p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 29 (6)
Cilt: 29  Sayı: 6 - Haziran 2023
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Duodenum perforasyonlarında “primer tamir” ile “tamir yapmadan dren konulması” yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of “primary repair” and “placing a drain without repair” methods in duodenum perforations
Turgay Karataş, Murat Kanlioz, Nurcan Göktürk, Azibe Yıldız, Mehmet Karatas, Engin Burak Selçuk, Furkan Çevirgen, Yusuf Turkoz, Ahmet Kadir Arslan, Davut Özbağ
PMID: 37278083  PMCID: PMC10315930  doi: 10.14744/tjtes.2023.92324  Sayfalar 647 - 654

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Önerilen bir makine öğrenimi modeline dayalı akut apandisit öngörüsünde fekal kalprotektinin değeri
Value of fecal calprotectin in prediction of acute appendicitis based on a proposed model of machine learning
Zeynep Küçükakçali, Sami Akbulut, Cemil Çolak
PMID: 37278078  PMCID: PMC10315941  doi: 10.14744/tjtes.2023.10001  Sayfalar 655 - 662

4.
Koronavirüs hastalığı 2019 pandemisi sırasında tıkayıcı kolorektal kanser hastalarının klinik sonuçları
Clinical outcomes of obstructive colorectal cancer patients during the coronavirus disease 2019 pandemic
Cemil Burak Kulle, Berke Sengun, Ali Fuat Kaan Gok, Ilker Ozgur, Adem Bayraktar, Cemalettin Ertekin, Alisan Berk Deniz, Metin Keskin
PMID: 37278080  PMCID: PMC10315929  doi: 10.14744/tjtes.2023.44524  Sayfalar 663 - 668

5.
Çocuk ve ergen hastalarda künt dalak yaralanması için splenik arter embolizasyonunun klinik sonuçları
Clinical outcomes of splenic arterial embolization for blunt splenic injury in pediatric and adolescent patients
Hohyun Kim, Chang Ho Jeon, Chan Yong Park
PMID: 37278075  PMCID: PMC10315932  doi: 10.14744/tjtes.2023.29887  Sayfalar 669 - 676

6.
Orta yüksek riskli pulmoner emboli hastalarında düşük doz trombolitik tedaviye karşı fraksiyone olmayan heparin
Low-dose thrombolytic therapy versus unfractionated heparin in patients with intermediate-high risk pulmonary embolism
Ozgur Surgit, Ahmet Güner, İrem Türkmen, Serkan Kahraman, Nail Guven Serbest, Ezgi Gültekin Güner, Fatih Uzun, Mehmet Ertürk, Mustafa Yildiz
PMID: 37278082  PMCID: PMC10315937  doi: 10.14744/tjtes.2023.55236  Sayfalar 677 - 684

7.
Tam kan viskozitesi akut mezenterik arter trombozu gelişimini öngörebilir mi?
Can whole blood viscosity predict the development of acute mesenteric arterial thrombosis?
Sefa Gul, Gultekın Ozan Kucuk
PMID: 37278073  PMCID: PMC10315940  doi: 10.14744/tjtes.2023.92837  Sayfalar 685 - 690

8.
El yanıklarında erken rehabilitasyonun etkinliği
Effectiveness of early rehabilitation in hand burns
Sevgi Kara, Nevra Seyhan, Sinan Öksüz
PMID: 37278077  PMCID: PMC10315933  doi: 10.14744/tjtes.2023.22780  Sayfalar 691 - 697

9.
Boğaz ağrısı ve boyun ağrısı olan hastalarda derin boyun enfeksiyonu için risk faktörleri
Risk factors for deep neck infection in patients with sore throat and neck pain
Seong In Hong, Dong Hoon Lee, Ho Sub Chung, Yoon Hee Choi, Sung Jin Bae
PMID: 37278070  PMCID: PMC10315931  doi: 10.14744/tjtes.2023.28608  Sayfalar 698 - 704

10.
Komplike apandisitin cerrahi tedavisinde ileoçekal rezeksiyon ile sağ hemikolektominin karşılaştırılması
Comparison of ileocecal resection and right hemicolectomy in the surgical treatment of complicated appendicitis
Hamdi Taner Turgut, Ozkan Subasi
PMID: 37278071  PMCID: PMC10315939  doi: 10.14744/tjtes.2023.83357  Sayfalar 705 - 709

11.
Zemin seviyesinden düşmeler: Yaş gruplarına göre bilgisayarlı tomografi bulguları ve klinik sonuçlar
Ground level falls: computed tomography findings and clinical outcomes by age groups
Selcuk Parlak, Esra Çıvgın, Muhammed Said Beşler, Seçil Gündoğdu
PMID: 37278076  PMCID: PMC10315935  doi: 10.14744/tjtes.2023.28741  Sayfalar 710 - 716

12.
“Rib Unfolding” yazılımının artıları ve eksileri: Travma hastaları üzerine güvenilirlik ve tekrarlanabilirlik çalışması
Pros and cons of rib unfolding software: a reliability and reproducibility study on trauma patients
Ahmet Gürkan Erdemir, Mehmet Ruhi Onur, Ilkay Sedakat Idilman, Bulent Erbil, Erhan Akpınar
PMID: 37278081  PMCID: PMC10315928  doi: 10.14744/tjtes.2023.64359  Sayfalar 717 - 723

13.
Pediatrik gerçek ve ekivalan Monteggia kırıklarında fonksiyonel sonuçlar ve güncel literatüre bakış
Functional outcomes of pediatric true and equivalent Monteggia fractures – Review of the literature
Lercan Aslan, Cemil Cihad Gedik, Olgar Birsel, Ilker Eren, Emel Gönen, Mehmet Demirhan
PMID: 37278069  PMCID: PMC10315934  doi: 10.14744/tjtes.2022.52042  Sayfalar 724 - 732

14.
Farklı bir yaralanma şekli: Bilek güreşi yaralanması; tedavi şekilleri, klinik sonuçlar ve spora dönüş
An unusual injury pattern: arm wrestling injury, treatment modalities, clinical outcomes, and return to sport
Yavuz Şahbat, Emir Kütük, Görkem Çat, Oğulcan Ünsalan, Hayati Kart, Osman Mert Topkar, Özgür Baysal, Bülent Erol
PMID: 37278079  PMCID: PMC10315927  doi: 10.14744/tjtes.2023.34247  Sayfalar 733 - 740

OLGU SUNUMU
15.
Ateşli silah yaralanmalarında eksternal fiksasyon: İki olgu raporu
External mandibular fixation for gunshot fractures: report of 2 cases
Begüm Elbir, Nasuh Kolsuz, Altan Varol
PMID: 37278072  PMCID: PMC10315936  doi: 10.14744/tjtes.2022.77315  Sayfalar 741 - 745

16.
Sünnet sırasında tam glans penis amputasyonu: Bukkal mukozal greft ile kaplı dartos flep ile yeni glans oluşturulması—yeni bir teknik
Neo-glans reconstruction with dartos flaps covered with buccal mucosal graft after total glans amputation during circumcision: novel technique
Süleyman Çelebi
PMID: 37278074  PMCID: PMC10315938  doi: 10.14744/tjtes.2023.07903  Sayfalar 746 - 751