p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 15 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Torasik vertebra bölgesi ateşli silah yaralanmasından sonra oluşan pnömosefalus: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 614-616

Torasik vertebra bölgesi ateşli silah yaralanmasından sonra oluşan pnömosefalus: Olgu sunumu

Nicolas Kairinos, Andrew Nicol, Pradeep Navsaria
Cape Town Üniversitesi, Groote Schuur Sağlık Bilimleri Fakülte Hastanesi, Cape Town, Güney Afrika.

Vertebral kolon travmasını takiben subaraknoid plevral fistül (SAPF) oluşması ender görülen bir komplikasyondur ve genellikle künt travmadan sonra bildirilmiştir. Biz, ateşli silahla gerçekleşen bir omurga yarası nedeniyle oluşan pnömosefalusu bulunan ilk SAPF olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah, pnömosefalus; omurga.

Pneumocephalus following gunshot injury to the thoracic vertebral column: a case report

Nicolas Kairinos, Andrew Nicol, Pradeep Navsaria
Trauma Center, Groote Schuur Hospital And Faculty Of Health Sciences, University Of Cape Town

Subarachnoid pleural fistula (SPF) following injury to the vertebral column is an extremely rare complication and is usually described after blunt trauma. We report the first case of SPF with pneumocephalus due to a gunshot wound to the spine.

Keywords: Gunshot, pneumocephalus; spine.

Nicolas Kairinos, Andrew Nicol, Pradeep Navsaria. Pneumocephalus following gunshot injury to the thoracic vertebral column: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 614-616

Sorumlu Yazar: Pradeep Navsaria, South Africa
Makale Dili: İngilizce