p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Çocukluk Döneminde Künt Göğüs Travması Sonrası Koroner Arter Zedelenmesine Bağlı Gelişen Ventriküler Septal Defekt [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 185-188 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.15045

Çocukluk Döneminde Künt Göğüs Travması Sonrası Koroner Arter Zedelenmesine Bağlı Gelişen Ventriküler Septal Defekt

Zehra Karataş, Fatih Şap, Hakan Altın, Hayrullah Alp, Tamer Baysal, Sevim Karaaslan
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Konya

Künt göğüs travması ile ilişkili kardiyak etkilenme, literatürde çocuklarda genellikle vaka sunumları şeklinde bildirilmiştir ve travmaya bağlı interventriküler septum rüptürü gelişmesi oldukça nadirdir. Çocuklarda göğüs kafesi yapılarının esnek olması nedeniyle görünür bir travma belirtisi olmadan da interventriküler septum rüptürü gelişebilmektedir. Makalemizde trafik kazası sonrası sol ön inen koroner arter zedelenmesine bağlı mid-müsküler bölgede interventriküler septum rüptürü ve sol ventrikülde psödoanevrizma gelişen 7 yaşında bir erkek vaka sunulmuştur. Künt göğüs travması sonrasında fizik muayenede üfürüm tespit edilen hastalarda kardiyak zedelenme olabileceği düşünülmeli ve elektrokardiyografide iskemi bulguları saptananlarda koroner arterlerin de etkilenmiş olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Künt göğüs travması, ventriküler septal defekt, koroner arter zedelenmesi, çocuk.

Ventricular septal defect, developed due to the coronary artery injury after blunt chest trauma in childhood

Zehra Karataş, Fatih Şap, Hakan Altın, Hayrullah Alp, Tamer Baysal, Sevim Karaaslan
Selcuk University Meram Medical Faculty, Department Of Pediatric Cardiology, Konya, Turkey

Cardiac response associated with blunt chest trauma in children was generally reported as case reports in the literature and interventricular septum rupture due to trauma is quite rare. Interventricular septum rupture can be developed even in the absence of visible signs of a trauma because of the flexibility of the chest structure in children. In the present report; a 7 year-old boy with interventricular septum rupture at mid-muscular region and left ventricle pseudo aneurysm developed due to the injury of the left anterior descending coronary artery after a traffic accident was reported. The patients with cardiac murmur detected on physical examination after a blunt chest trauma must be considered as cardiac injury and in those detected the signs of ischemia on electrocardiography, it should not be forgotten that coronary artery may be affected.

Keywords: Blunt chest trauma, ventricular septal defect, coronary artery injury, child.

Zehra Karataş, Fatih Şap, Hakan Altın, Hayrullah Alp, Tamer Baysal, Sevim Karaaslan. Ventricular septal defect, developed due to the coronary artery injury after blunt chest trauma in childhood. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 185-188

Sorumlu Yazar: Zehra Karataş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe