p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery YANIKTA NİTRİK OKSİT ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ VEYA AZALTILMASININ İSKEMİK HASARI AZLTMADAKİ ROLÜ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2003; 9(3): 169-175

YANIKTA NİTRİK OKSİT ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ VEYA AZALTILMASININ İSKEMİK HASARI AZLTMADAKİ ROLÜ

Aydın Zilan1, Oğuz Çetinkale2, Bayram Kıran3, Yeşim Ünlüçerci4, Vakur Olgaç5, Günnur Deniz3, Selda Bekpınar4
1Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü Şehzade Tıp Merkezi, İstanbul, Turkey
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
3İstanbul Üniversitesi Detae, İmmunoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
5İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Patoloji Bölümü, İstanbul, Turkey


THE ROLE OF SUPPLEMENTATION OR INHIBITION OF NITRIC OXIDE PRODUCTION IN BURN INJURY TO REDUCE ISCHEMIC DAMAGE

Aydın Zilan1, Oğuz Çetinkale2, Bayram Kıran3, Yeşim Ünlüçerci4, Vakur Olgaç5, Günnur Deniz3, Selda Bekpınar4
1Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü Şehzade Tıp Merkezi, İstanbul, Turkey
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
3İstanbul Üniversitesi Detae, İmmunoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
5İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Patoloji Bölümü, İstanbul, Turkey

Background: To determine the role of nitric oxide (NO) which is vasodilator agent and inflammatory cytokine, in burn injury.
Methods: Rats were divided into 5 groups, and a 30 % burn was inflicted. In addition to sham control and burn control groups, other 3 groups were given L-Arginin, and L-nitro-L-Arginine methylester (L-NAME), and both. Neutrophil and hematocrit percentage in blood, NO, TNF-alfa and malondialdehyde (MDA) levels in plasma and neutrophil
infiltration in the lung were evaluated at 24 hours after thermal injury.
Results: The inhibition of NO production with L-NAME treatment significantly decreased these parameters when compared to burned control group. MDA was decreased significantly in all groups which were given drugs.
Conclusion: The induction and inhibition of NO production both reduced lipid peroxidation but induction increased the mortality, plasma TNF-alfa and neutrophil in the blood. Inhibition of NO production is found more useful after thermal injury in rats.

Keywords: burn, nitric oxide, burn shock, lipid peroxidation

Aydın Zilan, Oğuz Çetinkale, Bayram Kıran, Yeşim Ünlüçerci, Vakur Olgaç, Günnur Deniz, Selda Bekpınar. THE ROLE OF SUPPLEMENTATION OR INHIBITION OF NITRIC OXIDE PRODUCTION IN BURN INJURY TO REDUCE ISCHEMIC DAMAGE. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2003; 9(3): 169-175
Makale Dili: Türkçe