p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 3 Year : 2021

Hızlı Arama
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery İlkel teleferik (varangel) kazaları ile ilişkili ölümler: Geriye dönük otopsi çalışması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 331-336 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.36485

İlkel teleferik (varangel) kazaları ile ilişkili ölümler: Geriye dönük otopsi çalışması

Hüseyin Çetin Ketenci1, Yalçın Büyük2
1Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı, Trabzon
2Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul

AMAÇ: İlkel teleferik, iki sabit nokta arasında; gerilmiş kalın bir ana tel üzerindeki makara vasıtasıyla, tele asılı haldeki bir kabinin başka bir tel ve motor yardımıyla hareket ettirilmesi prensibine dayanan basit düzeneğe verilen genel bir isimdir ve “varangel” olarak da bilinir. Bu geriye dönük otopsi çalışmasında, ilkel teleferik sistemlerinin kullanımı ile ilişkili ölüm mekanizmalarının ve nedenlerinin tartışılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Geriye dönük arşiv çalışmasında; 2007–2016 yılları arasındaki 10 yıllık otopsi kayıtlarının analizi, ilkel teleferik kazasından kaynaklanan sekiz ölüm vakasını ortaya çıkarmıştır.
BULGULAR: İlkel teleferikle ilgili ölümlerin esas olarak künt travmalar (kabinin çarpması, yüksekten düşme) ve elektrik çarpması sonucunda oluştuğu saptanmıştır. Künt travmalar ve yüksekten düşmeler ilkel teleferik kabininden kaynaklanırken, elektrik çarpmaları; kabinin asıldığı kablolara temastan meydana gelmiştir.
TARTIŞMA: Çalışma ilkel teleferiklerle ilgili kazaların ölümle sonuçlanabileceğini göstermiştir. Kısıtlı bir bölgede, yaygın olarak kullanılan bu düzeneğin kullanım kurallarının ve periyodik takiplerinin, belirlenecek prosedürlerle kontrol altına alınması bu konudaki ölümlerin azaltılmasında fayda sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Otopsi, ölüm; teleferik; varangel.

The primitive cable car (varangel) accident-related fatalities: A retrospective autopsy study

Hüseyin Çetin Ketenci1, Yalçın Büyük2
1Council of Forensic Medicine Branch of Trabzon, Trabzon-Turkey
2Council of Forensic Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The primitive cable car is the generic name given to the cable transportation settings driven between one or more steel cables is known as “varangel.” In this retrospective autopsy study, it was aimed to discuss the common injury patterns of the fatalities associated with the use of these primitive cable car systems.
METHODS: It is a retrospective archive-based study. The analysis of autopsy records of 10-year period between 2007 and 2016 revealed eight death cases resulting from the primitive cable car accident.
RESULTS: It was revealed that the primitive cable car-related deaths mainly occur because of blunt traumas (crash of cage, chit by the broken cables, and failing from height) and electric shock. The blunt traumas and failings from height occur because of contact with the cage of primitive cable car, whereas the electric shocks occur because of contact with cables, on which the cage is hung.
CONCLUSION: Primitive cable cars may be fatal and must be under official control.

Keywords: Autopsy, cable car; death; varangel.

Hüseyin Çetin Ketenci, Yalçın Büyük. The primitive cable car (varangel) accident-related fatalities: A retrospective autopsy study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 331-336

Sorumlu Yazar: Hüseyin Çetin Ketenci, Türkiye