p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 8 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - Nisan 2002
1.
AKUT KAFA TRAVMASINDA ANTİÖDEM TEDAVİ
MANAGEMENT OF BRAIN EDEMA IN ACUTE HEAD INJURY
Dursun Aygün, Hakan Güven, Zahide Doğanay, Levent Altıntop, Fikret Bildik, Murat Yerliyurt, Havva Şahin
PMID: 12038024  Sayfalar 65 - 73

2.
HAYVAN KAFA TRAVMASI MODELİNDE DOKU VE SERUM SİALİK ASİT SEVİYELERİ
TISSUE AND SERUM SIALIC ACID LEVELS IN AN ANIMAL HEAD INJURY MODEL
Ezel Uslu, Feyza Karagöz Güzey, Deniz Güzey, Mine Kucur, Ahmet Belce
PMID: 12038025  Sayfalar 74 - 77

3.
MİKRO DERİ GREFTİ İLE DEFEKT ONARIMI
SKIN DEFECT COVERAGE WITH MICRO SKIN GRAFT
Nazım Gümüş, Yalçın Kaya, Sadık Karakaya, Cemalettin Camcı
PMID: 12038026  Sayfalar 78 - 81

4.
KARDİAK KONTÜZYONUNDAKİ ETYOLOJİK FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNDE cTnI'NIN YERİ
THE ROLE OF cTnI, IN THE DEDTECTION OF ETIOLOGICAL FACTORS OF CARDIAC CONTUSION
Abdullah Sadık Sadık Girişgin, Başer Cander, Yavuz Turgut Gederet, Yunus Ağralı
PMID: 12038027  Sayfalar 82 - 85

5.
ÇOCUK UZUN KEMİKLERİNDE GUSTİLO-ANDERSON TİP-2 VE TİP-3
THE TREATMENT OUTCOMES OF CHILDREN WITHGRADE II AND III OPEN FRACTURES OF THE LONG BONE
Hüseyin Arslan, Serdar Necmioğlu, Cumhur Kesemenli, Mehmet Subaşı, Hüseyin Ersuz
PMID: 12038028  Sayfalar 86 - 89

6.
PANKREAS VE DUODENUM YARALANMALARINDA PANKREATİKODUODENEKTOMİ
PANCREATICODUODENECTOMY IN THE MANAGEMENT OF PA.NCREATIC AND DUODENAL INJURIES
Gökhan İçöz, Pars Tunçyürek, Murat Kılıç, Özer İlkgül, Mustafa Tercan, Mustafa Yılmaz
PMID: 12038029  Sayfalar 90 - 93

7.
TRAVMATİK DİYAFRAGMA RÜPTÜRLERİ: 48 OLGUNUN ANALİZİ
DIAPHRAGMATIC RUPTURE: ANALYSIS OF 48 CASES
Hasan Fehmi Küçük, Recep Demirhan, Necmi Kurt, Yaman Özyurt, İshak Topaloğlu, Mustafa Gülmen
PMID: 12038030  Sayfalar 94 - 97

8.
GEBELİKTE AKUT APANDİSİT
ACUTE APPENDICITIS IN PREGNANCY
Koray Atila, Deniz A. Uçar, Tarkan Ünek, Ali Sevinç, A. Alper Çevik, Selman Sökmen
PMID: 12038031  Sayfalar 98 - 101

9.
SİGMOİD VOLVULUS TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARIMIZ
OUR CURRENT APPROACH IN THE TREATMENT OF SIGMOID COLON VOLVULUS
Korhan Taviloğlu, Erol Aydın, Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Mehmet Kurtoğlu
PMID: 12038017  Sayfalar 102 - 107

10.
DEPREM VE TRİAJ
EARTHQUAKE AND TRIAGE
Ömer Keskin, Murat Kalemoğlu
PMID: 12038018  Sayfalar 108 - 111

11.
TRAFİK KAZASI GEÇİREN TRAVMALI HASTALARDA TRİSS SKORLAMASI İLE NO VE TBARS SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE CORRELATION BETWEEN THE TRISS TRAUMA SCORE ANDPLASMA LEVELS OF NO AND TBARS IN MULTIPLY TRAUMATIZEDPATIENTS FOLLOWING TRAFFIC ACCIDENT
Zeynep Kekeç, Erdoğan M Sözüer, Cuma Yıldırım, İbrahim İkizceli, Sebahattin Muhtaroğlu
PMID: 12038019  Sayfalar 112 - 117

12.
PARAPLEJİ İLE BİRLİKTE OLAN KAPALI SIYRILMA (DEGLOVING) YARALANMASI
CLOSED DEGLOVING INJURY CMPLİCATED WITH PARAPLEGIA
Kaya Yorgancı, Mesut Atlı, Aycan Kayıkçı, Volkan Kaynaroğlu
PMID: 12038020  Sayfalar 118 - 119

13.
TRAVMATİK PERİFERİK ARTER LEZYONLARININ TEDAVİSİNDE ENDOVASKÜLER YAKLAŞIM: İKİ OLGU SUNUMU
ENDOVASCULAR APPROACH IN THE TREATMENT OF TRAUMATICPERIPHERAL ARTERIAL LESIONS: THE REPORT OF TWO CASES
Serdar Ener, Cüneyt Erdoğan, Abdulkadir Ercan, Arzu Gündoğdu, Yurtkuran Sadıkoğlu
PMID: 12038021  Sayfalar 120 - 122

14.
KALÇADAN TORAKSA VE PELVİSE İKİ STEİNMANN ÇİVİSİNİN GÖÇÜ
MIGRATION OF TWO STEINMANN PINS FROM THE HIP TO THORAX AND THE PELVIC ABDOMEN
Levent Çanakkalelioğlu, Hedef Özgün, Abdulkadir Akbaş
PMID: 12038022  Sayfalar 123 - 125

15.
BİR AKUT EPİDURAL HEMATOMUN HIZLI SPONTAN REZOLÜSYONU
RAPID SPONTANEOUS RESOLUTION OF AN ACUTE EPIDURAL HEMATOMA
Erhan Çelikoğlu, Hikmet Süslü, Mevlüde Delatioğlu, Ayçiçek Çeçen, Tayfun Hakan, Mustafa Bozbuğa
PMID: 12038023  Sayfalar 126 - 128