p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 17 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Penis protezli hastanın penisinde ateşli silah yaralanması: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 464-466 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.99266

Penis protezli hastanın penisinde ateşli silah yaralanması: Olgu sunumu

Metin İshak Öztürk, Abdullah İlktaç, Orhan Koca, Senad Kalkan, Cevdet Kaya, Muhammet İhsan Karaman
Haydarpaşa Numune Ve Eğitim Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği, İstanbul

Sivil hayatta penise penetran ateşli silah yaralanmaları enderdir. Bu yazıda, acil servise penise penetran ateşli silah yaralanması ile başvuran ve daha önce penis protez implantasyonu yapılmış olan 48 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Hasarlı implant çıkarıldı ve anterior üretradaki yaralanma primer olarak onarıldı. Bildiğimiz kadarıyla bu yazıda, literatürde penis protezi olup penis ateşli silah yaralanması olan ilk hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Penis protezi, ateşli silah yaralanması; penis travması.

Gunshot injury to the penis in a patient with penile prosthesis: a case report

Metin İshak Öztürk, Abdullah İlktaç, Orhan Koca, Senad Kalkan, Cevdet Kaya, Muhammet İhsan Karaman
Haydarpasa Numune Training And Research Hospital. 2. Department Of Urology, Istanbul, Turkey

Civilian penetrating injuries to the penis are quite rare. We present the case of a 48-year-old man with prosthetic implant surgery who referred to the emergency department of our clinic with penetrating gunshot injury to the penis. The damaged implant was removed and the defect on the anterior urethra was repaired primarily. To the best of our knowledge, there is no such report in the literature regarding penile gunshot injury in a patient with penile prosthesis.

Keywords: Penile prosthesis, gunshot injury; penile trauma.

Metin İshak Öztürk, Abdullah İlktaç, Orhan Koca, Senad Kalkan, Cevdet Kaya, Muhammet İhsan Karaman. Gunshot injury to the penis in a patient with penile prosthesis: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 464-466

Sorumlu Yazar: Orhan Koca, Türkiye
Makale Dili: İngilizce