p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : Sayı : Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Karbondioksit pnömoperitoneumun peritonitin şiddeti üzerine etkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 99-104 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.53503

Karbondioksit pnömoperitoneumun peritonitin şiddeti üzerine etkisi

Ali Uzunköy1, İlyas Özardalı2, Hakim Çelik3, Mehmet Demirci1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Turkiye
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Turkiye
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Turkiye

Amaç: Generalize peritonit olgularında hala, laparoskopik girişimlerle ilgili kuşkular devam etmektedir. Bu çalışmamızda, deneysel peritonit oluşturulan ratlarda, karbondioksit pnömoperitoneumun inflematuar cevap ve peritonit şiddeti üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada 21 Wistar-Albino rat kullanıldı. Ratlar, control (grup 1), bakteriyel peritonit oluşturulan grup (grup 2) ve peritonit + karbondioksit pnömoperituan oluşturulan grup (grup3) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. İkinci ve üçüncü gruptaki ratlara intraperitoneal Escherishia coli verilerek peritonit oluşturuldu. Üçüncü gruptaki ratlarda karbondioksit insuflasyonu ile pnömoperitoneum oluşturuldu. Ratlar 24 saat sonra sakrifiye edildi. Ratlardan kan ve karın duvarından periton örneği alındı. Tüm gruplarda peritonit şiddet skoru, C-reaktif protein düzeyi ve kanda beyaz küre sayısı değerlendirildi.
Bulgular: Peritonit şiddet skoru, C-reaktif protein düzeyi ve kan beyaz küre sayısı, ikinci ve üçüncü gruplarda, birinci gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu ( p<0.05). Üçüncü grupta değerler, ikinci gruptan anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.05).
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, karbondioksit pnömoperitoneumun Escherishia coli ile peritonit ve sepsis oluşturulan ratlarda peritonit şiddetini ve sistemik enflematuar yanıtı azalttığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: karbondioksit, laparoskopi, sepsis, peritonit, pnömoperitoneum, rat

The effect of carbondioxide pneumoperitoneum on the severity peritonitis

Ali Uzunköy1, İlyas Özardalı2, Hakim Çelik3, Mehmet Demirci1
1Harran University School Of Medicine Dept. Of General Surgery, Sanliurfa, Turkey
2Harran University School Of Medicine Dept. Of Pathology, Sanliurfa, Turkey
3Gaziantep University School Of Medicine Dept. Of Physiology, Gaziantep, Turkey

Background: There are still some suspects regarding the reliability of laparoscopic interventions in the presence of generalized peritonitis. The aim of the present experimental study was to investigate the effects of carbondioxyde pneumoperitoneum on inflammatory response and peritonitis severity score in experimental peritonitis.
Methods: Twenty-one Wistar Albino rats were taken under the study. The rats were distributed into tree group; the control group (group 1, n=7), the bacterial peritonitis-induced group (group 2, n=7) and peritonitis + carbondioxide pneumoperitoneum-induced group (group 3, n=7). In group two and three, peritonitis was induced by intraperitoneally injected Escherishia coli. In group three, pneumoperitoneum was induced by giving CO2 insufflations. The rats were sacrificed after 24 hours. Five cc of blood was sampled and peritoneum tissue excised from the abdominal region of the rats. Peritonitis severity score, C-reactive protein level and white blood cell count were assessed in all groups.
Results: Peritonitis severity score, C- reactive protein level and white blood cell count were significantly higher in group 2 and 3 than group 1 (both, p<0.05), while significantly lower in group 3 than group 2 (p<0.05).
Conclusion: The results of this study shown that carbondioxyde pneumoperitoneum decreases the peritonitis severity and systemic inflammatory response in experiments with Escherishia coli peritonitis and sepsis.

Keywords: carbondioxyde, intraabdominal sepsis, laparoscopy, peritonitis, pneumoperitoneum, rat.

Ali Uzunköy, İlyas Özardalı, Hakim Çelik, Mehmet Demirci. The effect of carbondioxide pneumoperitoneum on the severity peritonitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 99-104

Sorumlu Yazar: Ali Uzunköy, Türkiye
Makale Dili: İngilizce