p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Akut travmatik aort transeksiyonunda endovasküler tamir: olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 178-180 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.45389

Akut travmatik aort transeksiyonunda endovasküler tamir: olgu sunumu

Soner Sanioğlu1, Sinan Şahin2, Hakkı Aydoğan1, Hakan Barutça2, Ergin Eren1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Yüksekten düşme sonucu 10 ve 11. torakal vertebralarda burst fraktürü, parapleji ve akut aort transeksiyonu saptanan otuzsekiz yaşındaki erkek hasta, transeksiyon tedavisi amacıyla merkezimize sevk edildi. Eşlik eden ciddi yaralanmalar nedeniyle cerrahi tamir yüksek riskli bulundu. Transeksiyon endovasküler yöntemle, 30X100 mm Vailant torasik endogreft, sol karotis arter ostiyumunun hemen distaline yerleştirilerek tamir edildi. Hasta olağan seyreden servis takibinin ardından nöroşirurji servisine, parapleji tedavisinin devamı amacıyla geri gönderildi. Akut transeksiyon tedavisinde endovasküler yöntemler cerrahi tamire oranla morbidite ve mortalitede önemli avantajlar sağlamaktadır. Ancak torasik endogreftlerin uzun dönem sonuçları halen bilinmemektedir. Orta dönemde elde edilen umut verici neticeler uzun dönemde de sağlanabilirse, endovasküler tamir altın standart haline gelebilir.

Anahtar Kelimeler: aortik transeksiyon, endovasküler tamir

Endovascular repair in acute traumatic aortic transection: a case report

Soner Sanioğlu1, Sinan Şahin2, Hakkı Aydoğan1, Hakan Barutça2, Ergin Eren1
1Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Research And Training Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Research And Training Hospital, Deprtment Of Radiology, İstanbul

A thirty-eight year old, male patient who suffered from 10th and 11th thoracal vertebrae fractures, paraplegia and acute traumatic aortic transection because of accidental fall was referred to our hospital. Open surgical repair had a very high risk due to severe coexisting injuries. Transection was treated with 30x100 mm Vailant thoracic endograft which was deployed just distal to the ostium of the left carotid artery. Patient was transfered to neurosurgery clinic for treatment of paraplegia after uneventful recovery. Endovascular repair of acute transection confers substantial advantages in mortality and morbidity according to surgical repair. But the long-term durability of thoracic endografts is still unknown. If the long-term results are satisfactory just like promising mid-term results, this technique may become a gold standart approach for treatment of acute transection.

Keywords: aortic transection, endovascular repair

Soner Sanioğlu, Sinan Şahin, Hakkı Aydoğan, Hakan Barutça, Ergin Eren. Endovascular repair in acute traumatic aortic transection: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 178-180

Sorumlu Yazar: Soner Sanioğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe