p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 16 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Hava yastığına bağlı sternum kırığı: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 181-182

Hava yastığına bağlı sternum kırığı: Olgu sunumu

Nazmiye Selçuk Kapısız1, Berkant Özpolat2, Fahri Kapısız1, Ertan Yücel2
1Balıkesir Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Balıkesir, Türkiye
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara.

Hava yastıkları araç kazaları nedeniyle oluşabilecek yaralanma ve ölüm risklerini azaltmakla birlikte açılmasına bağlı yaralanmalara neden olabilmektedir. Bu olgu sunumunda, bu şekilde oluşan bir göğüs kemiği kırığı, ultrasonografik tanısı ve yaralanma mekanizması incelenerek sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Hava yastığı, sternum kırığı; trafik kazası.

Sternal fracture due to airbag injury: case report

Nazmiye Selçuk Kapısız1, Berkant Özpolat2, Fahri Kapısız1, Ertan Yücel2
1Department Of Cardiovascular Surgery, Balıkesir State Hospital, Balikesir, Turkey
2Department Of Cardiovascular Surgery, Yıldırım Beyazıt Training And Reseach Hospital, Dışkapı, Ankara, Turkey.

Although airbags reduce the overall risk of injury and death from motor vehicle accidents, the airbag may cause injuries during deployment. We present a case of apparently isolated sternal fracture caused by airbag deployment during a motor vehicle crash and we discuss the ultrasonographic diagnosis. We also examine the mechanism of injury caused by the airbag.

Keywords: Airbag, sternal fracture; traffic accident.

Nazmiye Selçuk Kapısız, Berkant Özpolat, Fahri Kapısız, Ertan Yücel. Sternal fracture due to airbag injury: case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 181-182

Sorumlu Yazar: Berkant Özpolat, Türkiye
Makale Dili: İngilizce