p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 30 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Stapfer Tip 2 ERCP perforasyonlarda cerrahi yönetim [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(1): 9-12 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.39853

Stapfer Tip 2 ERCP perforasyonlarda cerrahi yönetim

Ulaş Utku Şekerci1, Erdem Barış Cartı2, Ogün Aydoğan2, Muhammed Çağrı Coşkun2, Ahmet Deniz Uçar3
1Antalya Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Antalya, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Stapfer tip 2 ERCP perforasyonlarının yönetimi için birçok çalışma algoritma önermişken, bu hasta grubu için özellikle cerrahi tedavi seçenekleri konusunda sınırlı araştırma bulunmaktadır. Amacımız, bu hastalar için yeni bir algoritma önermek değil, Stapfer tip 2 ERCP perforasyon vakalarında uyguladığımız cerrahi yaklaşımımızı tanımlamak ve literatüre katkıda bulunmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2016 ile 2023 yılları arasında, hastanemizde toplam 12 Stapfer tip 2 ERCP perforasyonlu hasta cerrahi tedavi gördü. Kompleks duodenal perforasyon vakalarında sıkça kullanılan bir yöntem duedonal divertikülasyon prosedürüdür. Biz, duodenal divertikülasyon prosedürünün yanı sıra dış safra yolunun çıkarılmasını, hepatikojejunostomiyi ve geniş bir Braun anastomozunu içeren bir işlem gerçekleştirdik ve bu yöntemi "modifiye duodenal divertikülasyon" olarak adlandırdık.
BULGULAR: 12 hastanın 11'i komplikasyon olmaksızın başarılı bir şekilde taburcu edildi. Bir hasta ise geç tanı alması sebebi ile ERCP'den 5 gün sonra ameliyat edildi. Bu hasta, ameliyat öncesinde mevcut olan ve ameliyat sonrası da devam eden sepsis sonucu çoklu organ yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi.
SONUÇ: Tip 2 ERCP perforasyonlarının cerrahi tedavisi için sınırlı alternatifler bulunmaktadır ve genellikle tercih edilen üçlü ostomi yöntemi, ERCP gerektiren temel patolojiyi ortadan kaldırmayabilir. Modifiye duodenal divertikülasyon yöntemi, definitif bir tedavi sunmaktadır ve tip 2 ERCP perforasyonlarında cerrahi bir seçenek olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: ERCP, stapfer tip 2, cerrahi, yönetim.

Surgical management of Stapfer Type 2 ERCP perforations

Ulaş Utku Şekerci1, Erdem Barış Cartı2, Ogün Aydoğan2, Muhammed Çağrı Coşkun2, Ahmet Deniz Uçar3
1Department of General Surgery, Antalya State Hospital, Antalya-Türkiye
2Department of General Surgery, Aydin Adnan Menderes University Medical Faculty, Aydın-Türkiye
3Department of General Surgery, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir-Türkiye

BACKGROUND: While numerous studies have proposed algorithms for the management of Stapfer Type 2 ERCP perforations, there is limited research on surgical treatment options specifically for this patient group. Our aim is not to propose a new algorithm for these patients but to describe our surgical approach and contribute to the literature with our surgical procedure applied in Stapfer Type 2 ERCP perforation cases.
METHODS: Between 2016 and 2023, a total of 12 patients with Stapfer Type 2 ERCP perforations underwent surgery at our hospital. Duodenal diverticulization is a commonly used method in complex duodenal perforation cases. We performed a procedure that involves the removal of the external biliary pathway, hepaticojejunostomy, and a wide Braun anastomosis in addition to the duodenal diverticulization procedure, which we have termed "modified duodenal diverticulization."
RESULTS: Eleven out of the 12 patients were discharged successfully without any complications. One patient, who had a late diagnosis, underwent surgery 5 days after ERCP. This patient had ongoing sepsis before the operation, which continued postoperatively and eventually led to multiple organ failure and death.
CONCLUSION: There are limited alternatives for the surgical treatment of Type 2 ERCP perforations, and the widely preferred triple ostomy method may not address the underlying pathology necessitating ERCP. The modified duodenal diverticulization method, offering a definitive treatment, can be considered a surgical option for Type 2 ERCP perforations.

Keywords: ERCP, management; Stapfer Type 2; surgical.

Ulaş Utku Şekerci, Erdem Barış Cartı, Ogün Aydoğan, Muhammed Çağrı Coşkun, Ahmet Deniz Uçar. Surgical management of Stapfer Type 2 ERCP perforations. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(1): 9-12

Sorumlu Yazar: Ulaş Utku Şekerci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce