p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - Nisan 1999
1.
FELAKET YÖNETİMİNDE PLANLAMANIN VE ORGANİZASYONUN İYİLEŞTİRİLMESİ; FELAKET YÖNETİM SİSTEMİ
IMPROVEMENT OF PLANNING(ORGANIZATION IN DISASTER MANAGEMENT;THE INCIDENT COMMAND SYSTEM
Emre Yiğitbaş, Fatih Ağalar, Füsun Tünay, Akın Tarım
Sayfalar 63 - 66
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
KARACİĞER REZEKSİYONU ESNASINDA SÜREKLİ İSKEMİ - REPERFÜZYON HASARI VE PROSTAGLANDİN E2'NİN ROLÜ
CONTINUOUS ISCHAEMIA AND REPERFUSION INJURY DURING LIVER RESECTION AND THE ROLE OF PROSTAGLANDIN E2
Ümit Topaloğlu, H Mehmet Odabaşı, Mithat Güran, Ali Özcan, İlhan Onaran, Neşe Karadağ, Önder Peker, Selçuk Ünalmışer
Sayfalar 67 - 73

3.
GASTRİK STRES ÜLSERİ PATOGENEZİNDE TOKOFEROLÜN ETKİSİ DENEYSEL ARAŞTIRMA
EFFECT OF TOCOPHEROL ON PATHOGENESIS OF GASTRIC STRESS ULCERATION AS A RADICAL SCAVENGER IN RATS
Rıza Küpelioğlu, Gökhan Adaş, Servet Karahan, Nilgün Işıksaçan, Meral Yüksel, Gül Barut, Özgür Odabas, Ebru Talum, M Ali Şemşit
Sayfalar 74 - 77

4.
AKUT KARIN TANISINDA PLAZMA VE PERİTON LAKTİK ASİD DEĞERLERİNİN ÖNEMİ
THE VALUE OF PLASMA AND PERITONEAL LACTATE LEVELS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE ABDOMEN
Hedef Özgün, Burhan Yolcuoğlu, Mehmet Ali Önal
Sayfalar 78 - 81

5.
YÜKSEK HIZLI MERMİYE BAĞLI ÜRİNER SİSTEM YARALANMALARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
SURGICAL TREATMENT OF HIGH VELOCITY SHOTGUN INJURIES OF THE URINARY SYSTEM
İzzet Koçak, Semih Görgülü, Şaban Beyazpınar, Lütfü Tahmaz
Sayfalar 82 - 85

6.
POSTTRAVMATİK BEYİN OMURİLİK SIVISI FİSTÜLLERİNE YAKLAŞIM
EVALUATION OF POSTTRAUMATIC CEREBROSPINAL FLUID FISTULAS
İbrahim M Ziyal, Bülent F Kılınçoğlu, Yüksel Şahin, Yunus Aydın
Sayfalar 86 - 89

7.
KAFA TRAVMALARININ ETKEN VE SONUÇLARINA BİR BAKIŞ: EPİDEMİYOLOJİK BİR ÇALIŞMA
AN EPIDEMIOLOGIC STUDY OF HEAD TRAUMA: CAUSES AND RESULTS OF TREATMENT
Bayram Çırak, Mustafa Berker, Osman Ekin Özcan, Tunçalp Özgen
Sayfalar 90 - 92

8.
PENİS FRAKTÜRÜ VE TEDAVİ SONUÇLARI
PENIL FRACTURE AND RESULTS OF TREATMENT
Yılmaz Aksoy, İsa Özbey, Okan Biçgi, Özkan Polat, Azam Demirel, Güray Okyar
Sayfalar 93 - 95

9.
FLEKSÖR TENDON ONARIMLARINDAN SONRA ERKEN REHABİLİTASYON
EARLY REHABILITATION AFTER FLEXOR TENDON REPAIR
A Cemal Aygıt, Akın Demiralay, Ahmet Emre, Şennur Emir, Siranuş Kokino
Sayfalar 96 - 101

10.
BATIN NAFİZ DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARINDA GECİKMİŞ İNCE BARSAK VE KOLON TAMİRİ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF DELAYED REPAIR IN SMALL BOWEL AND COLONIC RUPTURES IN ABDOMINAL STAB WOUND INJURIES
Feza Ekiz, Tayfun Yücel, Orhan Yalçın, Kasım Fincan, H Fehmi Küçük
Sayfalar 102 - 105

11.
TRAVMATİK DAMAR YARALANMALARI
TRAUMATIC VASCULAR INJURIES
Muhip Kanko, Celal Öztop
Sayfalar 106 - 110

12.
TRAKEOBRONŞİAL YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI: BAZI SORUNLAR VE ÖNERİLER
TRAKEAOBRONCHIAL FOREIGN BODY ASPIRATIONS: SOME PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS
Ömer Soysal, Zeki Yıldırım, Ayda Türköz, Hasan Özdemir
Sayfalar 111 - 115

13.
ABDOMİNAL BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI
MAJOR ABDOMINAL VASCULAR INJURIES
Abdulkadir Bedirli, Erdoğan M Sözüer, Ömer Şakrak, Zeki Yılmaz, Mustafa Kerek
Sayfalar 116 - 119

14.
TİP II ODONTOİD KIRIĞININ ANTERİOR ODONTOİD VİDA İLE FİKSASYONU
ANTERIOR SCREW FIXATION OF ODONTOID TYPE II FRACTURE:
Murat Müslüman, Ayhan Kanat, Hüdayi Duman, Cengiz Türkmen, Nihat Dinçbal, Yunus Aydın
Sayfalar 120 - 124

15.
MEKANİK TIKANMAYA YOLAÇAN REKTAL VİLLÖZ ADENOM: MCKRITTICK - WHEELOCK SENDROMU
LARGE RECTAL VILLOUS ADENOMA PRESENTING WITH OBSTRUCTION AND MCKITTRICK - WHEELOCK SYNDROME
Selman Sökmen, Ali İbrahim Sevinç, Feza Kırımca, Mehmet Füzün, Ali Küpelioğlu
Sayfalar 125 - 127

16.
FRONTAL SİNÜS KIRIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI
THERAPEUTIC APPROACH TO FRONTAL SINUS FRACTURES
A Cemal Aygıt, H Nazmi Bayçın, Akın Demiralay
Sayfalar 128 - 131

17.
PEUTZ JEGHERS SENDROMU
PEUTZ JEGHERS SYNDROME
Ahmet Yılmaz, Kadri Güler, Hakan Bozkurtoğlu, Faik Çelik
Sayfalar 132 - 133

18.
SAĞ KOLONDA DİVERTİKÜL KANAMSI: ÖZEL YAKLAŞIM
RIGHT-SIDED DIVERTICULAR BLEEDING: MANAGEMENT OF A SPECIFIC ENTITY
Selman Sökmen, Ahmet Önal, Berna Değirmenci, Hüseyin Astarcıoğlu, Mehmet Füzün
Sayfalar 134 - 137