p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 15 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Travmatik aortik yaralanma: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 621-623

Travmatik aortik yaralanma: Olgu sunumu

Asif Huda Ansari, Ahmed S. Ahmed, Navin P. Lal
Kral Halid Hastanesi Ve Prens Sultan Merkezi, Cerrahi Bölümü, Al-kharj, Suudi Arabistan.

Travma, dünya genelinde 35 yaş altındaki ölümlerin en büyük nedenidir. Travmatik aortik yırtık, bütün karayolu kaza mortalitesinin %18’inden sorumludur. Bu hastaların %80’i, kaza bölgesinde ölür. Sağkalanların %50’si, tedavi edilmeden bırakılmaları durumunda 24 saat içinde ölür. Hızlı transport ve resüsitasyon, travma konusunda uyanıklık, çok kesitli bilgisayarlı tomografi varlığı ve zamanında girişim, aortik yaralanmadaki sağkalımı anlamlı şekilde düzeltebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endoluminal stent yerleştirme, travmatik aortik yaralanma.

Traumatic aortic injury: a case report

Asif Huda Ansari, Ahmed S. Ahmed, Navin P. Lal
Department Of Surgery, King Khalid Hospital & Prince Sultan Centre, Al-kharj, Saudi Arabia

Trauma is the leading cause of death under the age of 35 years worldwide. Traumatic aortic rupture is responsible for 18% of all road accident mortality. Eighty percent of these patients die at the scene of the accident. Of the survivors, 50% die within 24 hours if left untreated. Rapid transport and resuscitation, awareness of the injury, availability of multi-slice computed tomography (MSCT), and timely intervention can significantly improve survival in aortic injury.

Keywords: Endoluminal stenting, traumatic aortic injury.

Asif Huda Ansari, Ahmed S. Ahmed, Navin P. Lal. Traumatic aortic injury: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 621-623

Sorumlu Yazar: Navin P. Lal, Saudi Arabia
Makale Dili: İngilizce