p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 5 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 5 (4)
Cilt: 5  Sayı: 4 - Ekim 1999
1.
DAR BANTLI İNFRARUJ IŞINININ PRİMER YARA İYİLEŞMESİNE ETKİSİ
THE EFFECTIVENESS OF NARROW BAND INFRARED BEAM ON PRIMARY WOUND HEALING
Nesrin Yağcı, Abdullah Eren, Onur Uysal, Erol Göktürk, Hanifegül Taşkıran, Hülya Rayihan
Sayfalar 229 - 234

2.
ALT SERVİKAL SPİNAL TRAVMALI OLGULARDA TEDAVİ VE MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
FACTORS AFFECTING TREATMENT AND MORTALITY IN CASES WITH LOWER CERVICAL SPINAL TRAUMA
Ümit Özkan, Ö Rahmanlı, S Kemaloğlu, A E Ak
Sayfalar 235 - 237

3.
DELİCİ KRANYOSEREBRAL ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI
PENETRATING CRANIOCEREBRAL GUNSHOT WOUNDS
İbrahim M Ziyal, Bülent F Kılınçoğlu, Yüksel Şahin, Yunus Aydın
Sayfalar 238 - 241

4.
AKUT MEZENTER İSKEMİDE EMBOLEKTOMİ TECRÜBEMİZ
OUR EXPERIENCE OF EMBOLECTOMY AT ACUTE MESENTERIC ISCHEMIA
Ayla Büyükkeçe, Mehmet Kemal Öğüş, Şükrü Aktan
Sayfalar 242 - 245

5.
HUMERUS ÜST UÇ KIRIKLARINDA UYGULADIĞIMIZ TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARIMIZ
FRACTURE - DISLOCATION OF THE PROXIMAL HUMERAL END THE METHOD AND THE RESULTS OF TREATMENT
Ahmet Tan, Ercan Çetinus, Haldun Ertürk, İlhan Gever
Sayfalar 246 - 251

6.
ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI PSÖDOARTROZ SORUNU VE SİRKÜLER EKSTERNAL FİKSATÖR İLE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
PROBLEM OF PSEUDOARTHROSIS DUE TO GUNSHOT INJURIES AND OUR TREATMENT RESULTS WITH CIRCULAR EXTERNAL FIXATOR
Mahmut Kömürcü, Sabri Ateşalp, Mustafa Başbozkurt, Bahtiyar Demiralp, Ethem Gür
Sayfalar 252 - 256

7.
KÜNT RENAL YARALANMALARDA YAKLAŞIM
GENITOURINARY SYSTEM TRAUMAS
Şaban Mimaroğlu, Gökhan Toktaş, Erdinç Ünlüer, Cemalettin Murat, Suat Özkan, Cenk Gürbüz
Sayfalar 257 - 261

8.
DİYAFRAGMA YARALANMALARI
DIAPHRAGMATIC INJURIES
Günay Gürleyik, Emin Gürleyik, Mithat Güran, Ömer Günal, Mevlüt Pehlivan, Selçuk Ünalmışer
Sayfalar 262 - 265

9.
ATEŞLİ SİLAHLARLA OLUŞTURULMUŞ TORAKS YARALANMALARI
THORACIC GUNSHOT INJURIES
Mustafa Çıkırıkçıoğlu, Ufuk Çağırıcı, Yüksel Atay, Tahir Yağdı, Ali Telli, Önol Bilkay
Sayfalar 266 - 269

10.
ACİL SERVİSTE SANTRAL VENÖZ KATETER UYGULAMALARI
CENTRAL VENOUS CATHETERIZATION IN EMERGENCY DEPARTMENT
Cuma Yıldırım, İbrahim İkizceli, Levent Avşaroğulları, Erdoğan M
Sayfalar 270 - 273

11.
RETROGRAD AMNEZİ TEK BAŞINA BİLGİSAYARLI BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKTİRME ENDİKASYONU MUDUR ?
IS RETROGRADE AMNESIA, BY ITSELF, AN INDICATION FOR CRANIAL COMPUTERIZED TOMOGRAPHY?
Erol Armağan, Şule Akköse, Mehtap Bulut, Halil Özgüç, Rıfat Tokyay
Sayfalar 274 - 276

12.
MİNİMAL TRAVMAYA BAĞLI KİST HİDATİK PERFORASYONU
HYDATID CYST PERFORATION DUE TO MINOR TRAUMA
Fehmi Çelebi, A Ahmet Balık, S Selçuk Atamanalp, Sabahattin Dalga
Sayfalar 277 - 280

13.
KÜNT TORAKS TRAVMASINA BAĞLI SEKONDER TANSİYON PNÖMOPERİKARDİYUM
TENSION PNEUMOPERICARDIUM AFTER BLUNT CHEST TRAUMA
Şerife Tubaliman, Tamer Altıok, Ayşin Alper, İ Cüneyt Kurul, A İrfan Taştepe
Sayfalar 281 - 283

14.
GASTRIC LEIOMYOBLASTOMA
GASTRIC LEIOMYOBLASTOMA
Selman Sökmen, Sedat Karademir, Tarkan Ünek, Sermin Özkal, Ali Küpelioğlu
Sayfalar 284 - 287

15.
AKSİSİN TRAVMATİK SPONDİLOLİSTEZİSİNDE POSTERİOR PLAK-VİDA FİKSASYONU
POSTERIOR SCREW-PLATE FIXATION IN TRAUMATIC SPONDYLOLISTHESIS OF AXIS
A F Özer, A Çerçi, M Sasani, M Kalelioğlu, A Ç Sarıoğlu
Sayfalar 288 - 291