p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 3 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - Ocak 1997
1.
AKUT MEZENTERİK İSKEMİK SENDROMLAR (YAKLAŞIM NE OLMALIDIR?)
Fatih Ata Genç
Sayfalar 1 - 8
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
AKSESUAR NAVİKULAR (OS NAVİCULARE ACCESSORİUS)
THE ACCESSSORY NAVICULAR
Atıf Aydınlıoğlu, Fuat Akpınar, Semih Diyarbakırlı, Nihat Tosun, Mehmet Kara, Halil Arslan, Ali Daştan
Sayfalar 9 - 15

3.
PERİFERİK DAMAR YARALANMALARI
PERIPHERAL VASCULAR INJURIES
Melih Kaptanoğlu, Ahmet Önen, Şinasi Manduz, Kasım Doğan
Sayfalar 16 - 22

4.
SERVİKAL VERTEBRALARIN ANTERİOR PLAK FİKSASYONU
ANTERIOR PLATE FIXATION OF THE CERVICAL VERTEBRAE
Erkan Kaptanoğlu, Etem Beşkonaklı, Mustafa Turgut, Hüseyin Anasız, Rüçhan Ergun, Gökhan Akdemir, Fikret Ergüngör, Yamaç Taşkın
Sayfalar 23 - 27

5.
PENETRAN KOLON YARALANMALARI
PENETRATING COLON INJURIES
Orhan Demircan, Alper Akınoğlu, Hüseyin Boğa
Sayfalar 28 - 35

6.
TRAVMATİK BOS FİSTÜLLERİ (RİNORE/OTORE) (52 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ)
TRAUMATIC CSF FISTULAS (RHINORRHEA/OTORRHEA) (A RETROSPECTIVE STUDY OF 52 CASES)
Ali İhsan Ökten, Rüçhan Ergün, Gökhan Akdemir, Ali Rıza Gezici, İsmail Sertel, Yusuf Aslantürk, Yamaç Taşkın
Sayfalar 36 - 41

7.
KOLON YARALANMALARININ ACİL CERRAHİ TEDAVİSİNDE KOLOSTOMİSİZ PROSEDÜRLER
PROCEDURES WITHOUT COLOSTOMY IN THE SURGICAL EMERGENT TREATMENT OF COLONIC INJURIES
Cavit Çöl, Mete Dolapçı, Adnan Yılmaz
Sayfalar 42 - 47

8.
KÜNT VE PENETRAN ABDOMİNAL YARALANMALARDA NEGATİF LAPAROTOMİ KOMPLİKASYONLARI
THE COMPLICATIONS OF NEGATIVE LAPAROTOMY AT BLUNT AND PENETRATING ABDOMINAL INJURIES
İhsan Diler Özaçmak, Mustafa Baloğlu, Atalay Işık, Hasan Lice, Coşkun Polat, Atilla Yılmaz
Sayfalar 48 - 51

9.
ÇOCUK AÇIK KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON VE İNTERNAL TESPİTİN ERKEN SONUÇLARI
THE EARLY RESULTS OF IMMEDIATE INTERNAL FIXATION OF OPEN FRACTURES IN CHILDREN
Ömer Faruk Bilgen, Kemal Durak, Ufuk Aydınlı, Ufuk Tokcan, Ömer Gedikoğlu
Sayfalar 52 - 57

10.
ÇOCUKLARDA DELİCİ GÖZ YARALANMALARI: RİSK FAKTÖRLERİ
PEDIATRIC PENETRATING EYE TRAUMA
Sunguralp Turgut, İrfan Perente, Cahit Özgün, Tunç Ovalı, Ercan Öngör
Sayfalar 58 - 61

11.
ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA KLİNİK SEYİR ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER
FACTORS AFFECTING THE CLINICAL COURSE OF UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING
Kerim Güler, Sezai Vatansever, Ertuğrul Halıcı, Recep Güloğlu, Şükrü Palanduz, Osman Erk
Sayfalar 62 - 66

12.
TORAKS TRAVMALI HASTALARDA MİNİTRAKEOTOMİ
MINITRACHEOTOMY IN THORACIC TRAUMA PATIENTS
Yener Yörük, Hasan Sunar, Serhat Yalçınkaya, Teoman Ekim, Rüstem Mehmet
Sayfalar 67 - 69

13.
KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL SERVİS BİNA ÖRNEĞİ VE ÇALIŞMA SİSTEMİ
EMERGENCY SERVICE ORGANISATION IN MULTIPLE PATIENT APPLICATION DUE TO MAJOR ACCIDENTAL EVENTS
Hakan Acar, Selahattin Vural, Mehmet Yıldırım, Zeki Çavuşoğlu, Yaman Özyurt, Ergin Olcay
Sayfalar 70 - 72

14.
MULTİ TRAVMALI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: YARALANMA ŞİDDETİ SKORU İLE REVİZE EDİLMİŞ TRAVMA SKORU'NUN KARŞILAŞTIRILMASI
EVALUATION OF PATIENTS WITH MULTIPLE INJURIES: COMPARISON OF INJURY SEVERITY SCORE AND REVISED TRAUMA SCORE
Yusuf Yağmur, Cafer Güloğlu, Mustafa Uğur, Zeki Akkuş, Yusuf Çelik
Sayfalar 73 - 77

15.
KARIN TRAVMALARINDA DİAGNOSTİK PERİTONEAL LAVAJ İLE DİAGNOSTİK LAPAROSKOPİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISION OF DIAGNOSTIC PERITONEAL LAVAGE AND DIAGNOSTIC LAPAROSCOPIC FINDINGS IN ABDOMINAL TRAUMA
Ergun Eskioğlu, Cemalettin Ertekin, Kayıhan Günay, Korhan Taviloğlu, Recep Güloğlu
Sayfalar 78 - 87

16.
ORAL ANTİKOAGULAN (WARFARİN SODYUM) KULLANIMINA BAĞLI AKUT KARIN TABLOSU
THE ACUTE ABDOMEN DUE TO USE OF ORAL ANTICOAGULANTS: SPONTANEOUS INTRAABDOMINAL HEMORRHAGE (A CASE REPORT)
Ahmet Rahmi Hatipoğlu, Zeki Hoşcoşkun, Mustafa Ahsen
Sayfalar 88 - 90