan Akay, Kenan Keklikci, Fevzi Nuri Aydin, Mehmet Coban, Ali Kantemir, Onur Gungor, Beyazit Garip, Mustafa Suphi Turgut, Kenan Olcay
PMID: 28530773  doi: 10.5505/tjtes.2016.37897  Sayfalar 207 - 211

7.
Bütan gazının inhalasyon yoluyla kötüye kullanımına bağlı nadir görülen yanıklar
A rare type of burn injury due to butane gas inhalation
Ergin Seven, Ugur Horoz, Elif Sarı, Hulda Rifat Ozakpinar, Mert Muhittin Sandikci, Emre Inozu, Ali Teoman Tellioglu
PMID: 28530774  doi: 10.5505/tjtes.2016.37999  Sayfalar 212 - 216

8.
İyatrojenik pediatrik damar yaralanmalarına cerrahi yaklaşım
A surgical approach to iatrogenic vascular injuries in pediatric cases
Yüksel Beşir, Orhan Gökalp, Börteçin Eygi, Banu Bahriye Lafcı, Gamze Gökalp, Levent Yılık, Hasan İner, Ali Gürbüz
PMID: 28530775  doi: 10.5505/tjtes.2016.61282  Sayfalar 217 - 222

9.
Elektrik yanıklarında mortaliteye etki eden faktörler
Factors affecting mortality among victims of electrical burns
Çağrı Tiryaki, Mustafa Celalettin Haksal, Murat Burç Yazıcıoğlu, Ali Çiftçi, Osman Esen, Hamdi Taner Turgut, Abdullah Yıldırım, Murat Güven
PMID: 28530776  doi: 10.5505/tjtes.2016.29166  Sayfalar 223 - 229

10.
Appendiks mukoseli nedeni ile ameliyat edilen hastaların klinik ve patolojik analizi
Clinicopathological analysis of patients operated for appendiceal mucocele
Hasan Abuoglu, Mehmet Kamil Yıldız, Bülent Kaya, Mehmet Odabaşı
PMID: 28530777  doi: 10.5505/tjtes.2016.30276  Sayfalar 230 - 234

11.
Yetişkin önkol diafiz kırıklarında açık redüksiyon internal fiksasyon ve intramedüller çivi tedavi sonuçlarının karşılaştırılması
A comparison of the treatment results of dpen reduction internal fixation and intramedullary nailing in adult forearm diaphyseal fractures
Ahmet Köse, Ali Aydın, Naci Ezirmik, Ömer Selim Yıldırım
PMID: 28530778  doi: 10.5505/tjtes.2016.66267  Sayfalar 235 - 244

12.
Cerrahi olarak tedavi edilmiş ileri yaş kalça kırığı hastalarında taburculuk sonrası erken dönem hastane başvurusu ve bir yıllık mortalitenin belirleyici faktörleri
Predictive factors for early hospital readmission and 1-year mortality in elder patients following surgical treatment of a hip fracture
Hakan Sofu, Hanifi Üçpunar, Yalkın Çamurcu, Serda Duman, Mehmet Nuri Konya, Sarper Gürsu, Vedat Şahin
PMID: 28530779  doi: 10.5505/tjtes.2016.84404  Sayfalar 245 - 250

13.
Subkondiler mandibula kırıklarına retromandibular transparotid yaklaşım: Geriye dönük bir çalışma
Retromandibular transparotid approach for subcondylar mandibular fractures: A retrospective study
Gökhan Göçmen, Altan Varol, Onur Atalı, Sertaç Aktop, Selçuk Basa
PMID: 28530780  doi: 10.5505/tjtes.2016.43669  Sayfalar 251 - 257

OLGU SERISI
14.
Donuk hasarında alışılmadık bir etiyoloji: Likit petrol gaz
An unusual etiology in cold injury: Liquefied petroleum gas
Emin Kapı, Mehmet Bozkurt, Gaye Taylan Filinte, Samet Vasfi Kuvat, Celal Alioğlu
PMID: 28530781  doi: 10.5505/tjtes.2016.66378  Sayfalar 258 - 262

OLGU SUNUMU
15.
Multiple thoracic vertebral fractures as a complication of cardiopulmonary resuscitation: A case report
Tae Seok Jeong, Sang Gu Lee
PMID: 28530782  doi: 10.5505/tjtes.2016.04401  Sayfalar 263 - 265

16.
A rare case of obscure gastrointestinal bleeding: Small bowel varices flowing into the inferior epigastric vein
Akira Hoshiai, Junya Tsurukiri, Yasuhiro Sumi
PMID: 28530783  doi: 10.5505/tjtes.2016.01394  Sayfalar 266 - 268

17.
İki taraflı pnömotoraks, pnömoperitoneum, pnömoretroperitoneum, pnömomediastinum ve pnömoderma ile komplike olmuş rektosigmoidoskopi
Rectosigmoidoscopy complicated by bilateral pneumothoraces, pneumomediastinum, pneumoperitoneum, pneumoretroperitoneum, and pneumoderma
Elvin Hekimoğlu, Akif Turna, H.volkan Kara, Ahmet Demirkaya, Kamil Kaynak
PMID: 28530784  doi: 10.5505/tjtes.2016.48566  Sayfalar 269 - 271