p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 1 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery POPLİTEAL ARTER YARALANMALARINDA OTOJEN SAFEN VEN GREFTİ İLE ONARIMIN TARTIŞILMASI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 106-109

POPLİTEAL ARTER YARALANMALARINDA OTOJEN SAFEN VEN GREFTİ İLE ONARIMIN TARTIŞILMASI

Murat Dikmengil1, Orhan K Salih1, Tümer Ulus1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi AD.

Biz popliteal arter yaralanmalı 22 hastaya cerrahi girişim yaptık. Popliteal yaralanmaların 12 hastada (%54.54) künt travmaya, 9 hastada (%40.9) saçma ile yaralanmaya, 1 vakada (%4.54) hızar ile yaralanmaya bağlı idi. 14 vakaya (%63.63) safen ven interpozisyonu, 6 vakaya (%27.27) rezeksiyon ve uç uca anastomoz, 2 vakaya (%9.09) primer tamir yapıldı. Bizim mortalitemiz %0 ve amputasyon oranı %13.63 idi.


THE DISCUSSION OF THE RECONSTRUCTION WITH THE OTOGENIC SAFENIC VENOUS GREET AT THE POPLITEAL ARTERIAL INJURIES

Murat Dikmengil1, Orhan K Salih1, Tümer Ulus1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi AD.

We had conducted surgery on 22 patients with popliteal arterial injury. Popliteal injuries were related to blunt trauma in 12 patients (%54.54); in 9 patients (40.90%) the injury were related to the gun shut; in one case (4.54%) the injury was caused by a saw. In 14 cases (63.63%) saphenous vein interposition; in 6 cases (27.27%) resection and to end anastomosis; in two cases (9.09%) primary repair had been done. We had no mortality and the amputation rate was 13.63%.


Murat Dikmengil, Orhan K Salih, Tümer Ulus. THE DISCUSSION OF THE RECONSTRUCTION WITH THE OTOGENIC SAFENIC VENOUS GREET AT THE POPLITEAL ARTERIAL INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 106-109