p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 30 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Karaciğer kist hidatiği taklit eden gossipiboma: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(1): 68-71 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.05939

Karaciğer kist hidatiği taklit eden gossipiboma: Olgu sunumu

Pınar Taşar, Sadık Ayhan Kılıçturgay
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Gossipiboma, cerrahi sırasında unutulmuş absorbe olmayan materyallerdir. Abseden tümöre kadar tanı karmaşasına yol açan, medikolegal bir pato-lojidir. Yirmi iki yıl önce kist hidatik nedeniyle operasyon öyküsü bulunan ve nüks kist hidatik nedeniyle merkezimize refere edilen 57 yaşında erkek hastada, laparatomide saptanan gossipibomalı olguyu sunuyoruz. Özellikle asemptomatik hastalarda öyküde geçirilmiş cerrahi gossipiboma tanısını düşündürmelidir. Önlenebilir bu patoloji de ameliyat sırasındaki strateji, ameliyat ekibinin dikkatli ve kurallara uygun tutumu öncelikli belirleyicidir.

Anahtar Kelimeler: Gossipiboma, kist hidatik; yabancı cisim.

Gossypiboma mimicking hepatic hydatid cyst after 22 years: a case report

Pınar Taşar, Sadık Ayhan Kılıçturgay
Department of General Surgery, Bursa Uludag University, Bursa-Türkiye

Gossypiboma is a non-absorbable material that is forgotten during surgery. These are medicolegal pathology that leads to diagnostic confusion from abscess to tumor. We present the case of gossypiboma detected in laparotomy in a 57-year-old male patient who had a history of operation due to a hydatid cyst 22 years ago and was referred to our center due to hydatid recurrence. The case should suggest a history of surgical gossypiboma, especially in asymptomatic patients. In this preventable pathology, the strategy during sur-gery and the careful and proper attitude of the surgical team are the main determinants.

Keywords: Foreign body, gossypiboma; hydatid cyst.

Pınar Taşar, Sadık Ayhan Kılıçturgay. Gossypiboma mimicking hepatic hydatid cyst after 22 years: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(1): 68-71

Sorumlu Yazar: Pınar Taşar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce