p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 24 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - Mart 2018
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Sıçanlarda testiküler torsiyon/detorsiyon nedeniyle oluşan hasarın önlenmesinde oksitosin
Oxytocin for preventing injury due to testicular torsion/detorsion in rats
Fatih Fırat, Fikret Erdemir, Engin Kölükçü, Fikret Gevrek, İsmail Benli, Velid Ünsal
PMID: 29569694  doi: 10.5505/tjtes.2017.25730  Sayfalar 89 - 96

2.
Gece görüş gözlükleri kullanarak modifiye laringoskopla endotrakeal entübasyon başarısı
The success of endotracheal intubation with a modified laryngoscope using night vision goggles
Attila Aydın, Sedat Bilge, Cemile Aydın, Meltem Bilge, Erdem Çevik, Mehmet Eryılmaz
PMID: 29569679  doi: 10.5505/tjtes.2017.27546  Sayfalar 97 - 103

3.
Yüksek derecede selektif olgularda künt abdominal travmanın başarılı cerrahidışı tedavisi: Güvenli ve etkili bir seçim
Successful non-operative management of blunt abdominal trauma in highly selective cases: A safe and effective choice
Georgios Theodoros Liagkos, Charalampos Spyropoulos, Gerasimos Tsourouflis, Aris Papadopoulos, Paulos Ioannides, Constantine Vagianos
PMID: 29569680  doi: 10.5505/tjtes.2017.83404  Sayfalar 104 - 109

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Çocuk hastalarda suPAR’ın (Serum soluble urokinase plasminogen activator receptor) akut panadisit tanısında yararı var mıdır?
Can serum soluble urokinase plasminogen activator receptor be an effective marker in the diagnosis of appendicitis and differentiation of complicated cases?
Melih Akın, Başak Erginel, Nihat Sever, Kerem Özel, Banu Bayraktar, Abdullah Yıldız, Çetin Ali Karadağ, Meltem Tokel, Ali İhsan Dokucu
PMID: 29569681  doi: 10.5505/tjtes.2017.05752  Sayfalar 110 - 115

5.
Gaz oluşumuyla karakterize sinerjistik nekrotizan selülit özellikleri ve tedavisi: Dokuz yılı kapsayan geriye dönük çalışma
Features and treatment of gas-forming synergistic necrotizing cellulitis: a nine-year retrospective study
Xiangwei Ling, Yuanyuan Ye, Hailei Guo, Zhengjun Liu, Weidong Xia, Cai Lin
PMID: 29569682  doi: 10.5505/tjtes.2017.93453  Sayfalar 116 - 120

6.
Minör kafa travmasında bilgisayarlı tomografi kullanımı: Türkiye’deki acil tıp hekimleri, beyin cerrahları ve radyologların tutum ve uygulamaları
Computed tomography use in minor head injury: attitudes and practices of emergency physicians, neurosurgeons, and radiologists in Turkey
Ebru Özan, Gökçe Kaan Ataç
PMID: 29569683  doi: 10.5505/tjtes.2017.56884  Sayfalar 121 - 128

7.
Özçekim ilişkili yaralanma ve ölümlerin analizi
Media-based clinical research on selfie-related injuries and deaths
Mehmet Dokur, Emine Petekkaya, Mehmet Karadağ
PMID: 29569684  doi: 10.5505/tjtes.2017.83103  Sayfalar 129 - 135

8.
Acil servislerde travmatik dental yaralanmaların tedavisi konusunda bilginin önemi
Importance of knowledge of the management of traumatic dental injuries in emergency departments
Acar Aren, Arzu Pınar Erdem, Gamze Aren, Zeynep Deniz Şahin, Ceren Güney Tolgay, Merve Çayırcı, Elif Sepet, Recep Güloğlu, Hakan Yanar, Kaya Sarıbeyoğlu
PMID: 29569685  doi: 10.5505/tjtes.2017.57384  Sayfalar 136 - 144

9.
Çocuklarda korkuluk demiri ile üst ekstremite penetran yaralanmaları
Spiked railing penetration that causes injuries in the upper extremities of children
Egemen Ayhan, Kadir Çevik, Melih Bağır, Mehmet Çolak, Metin Manouchehr Eskandari
PMID: 29569686  doi: 10.5505/tjtes.2017.85349  Sayfalar 145 - 148

10.
Mavi Kod’da Mortalite; Apache II ve PRISM skorları, prognoz için belirteç olabilir mi?
Mortality in Code Blue; can APACHE II and PRISM scores be used as markers for prognostication?
Nurten Bakan, Gülşah Karaören, Şenay Göksu Tomruk, Sinem Keskin Kayalar
PMID: 29569687  doi: 10.5505/tjtes.2017.59940  Sayfalar 149 - 155

11.
Deplase eklem içi kalkaneus kırıklarının anatomik lateral çerçeve plak kullanılarak cerrahi tedavisi
Surgical treatment of displaced intraarticular calcaneus fractures using anatomical lateral frame plate
Irfan Esenkaya, Fatih Türkmensoy, Bahattin Kemah, Oğuz Şükrü Poyanlı
PMID: 29569688  doi: 10.5505/tjtes.2017.62355  Sayfalar 156 - 161

12.
AO Tip C humerus distal kırıklarında olekranon osteotomisi ile açık redüksiyon ve internal tespit: Fonksiyonel ve klinik sonuçlar
Open reduction and internal fixation in AO type C distal humeral fractures using olecranon osteotomy: Functional and clinical results
Mert Zeynel Asfuroğlu, Ulukan İnan, Hakan Ömeroğlu
PMID: 29569689  doi: 10.5505/tjtes.2017.32916  Sayfalar 162 - 167

13.
Rotasyonel instabil ekstrakapsüler proksimal femur kırıkları
Fixation of rotationally unstable extracapsular proximal femoral fractures
Elsayed Ibraheem Elsayed Massoud
PMID: 29569690  doi: 10.5505/tjtes.2017.47041  Sayfalar 168 - 174

OLGU SUNUMU
14.
Yirmi aylık erkek çocukta künt travmadan sonra travmatik eviserasyon
Traumatic evisceration after blunt trauma in a 20-month-old boy
Marta Diana Komarowska, Ewa Matuszczak, Wojciech Debek, Adam Hermanowicz
PMID: 29569691  doi: 10.5505/tjtes.2017.37807  Sayfalar 175 - 177

15.
İntestinal nonrotasyon ve sol alt kadranda perfore apandisit
Intestinal nonrotation and left-sided perforated appendicitis
Ertan Zengin, Arzu Turan, Ahmet Salih Çapaloglu, Ercan Nalbant, Gürkan Altuntaş
PMID: 29569692  doi: 10.5505/tjtes.2017.58726  Sayfalar 178 - 180

16.
Vasküler kapatma cihazına bağlı gelişen akut arter tıkanıklığı: İki olgu sunumu
Acute arterial occlusion due to vascular closure device: A report of two cases
Süleyman Utku Çelik, Ömer Arda Çetinkaya, Can Konca, Mehmet Ali Koç, Elvan Onur Kırımker, Akın Fırat Kocaay, İskender Alaçayır
PMID: 29569693  doi: 10.5505/tjtes.2017.10705  Sayfalar 181 - 183