p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 7 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - Ocak 2001
1.
ACİL SERVİSTE UYGUN NÖBET SİSTEMİ OLUŞTURMA STRATEJİLERİ
THE STRATEGIES TO MAKE A SUITABLE ON-CALL SYSTEM IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
Arif Alper Çevik, C James Hollıman, Cüneyt Ayrık
PMID: 11705165  Sayfalar 1 - 7
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
TRAVMA VE RESÜSİTASYON KURSU (TRK): İLK 2 YILIN DEĞERLENDİRMESİ
Trauma and resuscitation course (TRC): evaluation of the first 2 years
Korhan Taviloğlu, Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Rıfat Tokyay, Yılmaz Akgün
PMID: 11705181  Sayfalar 8 - 12

3.
HASTANELER ARASI SEVKLERDE KURALLARA UYULUYOR MU?
DO EMERGENCY DEPARTMENTS COMPLY WITH THE RULES OF PATIENT TRANSPORTATION?
Erol Armağan, Şule Akköse, Hüseyin Çebişci, Zülfi Engindeniz, Rifat Tokyay
PMID: 11705166  Sayfalar 13 - 16

4.
TRAVMATİK DALAK YARALANMALARI
TRAUMATIC SPLENIC INJURIES
Erdoğan M Sözüer, Engin Ok, Oktay Banlı, Özhan İnce, Zeynep Kekeç
PMID: 11705167  Sayfalar 17 - 21

5.
ÖZOFAGUS YARALANMALARI
ESOPHAGEAL INJURIES
Cemalettin Ertekin, Hakan T Yanar, Recep Güloğlu, Korhan Taviloğlu, Şükrü Dilege
PMID: 11705168  Sayfalar 22 - 27

6.
BİR ACİL TIP KLİNİĞİNİN 6 AYLIK FAALİYET SONUÇLARININ ANALİZİ
THE ANALYSIS OF THE RESULTS OF ACTIVITIES FOR 6 MONTHS RELATING TO AN EMERGENCY MEDICINE CLINIC
Başar Gander, Ali Çalıkuşu, Sadık Girişgin, Ayşegül Bayır
PMID: 11705169  Sayfalar 28 - 31

7.
SAFRA TAŞI İLEUSU: PREOPERATİF TANIYI DESTEKLEYEN DEMOGRAFİK VE KLİNİK KRİTERLER
Gallstone ileus: demographic and clinical criteria supporting preoperative diagnosis
Günay Gürleyik, Emin Gürleyik
PMID: 11705170  Sayfalar 32 - 34

8.
PULMONER EMBOLİ RİSKİNİ ÖNLEMEDE İNFERİOR VENA KAVA FİLTRESİ UYGULAMALARIMIZ
OUR EXPERIENCE WITH THE ROLE OF INFERIOR VENA CAVA FILTER IN THE PREVENTION OF PULMONARY EMBOLISM RISK
Mehmet Kurtoğlu, Erol Aydın, Ahmet Necefli, Recep Güloğlu, Arzu Poyanlı
PMID: 11705171  Sayfalar 35 - 39

9.
TRAVMATİK KARIN İÇİ BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI
TRAUMATIC INTRAABDOMINAL MAJOR VASCULAR INJURIES
Ali Doğan Bozdağ, Yasin Peker, Yusuf Kumkumoğu, Hayrullah Derici, Okay Nazlı, Çağatay Gürkök
PMID: 11705172  Sayfalar 40 - 43

10.
BÜYÜK KARIN AMELİYATLARINDAN SONRA TROMBOEMBOLİK PROFİLAKSİ
THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS AFTER MAJOR ABDOMINAL SURGERY
Fehmi Çelebi, Ahmet A Balık, M İlhan Yıldırgan, Mahmut Başoğlu, Hatip Adıgüzel, Durkaya Ören
PMID: 11705173  Sayfalar 44 - 48

11.
DEPREMDE YARALANAN HASTALARA YAKLAŞIM: 17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİ DENEYİMİMİZ
EVALUATION OF THE EARTHQUAKE VICTIMS: AUGUST THE 17TH, 1999 OUR EXPERIENCE IN THE MARMARA EARTHQUAKE
Necmi Kurt, Hasan Fehmi Küçük, Gürhan Çelik, Recep Demirhan, Özden Gül, Gülüm Altaca
PMID: 11705174  Sayfalar 49 - 51

12.
NEVIASER YÖNTEMİ İLE TEDAVİ EDİLEN AKUT GRADE III AKROMİOKLAVİKULAR ÇIKIKLARDA SONUÇLAR
THE RESULTS IN ACUTE GRADE III ACROMIOCLAVICULAR DISLOCATIONS TREATED WITH NEVIASER'S METHOD
Davut Keskin, Naci Ezirmik, Recep Çelik
PMID: 11705175  Sayfalar 52 - 55

13.
PATELLA KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI
RESULTS OF SURGICAL TREATMENT IN PATELLAR FRACTURES
Hakan Özdemir, Merter Özenci, Kürşat Dabak, Ahmet Turan Aydın
PMID: 11705176  Sayfalar 56 - 59

14.
TRAVMATİK DİZ: MRG BULGULARI
TRAUMATIC KNEE: MRI FINDINGS
Gürkan Ege, Haluk Akman, Kısmet Kuzucu, Ekrem Ertem, Şafak Şahlan
PMID: 11705177  Sayfalar 60 - 65

15.
KALÇA KIRIKLI-ÇIKIĞI (PİPKİN TİP-IV) İLE BERABER GÖRÜLEN TRAVMATİK AORT KAPAK RÜPTÜRÜ
PIPKIN TYPE IV FRACTURE DISLOCATION OF THE HIP ASSOCIATED WITH A TRAUMATIC AORTIC VALVE RUPTURE
Abdullah Göğüş, Sercan Akpınar, Mehmet Ünal, Bingür Sönmez, Azmi Hamzaoğlu
PMID: 11705178  Sayfalar 66 - 69

16.
HASTANIN KENDİSİNİN OLUŞTURDUĞU TRAVMATİK MAKRO GLOSSİYİ ÖNLEMEK İÇİN AĞIZ AŞISI APEREYİN KULLANIMI
Use of a modified occlusal bite guard to treat self-induced traumatic macroglossia (two case reports)
Serhat Yalçın, Buket Aybar, Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu
PMID: 11705179  Sayfalar 70 - 73

17.
PRİMER İNTESTİNAL LENFOMAYA BAĞLI İNTESTİNAL PERFORASYON OLGUSU
A CASE OF SMALL BOWEL PERFORATION DUE TO PRIMARY INTESTINAL LYMPHOMA
İbrahim Aydın, Ahmet Başkent, Gürhan Çelik, Acar Aren, M Zeki Eren, Erdal Ayar, Mete Demir
PMID: 11705180  Sayfalar 74 - 76