p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Repair of an extensive iatrogenic tracheal rupture with a pleural patch and a vascular graft [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 83-86 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.97820

Repair of an extensive iatrogenic tracheal rupture with a pleural patch and a vascular graft

Erdal Birol Bostancı1, İlter Özer1, Feza Ekiz1, Ali Emre Atıcı1, Enver Reyhan1, Musa Akoğlu1, Atakan Erkılınç2, Cevat Yakut3
1Department Of Gastrointestinal Surgery, Kartal Kosuyolu Yuksek Ihtisas Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Anesthesiology, Kartal Kosuyolu Yuksek Ihtisas Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Cardiovascular Surgery, Kartal Kosuyolu Yuksek Ihtisas Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Here we describe a 48-year-old woman who suffered a 7-cm rupture in the lower trachea after intubation with a double-lumen tube. We repaired the rupture with a new technique using a pleural patch reinforced by a ringed vascular graft. This technique appears to be appropriate for use in patients who have large tracheal ruptures to avoid tracheal stenosis.

Keywords: Double-lumen endotracheal tube, pleural patch; tracheal rupture.

Geniş iyatrojenik trakea rüptürünün vasküler ve plevral yama ile onarımı

Erdal Birol Bostancı1, İlter Özer1, Feza Ekiz1, Ali Emre Atıcı1, Enver Reyhan1, Musa Akoğlu1, Atakan Erkılınç2, Cevat Yakut3
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul

Biz burada çift lümenli endotrakeal tüp ile entübasyon sonrasında 7 cm’lik trakeal rüptür oluşan 48 yaşındaki hastayı sunmak istiyoruz. Ringli vasküler greft ile desteklenmiş plevral yama kullanılarak yeni bir teknik ile trakea yaralanması onarıldı. Bu tekniğin büyük trakea yaralanması olan hastalarda kullanımı trakea stenozunu önleme açısından uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: Çift lümenli endotrakeal tüp, plevral yama; trakea rüptürü.

Erdal Birol Bostancı, İlter Özer, Feza Ekiz, Ali Emre Atıcı, Enver Reyhan, Musa Akoğlu, Atakan Erkılınç, Cevat Yakut. Repair of an extensive iatrogenic tracheal rupture with a pleural patch and a vascular graft. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 83-86

Corresponding Author: Ali Emre Atıcı, Türkiye
Manuscript Language: English