p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 4 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - Nisan 1998
1.
Kafa Travmalarının Tarihçesi
The History Of Head Trauma
Ali İhsan Ökten, Önder Okay
Sayfalar 86 - 88
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
SEPTİK SIÇANLARDA KARACİĞER GLUTATHİONE UPTAKE SİNTİGRAFİSİ SONUÇLARI
RESULTS OF GLUTATHIONE UPTAKE SCANNING IN SEPTIC RATS
A Erkan Ünal, M Hakan Çevikel, Hayati Akın, Yusuf Duman
Sayfalar 89 - 91

3.
TORAKS CERRAHİSİNDE PROFİLAKTİK OLARAK KULLANILAN SEFTRİAKSONUN AKCİĞER DOKUSUNDA VE SERUMDA MİKTAR TAYİNİ
THE UTILISATION OF PROPHYLACTIC CEFRIAXONE IN THORAX SURGERY AND THE DETERMINATION OF THE ANTIBIOTIC LEVEL IN LUNG TISSUE AND SERUM
Habibe Erdeniz, Yılmaz Başar, Şükrü Dilege, Bülent Gürler, Göksel Kalaycı
Sayfalar 92 - 94

4.
İSTANBUL İLİNDE ACİL YARDIM DÜZEYİ VE SORUNLARI KONUSUNDA SAPTAMA VE ÖNERİLER
QUALITY OF EMERGENCY MEDICAL AID IN THE CITY OF ISTANBUL OBSERVATIONS, PROBLEMS AND SUGGESTIONS
Korhan Taviloğlu, Cemalettin Ertekin, Ömer Türel, Kayıhan Günay, Recep Güloğlu, Mehmet Kurtoğlu
Sayfalar 95 - 100
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
YANIK ÇOCUKLARIN BESLENMESİNDE ETKİN, GÜVENİLİR VE FİZYOLOJİK BİR YÖNTEM: ERKEN TÜP BESLENME
AN EFFECTIVE, SAFE AND PHYSIOLOGIC METOD FOR NUTRITIONAL SUPPORT OF PEDIATRIC BURN PATIENT: EARLY TUBE NUTRITION
Nazım Gümüş, Cemil Dalay, Emrah Arslan, Levent Göçenler, Kamuran Kıvanç
Sayfalar 101 - 103

6.
KAFA TRAVMASI KOMPLİKASYONLARINDA ERKEN CERRAHİNİN ÖNEMİ
EARLY SURGERY IN THE MANAGEMENT OF HEAD TRAUMA COMPLICATIONS
Bayram Çırak, Kamil Öğe, Mustafa Berker, Vural Bertan
Sayfalar 104 - 107

7.
STERNUM FRAKTÜRÜ OLUŞUMUNDA EMNİYET KEMERİNİN ROLÜ
THE ROLE OF SEAT-BELTS ON STERNUM FRACTURES
İlhami Solak, Murat Sözbilen, Yamaç Erhan, Aynur Solak
Sayfalar 108 - 110

8.
TRAVMATİK HASTALARDA WHİPPLE PROSEDÜRÜ: ÜÇ OLGUNUN SUNUMU
WHIPPLE PROCEDURE TRAUMATIC PATIENTS: THE PRESENTATION OF THREE CASES
Gülay Dalkılıç, Mustafa Öncel, Selahattin Vural, Hakan Acar, Ergin Olcay
Sayfalar 111 - 115

9.
PENETRAN KALP YARALANMALI 34 OLGUNUN ANALİZİ
PENETRATING HEART WOUNDS: AN ANALYSIS OF 34 CASES
Hakan Acar, Selahattin Vural, Mustafa Öncel, Gülay Dalkılıç, Ergin Olcay
Sayfalar 116 - 119

10.
KÜNT TORAKS TRAVMALI ÇOCUKLARDAKİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
RESULTS OF BLUNT THORACIC TRAUMA MANAGEMENT IN CHILDREN
Nizamettin Kılıç, İrfan Kırıştıoğlu, Turgut Türkel, Arif Nuri Gürpınar, Hasan Doğruyol
Sayfalar 120 - 123

11.
TRAKEA VE ÖZEFAGUSUN ATEŞLİ SİLAH İLE EŞZAMANLI YARALANMALARI
COMBINED GUNSHOT WOUNDS OF TRACHEA AND ESOPHAGUS
İlhan İnci, Cemal Özçelik, Refik Ülkü, Nesimi Eren, Gökalp Özgen
Sayfalar 124 - 127

12.
ANSTABİL İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA DİMON - HUGSTON TEKNİĞİ VE DHS İLE OSTEOSENTEZ SONUÇLARI
DIMON - HUGHSTON TECHNIQUE AND OSTEOSYNTHESIS WITH DHS FOR UNSTABLE TROCHANTERIC FRACTURES OF FEMUR
Sedat Sezen, Fehmi Kuyurtar
Sayfalar 128 - 131

13.
TRAVMA ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF TRAUMA SEVERITY
M Salih Arslan, A Şevki Karakayalı, Bülent Demirbaş, Tanju Acar, Raci Aydın
Sayfalar 132 - 137

14.
SUPERİOR MEZENTER ARTER PSÖDOANEVRİZMASI
PSEUDOANEURYSM OF THE SUPERIOR MESENTERIC ARTERY
Cemalettin Camcı, Haluk Demiryürek, Önder Demirbaş
Sayfalar 138 - 140

15.
AKUT APENDAJİT
ACUTE APPENDAGITIS
Cüneyt Kayaalp, Sezai Yılmaz, Mehmet Çağlıkülekçi, Vedat Kırımlıoğlu
Sayfalar 141 - 144

16.
KIL İLE OLUŞMUŞ PENİSİN TURNİKE YARALANMASI
PENILE TOURNIQUET INJURY DUE TO COIL OF HAIR
Hayrettin Şahin, M Kamuran Bircan, A Ferruh Akay, Abdullah Gedik
Sayfalar 145 - 146