p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 8 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - Ocak 2002
1.
TÜRKİYE'DE TRAVMA BAKIM SİSTEMİ VE KAFA TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM
TRAUMA CARE SYSTEM IN TURKEY AND APPROACH TO PATIENT SUFFERING HEAD TRAUMA
Şule Akköse, Erol Armağan, Mehtap Bulut, Rıfat Tokyay
PMID: 11881301  Sayfalar 1 - 2

2.
DENEYSEL SEPSİS MODELİNDE AKCİĞER PATOLOJİSİ VE ANTİBİYOTİKLERİN ETKİSİ
THE EFFECT OF ANTIBIOTIC THERAPY ON PROGNOSIS IN PATIENTS WITH SEVERE SEPSIS
Aydanur Mihmanlı, Kemal Tahoğlu, İlyas Şahin, Birol Ağca, Ali Kalyoncu, Feyzullah Tuncer, Damlanur Sakız
PMID: 11881307  Sayfalar 3 - 5

3.
PERİFOPERATİF İBUPROFEN TEDAVİSİNİN CERRAHİ STRES ÜZERİNDEKİ HORMONAL VE METABOLİK ETKİLERİ
THE METABOLIC AND HORMONAL EFFECTS OF PERIOPERATIVE IBUPROFEN - TREATMENT ON THE SURGICAL STRESS
Önder Aydın, Mustafa Aldemir, İbrahim Taçyıldız, Sadullah Girgin, Tahir Şen, Bilsel Baç
PMID: 11881315  Sayfalar 6 - 10

4.
ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMUNUN SERUM ÜRE VE KREATİNİN ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME ON THE SERUM UREA AND CREATININ LEVELS
Hasan Fehmi Küçük, Ayhan Çevik, Necmi Kurt, Nejdet Bildik, Mustafa Gülmen
PMID: 11881302  Sayfalar 11 - 15

5.
KRİTİK HASTADA JEJUNAL BESLENME ETKİN MİDİR?
IS JEJUNAL FEEDING EFFICIENT IN CRITICALLY ILL PATIENT?
Simru Tuğrul, Ekrem Selçukoğlu, Perihan Ergin Özcan, Özkan Akıncı, Figen Esen, Lütfi Telci, Kutay Akpir, Nahit Çakar
PMID: 11881303  Sayfalar 16 - 21

6.
AKUT BATINLARDA PERİTONEAL SIVIDA MALONDİALDEHİT (MDA) DÜZEYİ ÖLÇÜMÜ
MALONEDEALDEHYDE DETERMINATION OF PERITONEAL FLUID IN ACUTE ABDOMEN
Şahin Budak, Tanju Acar, Şevki Karakayalı, Hatice Paşaoğlu, Şerefden Açıkgöz, Bülent Demirbaş, Raci Aydın
PMID: 11881304  Sayfalar 22 - 25

7.
PERKUTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ VE SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ
PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY AND RESULTS
Mehmet Ali Eryılmaz, Veysel Erden, Naim Memmi, Gökçen Başaranoğlu, Fatih Çelebi
PMID: 11881305  Sayfalar 26 - 28

8.
1998 YILINDA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL BİRİMİNE BAŞVURAN TRAFİK KAZASI OLGULARININ DEGERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE TRAFFIC ACCIDENT CASES APPLYING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF THE HOSPITAL OF THE CUMHURIYET UNIVERSITY IN 1998
Fatma Yücel Beyaztaş, Hakan Alagözlü
PMID: 11881306  Sayfalar 29 - 33

9.
PLATO TİBİA KIRIKLARINDA İLİZAROV METODU İLE LİGAMANTOTAKSİS TEDAVSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
LIGAMENTOTAXIS WITH ILIZAROV TECHNIQUE IN FRACTURES OF TIBIAL PLATEAU
İbrahim Tuncay, Fuat Akpınar, Nihat Tosun, Ömer İnce
PMID: 11881308  Sayfalar 34 - 37

10.
VAN VE ISTANBUL İLLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ UYGULANAN AKUT KALIN BARSAK TIKANMALI OLGULAR ARASINDAKİ KLİNİK FARKLAR
CLINICAL DIFFERENCES BETWEEN SURGICALLY TREATED PATIENTS WITH LARGE BOWEL OBSTRUCTION IN CITIES OF VAN AND ISTANBUL
Günay Gürleyik, Çetin Kotan, Ender Dulundu, Erol Öztürk, Reşit Sönmez, Abdullah Sağlam
PMID: 11881309  Sayfalar 38 - 42

11.
INTESTİNAL VE PERİTONEAL TÜBERKÜLOZ
INTESTINAL AND PERITONEAL TUBERCULOSIS
Yılmaz Akgün, Gülşen Yılmaz, İbrahim Taçyıldız
PMID: 11881310  Sayfalar 43 - 48

12.
SEKONDER PERİTONİTLERDE KAYNAK KONTROLÜNÜN ÖNEMİ
IMPORTANCE OF SOURCE CONTROL IN SECONDARY PERITONITIS
Mehmet Mihmanlı, Birol Ağca, Ediz Altınlı, Mehtap Dinç
PMID: 11881311  Sayfalar 49 - 52

13.
KÜNT TRAVMA SONRASI OLUŞAN TORAKAL AORTİK TRANSEKSİYON: İKİ OLGU SUNUMU
THORACAL AORTIC TRANSECTION FOLLOWING A BLUNT TRAUMA: TWO CASES REPORT
Fikri Yapıcı, Aybanu Gökçen Tuygun, Arif Tarhan, Mehmet Yılmaz, Seden Erten Çelik, Fuat Bilgen, Azmi Özler
PMID: 11881312  Sayfalar 53 - 56

14.
HAMİLELİGE BAĞLI NADİR GORÜLEN SPONTAN LOMBER ARTER RÜPTÜRÜ
RELATED TO RARELY SEEN SPONTANE LUMBAR ARTERY RUPTURE PREGNANCY
Serkan İskender, Alper Ergün, Fuat İpekçi, Özgür Ekinci, Oktay Yener
PMID: 11881313  Sayfalar 57 - 58

15.
POSTTRAVMATİK DİSTAL RADİOULNAR SİNOSTOZ VE DİSTAL RADİAL EPİFİZ ARESTİ
POSTTRAUMATIC DISTAL RADIOULNAR SYNOSTOSIS AND DISTAL RADIAL EPPIPHYSEAL ARREST
Tunç Cevat Öğün, Abdullah Şarlak, Mehmet Arazi, Safa M.İ. Kapıcıoğlu
PMID: 11881314  Sayfalar 59 - 61

16.
ÜST EKSTREMİTE KOMPLET AMPUTASYONUNDA REİMPLANTASYON
REPLANTATION IN THE COMPLET AMPUTATION OF THE UPPER EXTREMITY
Yahya Ünlü, Naci Ezirmik, Ünsal Vural, Yusuf Velioğlu
PMID: 11881316  Sayfalar 62 - 64