p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 3 Year : 2021

Hızlı Arama
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Pediatrik hastada diz osteokondral kırığının geç fiksasyonu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 369-373 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.59056

Pediatrik hastada diz osteokondral kırığının geç fiksasyonu

Enes Sarı1, Barış Polat2, Deniz Aydın1, Mehmet Yalçınozan1, Kaan Erler1
1Yakın Doğu Üniversite Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa-KKTC
2Girne Suat Günsel Üniversite Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Girne-KKTC

Pediatrik hasta grubunda diz eklemindeki osteokondral kırık sıklığı kesin olarak bilinmemektedir. Fragman fiksasyonu akut olgularda ideal tedavi yöntemi olarak kabul edilse de, ihmal edilmiş ve/veya geç tanı konmuş olgulardaki geç fiksasyon sonuçlarına ait bilgi son derece kısıtlıdır. Bu yazının amacı, pediatrik bir olguda lateral femoral kondildeki geç tanı konulmuş büyük bir osteokondral kırığın fiksasyon sonuçlarını bildirmektir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk kırığı, geç fiksasyon; ihmal edilmiş kırık; osteokondral kırık.

Delayed osteochondral fracture fixation of the knee in a pediatric patient

Enes Sarı1, Barış Polat2, Deniz Aydın1, Mehmet Yalçınozan1, Kaan Erler1
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Near East University Hospital, Nicosia-TRNC
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Kyrenia Suat Günsel University Hospital, Kyrenia-TRNC

The frequency of osteochondral fractures in the knee joint in the pediatric population is not clearly known. Although fragment fixation is generally considered to be the ideal treatment method in acute injuries, the data of the results of late fixation in neglected and/or late-diagnosed cases are very limited. In this paper, we report our findings regarding the fixation of a delayed large osteochondral fracture in lateral femoral condyle in a pediatric patient.

Keywords: Late fixation, neglected fracture; osteochondral fracture; pediatric fracture.

Enes Sarı, Barış Polat, Deniz Aydın, Mehmet Yalçınozan, Kaan Erler. Delayed osteochondral fracture fixation of the knee in a pediatric patient. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 369-373

Sorumlu Yazar: Enes Sarı, K.K.T.C.