p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Partial penectomy after debridement of a Fournier’s Gangrene progressing with an isolated penile necrosis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(5): 385-388

Partial penectomy after debridement of a Fournier’s Gangrene progressing with an isolated penile necrosis

Fatih Akbulut, Onur Kucuktopcu, Erkan Sonmezay, Abdulmuttalip Simsek, Faruk Ozgor, Zafer Gokhan Gurbuz
Department Of Urology, Haseki Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Fournier’s gangrene is a rare and often fulminant necrotizing fasciitis of the perineum and genital region frequently due to polymicrobial infection. This truly emergent condition is typically seen in elderly, diabetic and immune compromised patients. Here, we report an unusual case of Fournier’s gangrene with isolated glans penis necrosis in a diabetic 77years old male who presented to the emergency department complaining of 5 days of pain, black color on glans penis. Examination of the patient’s glans penis was consistent with Fournier’s gangrene and included significant erythema, and infectious discharge. He was given intravenous antibiotics and emergency debridement was done. On following days the necrotic area spread to distal parts of both cavernosal areas. We performed partial penectomy. Isolated penile involvement in FG is very rare. Performing partial penectomy in appropriate cases can save penile length, stop the progression of disease and increase the quality of life.

Keywords: Fournier’s Gangrene, partial penectomy

Fournier gangreni debridmanı sonrası devam eden izole penis nekrozunda parsiyel penektomi

Fatih Akbulut, Onur Kucuktopcu, Erkan Sonmezay, Abdulmuttalip Simsek, Faruk Ozgor, Zafer Gokhan Gurbuz
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Fournier Gangreni (FG) perine ve genital bölgenin nadir görülen ve sıklıkla kötü seyirli nekrotizan fasiitidir. Genellikle polimikrobial enfeksiyona bağlıdır. Acil olan bu durum sıklıkla yaşlı, diyabetik ve immun sistemi zayıf hastalarda görülür. Bu vaka sunumunda size FG'nin nadir bir formu olan izole glans penis tutulumu ile başvuran bir hasta sunacağız. 77 yaşında erkek hasta 5 gündür glans peniste ağrı ve siyah renk değişikliği ile başvurdu. Glans penisin muayenesinde belirgin eritem ve iltihabi akıntı mevcuttu ve görünümü FG ile uyumlu idi. Antibiyoterapisi başlanıp erken debridmanı yapıldı ancak takibin ilerleyen günlerinde nekrotik bölge kavernozal cisimlerin distaline doğru ilerledi. Hastaya parsiyel penektomi yapıldı. FG de izole penis tutulumu nadir olarak görülür ve uygun vakalarda zamanında parsiyel penektomi yapmak kalan penis boyutunu koruyup, hastalığın ilerlemesini önleyerek hayat kalitesini arttırabilir.

Anahtar Kelimeler: Fournier gangreni, parsiyel penectomy

Fatih Akbulut, Onur Kucuktopcu, Erkan Sonmezay, Abdulmuttalip Simsek, Faruk Ozgor, Zafer Gokhan Gurbuz. Partial penectomy after debridement of a Fournier’s Gangrene progressing with an isolated penile necrosis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(5): 385-388

Corresponding Author: Fatih Akbulut, Türkiye
Manuscript Language: English