p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 16 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Künt abdominal travma sonrası izole jejunal perforasyon [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 87-89

Künt abdominal travma sonrası izole jejunal perforasyon

Christos Kostantinidis, Vassilis Pitsinis, Georgios Fragulidis
Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2. Cerrahi Bölümü, Atina, Yunanistan.

Künt abdominal travmanın neden olduğu izole jejunal perforasyon nadirdir ve çoğu kez motorlu taşıt kazalarından sonra görülür. Darp edildikten sonra şiddetli karın ağrısı ile hastanemize yatırılan genç erkek hastaya ilişkin “patlama” şeklinde bir jejunal perforasyon olgusu sunuyoruz. Yaralanma Şiddet Skoru 0 olarak değerlendirildi. Ayakta çekilen göğüs radyogramında serbest hava saptanmadıysa da karın bilgisayarlı tomografisi taraması büyük miktarda serbest intraperitoneal hava bulunduğunu ortaya koydu. Tanısal laparotomide yalnızca, Treitz ligamanının 20 cm uzağında yer alan 3 cm uzunluğunda bir jejunum perforasyonu belirlendi. Bir travma merkezi olarak, sınırlı deneyimlerimiz olmasına rağmen, klinik kuşku ve zamanında gerçekleştirilen eksplorasyonla, hızlı cerrahi girişim uygulanarak başarılı bir sonuç elde edildi.

Anahtar Kelimeler: Künt, jejunum; perforasyon; travma.

Isolated jejunal perforation following blunt abdominal trauma

Christos Kostantinidis, Vassilis Pitsinis, Georgios Fragulidis
2nd Department Of Surgery University Of Athens Medical School

Isolated jejunal perforation caused by blunt abdominal trauma is uncommon and most often seen after motor vehicle accidents. We present a case of “blowout” perforation of the jejunum in a young male who was admitted to our hospital with intense abdominal pain following a physical assault. The Injury Severity Score was 0. Although the erect chest radiograph was negative for free air, abdominal computed tomography scan revealed a large amount of free intraperitoneal air. The exploratory laparotomy that followed revealed only a 3 cm-long perforation of the jejunum, 20 cm from the ligament of Treitz. Although our experience as a trauma center is limited, clinical suspicion and timely exploration in this case led to prompt surgical intervention and a successful outcome.

Keywords: Blunt, jejunum; perforation; trauma.

Christos Kostantinidis, Vassilis Pitsinis, Georgios Fragulidis. Isolated jejunal perforation following blunt abdominal trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 87-89

Sorumlu Yazar: Vassilis Pitsinis, Greece
Makale Dili: İngilizce