p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Late-diagnosed bilateral intertrochanteric femur fracture during an epileptic seizure [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 92-94 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.76402

Late-diagnosed bilateral intertrochanteric femur fracture during an epileptic seizure

Cem Çopuroğlu, Mert Özcan, Hakan Dülger, Erol Yalnız
Trakya University, Faculty Of Medicine, Department Of Orthopaedics And Traumatology, Edirne

Although spontaneous and simultaneous bilateral hip fractures without trauma are seen rarely, epileptic seizures may lead to these fractures. We present an 82-year-old female patient with poor bone quality and a 20-year history of epilepsy. She had been using anticonvulsant drugs for almost 20 years. Following a convulsive epileptic attack, bilateral intertrochanteric femur fractures occurred (causing bilateral hip pain), which was diagnosed on the 12th day. An earlier pelvic anteroposterior roentgenogram would be helpful for early diagnosis. It should not be forgotten that bone fractures may be observed without trauma in epilepsy patients.

Keywords: Epileptic seizure, hip fracture/bilateral.

Epilepsi nöbeti sırasında gelişmiş geç tanı konmuş, iki taraflı intertrokanterik femur kırığı

Cem Çopuroğlu, Mert Özcan, Hakan Dülger, Erol Yalnız
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Edirne

Travma olmadan iki taraflı kalça kırıkları nadirdir, fakat epileptik nöbetler bu tip kırıklara neden olabilir. Bu olgu sunumunda, 82 yaşında, kemik kalitesi kötü olan ve 20 yıllık epilepsi hastası olduğu bilinen bir kadın olgu sunuldu. Hasta yaklaşık 20 yıldır antikonvülzan ilaçlar kullanmaktaydı; bir epilepsi atağı sırasında her iki kalçasında intertrokanterik femur kırığı oluştuğu, fakat tanının 12. gün sonra konulabildiği öğrenildi. Daha erken çekilen bir pelvis ön-arka grafisi erken tanı için yardımcı olabilirdi. Epilepsi hastalarında travma olmaksızın kırıklar olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Epileptik nöbet, kalça kırığı/iki taraflı.

Cem Çopuroğlu, Mert Özcan, Hakan Dülger, Erol Yalnız. Late-diagnosed bilateral intertrochanteric femur fracture during an epileptic seizure. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 92-94

Corresponding Author: Cem Çopuroğlu, Türkiye
Manuscript Language: English