p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 12 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 29 (12)
Cilt: 29  Sayı: 12 - Aralık 2023
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Front Matters

Sayfalar I - VII

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Fenitoin sıçanlarda tüp mide ameliyatından sonra zımba hattının iyileşmesi için güvenli bir madde midir?
Is phenytoin a safe agent for staple line recovery after gastric sleeve surgery in rats?
Ferhat Çay, Ali Duran, Esra Tokay, Nelin Hacıoğlu, Feray Köçkar, Eren Altun, Burhan Hakan Kanat
PMID: 38073452  doi: 10.14744/tjtes.2023.29035  Sayfalar 1321 - 1328

3.
Deneysel omurilik yaralanması olan sıçanlarda Shilajit'in etkisinin histopatolojik ve immünohistokimyasal olarak incelenmesi
Histopathological and immunohistochemical investigation of the effect of Shilajit in rats with experimental spinal cord injury
Eyüp Çetin, Tunahan Samcak, Ömer Faruk Keleş, İlker Ünlü, Mehmet Edip Akyol, Özkan Arabacı
PMID: 38073457  doi: 10.14744/tjtes.2023.60621  Sayfalar 1329 - 1334

4.
Kara mayını patlamasının neden olduğu alt ekstremite hasarının özellikleri ve mekanizması: Tavşan modelinde bir araştırma
Characteristics and mechanism of lower limb injury induced by landmine blast: A research in a rabbit model
Sen Zhang, Gengfen Han, Yan Xiong, Ziming Wang, Zhong Wang, Xinan Lai
PMID: 38073454  doi: 10.14744/tjtes.2023.39560  Sayfalar 1335 - 1343

5.
Over torsiyonu olan sıçanlarda Passiflora incarnata'nın overin iskemi/reperfüzyon hasarı üzerinde koruyucu etkileri
Protective effects of passiflora incarnata on ovarian ischemia/reperfusion damage in rats with ovarian torsion
Serkan Arslan, Fırat Aşır, Ebru Gökalp Özkorkmaz, Mustafa Azizoğlu, Erol Basuguy, Mehmet Hanifi Okur, Serap Mutlu Özçelik Otçu, Müsemma Alagöz Karabel, İbrahim Kaplan, Bahattin Aydoğdu
PMID: 38073455  doi: 10.14744/tjtes.2023.52986  Sayfalar 1344 - 1350

KLINIK ÇALIŞMA
6.
İleus hastalarında tedavi modalitesi ve mortalite ile hemoglobin, albumin, lenfosit, platelet (HALP) skoru arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between Hemoglobin, Albumin, Lymphocyte, Platelet (HALP) score and treatment modality and mortality in patients with ileus
Büşra Bildik, Bora Çekmen, Şeref Emre Atiş, Yahya Kemal Günaydın, Melis Dorter
PMID: 38073459  doi: 10.14744/tjtes.2023.68620  Sayfalar 1351 - 1356

7.
Metamfetaminle ilişkili peptik ülser perforasyonu: Büyüyen endişe
Methamphetamine-related peptic ulcer perforation: a growing medical concern
Bilal Turan, Hakan Eroğlu, Bülent Sultanoğlu, Kenan Demirbakan
PMID: 38073456  doi: 10.14744/tjtes.2023.53146  Sayfalar 1357 - 1363

8.
Diyafragma fıtıklarının onarımı: 70 olgunun retrospektif analizi
Repair of diaphragmatic hernias: Retrospective analysis of 70 cases
Osman Köneş, Ozan Akıncı, Sezer Bulut, Burak Atar, Mahmut Said Değerli, Mehmet Karabulut
PMID: 38073460  doi: 10.14744/tjtes.2023.98029  Sayfalar 1364 - 1367

9.
Geriatrik hastalarda proksimal femur kırıklarında spinal anestezi pozisyonu analjezisinde perikapsüler sinir grubu bloğu ile femoral sinir bloğunun karşılaştırılması: Randomize klinik çalışma
Comparison of pericapsular nerve group block and femoral nerve block in spinal anesthesia position analgesia for proximal femoral fractures in geriatric patients: a randomized clinical trial
Ela Erten, Umut Kara, Fatih Şimşek, Mehmet Burak Eşkin, Ahmet Burak Bilekli, Nesrin Öcal, Serkan Şenkal, İlker Ozdemirkan
PMID: 38073453  doi: 10.14744/tjtes.2023.33389  Sayfalar 1368 - 1375

10.
Posterior malleolar kırıklarda anteroposterior ve posteroanterior vida tespit tekniklerinin karşılaştırılması: Retrospektif bir klinik çalışma
Comparison of anteroposterior and posteroanterior screw fixation techniques for posterior malleolar fractures: a retrospective and clinical study
Suat Batar, Ali Şişman
PMID: 38073458  doi: 10.14744/tjtes.2023.66204  Sayfalar 1376 - 1381

OLGU SUNUMU
11.
PEG tüpünün geç dönemde yerinden çıkması sonucu belirgin stoma darlığı gelişmiş 3 olguda buji dilatasyonu ile stomanın kullanılabilir hale getirilmesi
Accidental late PEG dislodgment in 3 cases with a narrow stoma: Bougie dilatation rescue
İbrahim Hakkı Köker, Özlem Yenidünya, Nurten Akyürek Savaş, Şerife Değirmencioğlu Tosun, Can Davutoğlu
PMID: 38073451  doi: 10.14744/tjtes.2023.09130  Sayfalar 1382 - 1384

DIĞER
12.
Hakem Listesi
Reviewer Index

Sayfa 1385
Makale Özeti |Tam Metin PDF