p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 1 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery TORAKS TRAVMALARINDA CERRAHİ YAKLAŞIM [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 27-31

TORAKS TRAVMALARINDA CERRAHİ YAKLAŞIM

İrfan Yalçınkaya1, Sadi Kaya1, A İrfan Taştepe1, Salih Topçu1, Ali Özdülger1, S Ş Erkmen1, Ahmet Güngör1, Osman Nuri Dilek1, Güven Çetin1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD., Van

Toraks travmalarınının tedavisinde, konservatif tedavinin yanı sıra cerrahi tedavinin de önemli bir yeri vardır. Bu makalede, 1.1.1991-31.10.1994 tarihleri arasında Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği'ne toraks travması tanısıyla yatırılan ve opere edilen 48 vaka ele alınmıştır. Vakalardan 25(%52) 'i künt travma, 17(%35) 'si kesici-delici alet yaralanması ve 6(%13) 'sı ateşli silah yaralanmasıdır. Postoperatif mortalite 4(%8) 'tür. Vakalar çeşitli yönleriyle irdelenmiş, uygulanan cerrahi yöntemler üzerinde durulmuş ve literatür bilgileri ışığı altında değerlendirilmiştir.


SURGICAL APPROACH TO THE THORACIC TRAUMA

İrfan Yalçınkaya1, Sadi Kaya1, A İrfan Taştepe1, Salih Topçu1, Ali Özdülger1, S Ş Erkmen1, Ahmet Güngör1, Osman Nuri Dilek1, Güven Çetin1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD., Van

Conservative and surgical treatment have an important place in the treatment of thoracic trauma. We evaluated 48 patients who had undergone operation due to thoracic trauma at the clinic of Thoracic Surgery, The Atatürk Diseases and the center of Thoracic Surgery between 1.1.1991 and 31.10.1994. The responsible mechanism was blunt trauma in 25 (52%)patients, gunshot wounds in 6 (13%) patients and other penetrating wounds in 17 (%35) patients. Postoperative mortality was 8% (4 patients). Various special features and operative methods applied in these cases were investigated and literature knowledge was evaluated.


İrfan Yalçınkaya, Sadi Kaya, A İrfan Taştepe, Salih Topçu, Ali Özdülger, S Ş Erkmen, Ahmet Güngör, Osman Nuri Dilek, Güven Çetin. SURGICAL APPROACH TO THE THORACIC TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 27-31