p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 16 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Pediyatrik bir hastada travmatik aort rüptürünün başarılı endovasküler tedavisi: Olgu sunumu ve literatür taraması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 84-86

Pediyatrik bir hastada travmatik aort rüptürünün başarılı endovasküler tedavisi: Olgu sunumu ve literatür taraması

Carla Martinez Menini stahlschmidt1, Luiz Carlos Von Bahten1, Joao Eduardo Leal Nicoluzzi1, Alexander Corvello2, Fabio Lucio Stahlschmidt3, Fabiano Guimaraes1
1Cajuru Üniversite Hastanesi, Travma-genel Cerrahi Kliniği, Curitiba, Brezilya.
2Cajuru Üniversite Hastanesi, Girişimsel Radyoloji Bölümü, Curitiba, Brezilya.
3Cajuru Üniversite Hastanesi, Tanısal Tıp Bölümü, Curitiba, Brezilya.

Bu yazıda, motorsiklet çarpması sonucu subdural hematom, aort rüptürü ve travmatik psödoanevrizma gelişen 11 yaşındaki olgu sunuldu. Hasta ilk 24 saat süreyle konservatif olarak tedavi edildi ve daha sonra anevrizma boynunun tıkanıklığını gidermeye yönelik stent yerleştirme işlemi için gönderildi. İşlem sonrası dönemde nüks oluşmadı ve hasta 21 gün sonra sekelsiz olarak taburcu edildi. Bu yazı, aynı zamanda pediyatrik hasta grubunun bu ciddi lezyonlarının tedavisi ve travma mekanizmalarını da irdelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Künt travma, pediyatrik travma; travmatik aortik rüptür.

Successful endovascular management of a traumatic aortic rupture in a pediatric patient: case report and literature review

Carla Martinez Menini stahlschmidt1, Luiz Carlos Von Bahten1, Joao Eduardo Leal Nicoluzzi1, Alexander Corvello2, Fabio Lucio Stahlschmidt3, Fabiano Guimaraes1
1General And Trauma Surgery Department - Cajuru Universitary Hospital - Puc -pr - Curitiba - Brazil
2Intervencionist Radiology Department - Cajuru Universitary Hospital - Puc-pr - Curitiba -brazil
3Diagnostic Medicine Department - Cajuru Universitary Hospital - Puc -pr - Curitiba - Brazil

We report herein an 11-year-old pedestrian struck by a motorcycle, who suffered subdural hematoma and aortic rupture and developed traumatic pseudoaneurysm. He was treated conservatively for the first 24 hours and submitted to stent placement occluding the aneurysm neck. There were no recurrences in the post-procedure period and the child was discharged after 21 days without sequelae. This report also reviews trauma mechanisms and management of such threatening lesions in the pediatric population.

Keywords: Blunt trauma, pediatric trauma; traumatic aortic rupture.

Carla Martinez Menini stahlschmidt, Luiz Carlos Von Bahten, Joao Eduardo Leal Nicoluzzi, Alexander Corvello, Fabio Lucio Stahlschmidt, Fabiano Guimaraes. Successful endovascular management of a traumatic aortic rupture in a pediatric patient: case report and literature review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 84-86

Sorumlu Yazar: Carla Martinez Menini stahlschmidt, Brazil
Makale Dili: İngilizce