p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 16 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Çocuk hastada popliteal arterde yalancı anevrizma: Travmatik tibial kırık rekonstrüksiyonunda kullanılan Kirshner çivisinin alışılmadık bir komplikasyonu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 90-91

Çocuk hastada popliteal arterde yalancı anevrizma: Travmatik tibial kırık rekonstrüksiyonunda kullanılan Kirshner çivisinin alışılmadık bir komplikasyonu

Mustafa Yılmaz, Omer Faruk Doğan, Murat Güvener, Tanzer Serter
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ciddi vücut travmalarından sonra gelişen iskelet kırıklarının tedavilerinde genel olarak Kirschner çivileri ortopedik cerrahlar tarafından giderek artan biçimde kullanılmaktadır. Kirschner (K) çivisine bağlı olarak yara yerinde hematom veya dokularda yırtık gibi değişik komplikasyonlar literatürde bildirilmiştir. Ancak, bildiğimiz kadarıyla K-çivisine bağlı olarak popliteal arterde yalancı anevrizma gelişimi İngilizce literatürde daha önce bildirilmemiştir. Bu yazıda, K-çivisi yerleştirildikten sonraki geç dönemde popliteal arterde yalancı anevrizma gelişen bir çocuk hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Kirschner çivisi, popliteal arter; yalancı anevrizma; travma.

Pseudoaneurysm of the popliteal artery in a child: an unusual complication of reconstruction of traumatic tibial fracture using Kirschner wire

Mustafa Yılmaz, Omer Faruk Doğan, Murat Güvener, Tanzer Serter
Hacettepe University Medical Faculty

Kirschner pins are being increasingly used by orthopedic surgeons in the treatment of skeletal fractures after severe bodily injuries. As a result, there have been reports in the literature about the various complications caused by the Kirschner pin, such as wound laceration or hematoma. However, to our knowledge, pseudoaneurysm of the popliteal artery due to Kirschner pin in the late postoperative period has not been reported previously in the English literature. Herein, we present a child with pseudoaneurysm of the popliteal artery after reconstruction of a tibia fracture using Kirschner pin insertion.

Keywords: Kirschner pin, popliteal artery; pseudoaneurysm; trauma.

Mustafa Yılmaz, Omer Faruk Doğan, Murat Güvener, Tanzer Serter. Pseudoaneurysm of the popliteal artery in a child: an unusual complication of reconstruction of traumatic tibial fracture using Kirschner wire. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 90-91

Sorumlu Yazar: Omer Faruk Doğan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce