p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 5 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - Temmuz 1999
1.
MANDİBULA KIRIKLARI VE TEDAVİ PRENSİPLERİ
FRACTURES OF THE MANDIBLE AND PRINCIPLES OF THEIR TREATMENT
M Orhan Çizmeci, Aylin Karabulut
Sayfalar 139 - 146
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
DENEYSEL MEDULLA SPİNALİS TRAVMASINDA MAGNEZYUM SÜLFATIN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
THE CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION OF EFFECTS OF MAGNESIUM SULPHATE IN EXPERIMENTAL MEDULLA SPINALIS TRAUMA
Alparslan Şenel, Ömer Yıldız, Levent Yıldız, Cengiz Çokluk, Levent Tümkaya, Ömer İyigün, Arif Önder, Fahrettin Çelik, Cemil Rakunt
Sayfalar 147 - 151

3.
DENEYSEL MEDULLA SPİNALİS TRAVMASINDA DİKLOFENAK SODYUMUN KLİNİK VE PATOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
THE EVALUATION OF CLINICAL AND PATHOLOGICAL EFFECTS OF DICLOPHENAC SODIUM IN EXPERIMENTAL MEDULLA SPINALIS TRAUMA
Alparslan Şenel, Ömer Yıldız, Levent Yıldız, Cengiz Çokluk, Levent Tümkaya, Ömer İyigün, Arif Önder, Fahrettin Çelik, Cemil Rakunt
Sayfalar 152 - 156

4.
ACİL SERVİSE BAŞVURAN TRAVMA HASTALARI İLE İLGİLİ EPİDEMİYOLOJİK BİR ÇALIŞMA
AN EPIDEMIOLOGIC STUDY AN PATIENTS ADMITTED TO EMERGENCY SERVICE
Bayram Çırak, M Bahadır Güven, Serdar Işık, Nejmi Kıymaz, Özgür Demir
Sayfalar 157 - 159

5.
PENETRAN YARALANMALAR SONRASI ABDOMİNAL DAMAR YARALANMALARI
ABDOMINAL VASCULAR INJURIES FOLLOWING PENETRATING ABDOMINAL TRAUMA
Doğan Gönüllü, Okan Demiray, Halit Işıklar, Muzaffer Er
Sayfalar 160 - 163

6.
KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE OLAN ÇOCUKLARDA MANDİBULA FRAKTÜRLERİNİN TEDAVİSİ
TREATMENT OF MANDIBULAR FRACTURES IN CHILDREN AT MIXED DENTITION
Serhat Yalçın, Banu Gürkan, Buket Aybar
Sayfalar 164 - 169

7.
KÜNT BATIN TRAVMALARINA BAĞLI DAMAR YARALANMALARI
VASCULAR INJURIES DUE TO BLUNT ABDOMINAL TRAUMA
M Halit Işıklar, Rc Allen, G Hunter, K Mclntyre, Ab Lumsden
Sayfalar 170 - 174

8.
ORBİTA TABANI "BLOW-OUT" KIRIKLARINDA KEMİK KAYIPLARININ "PORÖZ POLİETİLEN" İMPLANT İLE ONARIMI
RECONSTRUCTION OF ORBITAL BLOW-OUT FRACTURES BONE DEFECTS WITH POROUS POLYETHYLENE IMPLANTS
A Cemal Aygıt, Akın Demiralay, Nazmi Bayçın
Sayfalar 175 - 179

9.
KÜNT TRAVMALI ŞUURU KAPALI HASTALARDA KARIN TRAVMASININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE HEMODİNAMİK STABİLİTENİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF HEMODYNAMIC STABILITY IN THE EVALUATION OF ABDOMINAL TRAUMA, OF THE UNCONSCIOUS PATIENT WITH BLUNT TRAUMA
Cemalettin Ertekin, Murat Kalaycı, Recep Güloğlu, Korhan Taviloğlu, Rayihan Günay
Sayfalar 180 - 183

10.
NEKROTİZAN YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONU VE MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
NECROTIZING SOFT TISSUE INFECTIONS AND THE RISK FACTORS FOR MORTALITY
Okan Erdoğan, Cumhur Arıcı, Taner Çolak, Sait Yıldız, Mehmet Öğüş, Mustafa Akaydın
Sayfalar 184 - 188

11.
GERİATRİK TRAVMADA MORTALİTE VE MORBİDİTEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
FACTORS EFFECTING MORTALITY AND MORBIDITY IN THE TRAUMA IN THE ELDERLY
Mehmet Özdoğan, Fatih Ağalar, Çağatay E Daphan, Serdar Topaloğlu, Metin Çakmakçı İskender
Sayfalar 189 - 193

12.
KAFA TRAVMALARINDA HEMATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER VE PROGNOZ AÇISINDAN ÖNEMLERİ
PROGNOSTIC VALUE OF HAEMATOLOGIC CHANGES IN HEAD TRAUMA
Aşkın Görgülü, Muzaffer Demir, Kenan Eliuz, Sabahattin Çobanoğlu
Sayfalar 194 - 199

13.
ÇOCUK TRAVMALARINDA SKORLAMA VE NÖROLOJİK DEĞERLENDİRME
SCORING AND NEUROLOGIC EVALUATION OF PEDIATRIC TRAUMA
Aydın Yağmurlu, Lale Algıer, İ Haluk Gökçora
Sayfalar 200 - 203

14.
TRAVMATİK ORBİTA DEFORMİTELERİNİN REKONSTRÜKSİYONUNDA TEMPOROPARİETAL FASYA FLEBİNİN KLİNİK UYGULAMASI
CLINICAL APPLICATION OF TEMPOROPARIETAL FASCIAL FLAP IN RECONSTRUCTION OF TRAUMATIC ORBITAL DEFORMITIES
Aylin B Karabulut, Burçak Tümerdem Çağ, Atilla Arıncı, Metin Erer, Cemalettin Ertekin
Sayfalar 204 - 207

15.
İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEINBACH PROTEZİ UYGULAMALARIMIZ
OUR EXPERIENCE WITH LEINBACH PROSTHESIS IN INTERTROCHANTERIC FEMORAL FRACTURES
Şenol Akman, Cengiz Şen, Mehmet Aşık, Sercan Akpınar, H Kazım Gedik
Sayfalar 208 - 212

16.
YUMUŞAK DOKU İÇİNDEKİ RADYOOPAK YABANCI CİSİMLERİN STEREOTAKSİK YÖNTEMLE ÇIKARILMASI
REMOVAL OF RADIOPAQUE FOREIGN BODIES AMBEDDED IN SOFT TISSUES BYSTEREOTAXIC APPROACH
Cuma Yıldırım, Erdoğan M Sözüer, Levent Avşaroğulları, Sinan Karaoğlu, Nurullah Günay
Sayfalar 213 - 216

17.
POSTTRAVMATİK PULMONER PSÖDOKİST
POSTTRAUMATIC PULMONARY PSEUDO CYST
Ömer Soysal, Akın Kuzucu, Ramazan Kutlu
Sayfalar 217 - 218

18.
İLGİNÇ BİR SPOR YARALANMASI: DUODENAL TRAVMA
AN INTERESTING SPORT INJURY: DUODENAL TRAUMA
A Serdar Caboğlu, Ziya Çetinkaya, Osman Doğru, Nurullah Bülbüller, M Ali Akkuş
Sayfalar 219 - 222

19.
ATELEKTAZİ İLE BAŞVURAN GEÇ BRONŞ RÜPTÜRÜ
ATELECTASIA DUE TO BRONCHIAL RUPTURE: A LATE COMPLICATION
Ahmet Önen, Nur Kunt, Melih Kaptanoğlu, Kasım Doğan, Y Metin Aksoy, Tonguç Saba
Sayfalar 223 - 225

20.
ÖZEFAGUS RÜPTÜRÜNDE KONSERVATİF TEDAVİ
CONSERVATIVE TREATMENT IN ESOPHAGEAL RUPTURE
Mustafa Öncel, Erhan Tuncay, Oya İmamoğlu, Hakan Yıldız, Ergin Olcay
Sayfalar 226 - 228